15.11.17 DIB Blog

Skatteministeriet vil låne 10.000.000.000 gratis af virksomhederne

Fælles blog af af seniorøkonom Thorsten Hasforth, Dansk Energi, skattepolitisk chef Jacob Ravn, Dansk Erhverv, skattepolitisk chef Jacob Bræstrup, Dansk Industri, Claus Bøgelund Kegel Nielsen, DSK, skattechef Mette B. Larsen, FSR, erhvervspolitisk chef Morten Holm Østergaard, Landbrug & Fødevarer.

Det er fakta, når man afskaffer forskudsmomsordningen. Til gengæld skal virksomhederne fortsat opkræve moms på vegne af staten – gratis forstås.

Forskudsmomsen blev indført for over 30 år siden for at sikre ens vilkår for eksportvirksomheder og virksomheder, der sælger til hjemmemarkedet.

Når varer eksporteres, skal de eksporterende virksomheder nemlig have momsen refunderet, og forskudsmomsordningen skal her kompensere for de tre uger, hvor de venter på refusionen.

Læs også: SKAT samler vejledning til udenlandske medarbejdere

Fjernes ordningen skal virksomhederne finansiere SKATs sagsbehandlingtid gratis, mens de skal skaffe finansiering på de almindelige kapitalmarkeder.

SKAT og Skatteministeriet kan låne til en rente svarende til en 10-årig dansk statsobligation (dvs. noget nær en risikofri rente), men det kan den typiske virksomhed ikke og slet ikke SMV’erne. Langt fra.

Ved at fjerne ordningen får de mange eksportvirksomheder – små som store – derfor en betydelig meromkostning, når de bruger danske underleverandører. Afskaffes ordningen er det således favorabelt at købe i udlandet og sælge i Danmark, mens man straffes for at købe dansk og eksportere til udlandet.

Ved at fjerne ordningen får de mange eksportvirksomheder – små som store – derfor en betydelig meromkostning. Seniorøkonom Thorsten Hasforth, Dansk Energi, skattepolitisk chef Jacob Ravn, Dansk Erhverv, skattepolitisk chef Jacob Bræstrup, Dansk Industri, Claus Bøgelund Kegel Nielsen, DSK, skattechef Mette B. Larsen, FSR, erhvervspolitisk chef Morten Holm Østergaard, Landbrug & Fødvarer

Ved at fjerne ordningen får de mange eksportvirksomheder – små som store – derfor en betydelig meromkostning.

I Danmark er der bred politisk enighed om, at vi gerne vil have virksomhederne til at eksportere og flere SMV’ere til at vokse. Det skaber arbejdspladser – både hos dem selv og hos lokale underleverandører.

I det lys kan det undre, at et ligeså bredt politisk flertal vil påføre de eksporterende virksomheder og deres underleverandører denne merregning.

Læs også: Virksomhed: Sænk skatten, så vi kan tiltrække arbejdskraft

Det burde være sund fornuft at bevare ordningen. Kan det ikke lade sig gøre at finde pengene at videreføre ordningen uændret – til gavn for danske eksportvirksomheder og dansk eksport – så vil det være muligt at finde alternativer, der ikke koster staten noget. Eller som minimum at udfase ordningen over en årrække. Vi opfordrer på det kraftigste til, at sådanne løsninger bliver en del af finanslovsforhandlingerne.

Indlægget har været bragt i Børsen

Jacob Bræstrup

Jacob Bræstrup

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3426
  • Mobil +45 2020 3232
  • E-mail jcb@di.dk