06.11.18 DIB Blog

Fælles indlæg: Jagten på digitale forbrydere skal forstærkes

Bekæmpelse af rettighedskrænkelser er en kæmpestor og udfordrende opgave, og derfor er det afgørende, at myndighederne nu går i gang med at gøre det, der skal til for at give danske virksomheder og borgere en tryggere digital markedsplads og adfærd, skriver Maria Fredenslund, direktør i RettighedsAlliancen, Charlotte Enevoldsen, chefkonsulent i Dansk Erhverv, Lars Underbjerg, Security Manager, Nordic Content Protection, Nina Ringen, formand i Danish Anti-Counterfeiting Group (DACG) og Lars Holm Nielsen, chefkonsulent i Dansk Industri.

Ulovlig kopiering og distribution på internettet er en alvorlig trussel mod kunstnere og virksomheder, der lever af at lave producere film, design og andre produkter.

Den stigende, ulovlige kopiering begrænser mulighederne for at fremstille nye produkter og udvikle innovative digitale forretninger. Det er ellers et område, hvor der er gode vækstmuligheder for Danmark. Det bekræfter den nye rapport fra regeringens Vækstteam for kreative erhverv.

For de digitale kriminelle er de kreative brancher et lukrativt område. Risikoen for at blive opdaget er lille, og der er mange penge at tjene, når man ikke betaler for de produkter, man ulovligt giver væk til brugerne – for eksempel ved at dele tyvstjålet film.

Det samme er tilfældet med produktion og salg af produkter, der ikke overholder love og regler om produktsikkerhed.

For brugerne kan det have store konsekvenser, at åbne den digitale hoveddør til sit hjem for kriminelle via hjemmecomputeren, når man bruger de ulovlige sider. De ulovlige sider kan udnyttes af kriminelle til at hacke sig adgang til billeder, netbank, kreditkortoplysninger osv. Netop den sikkerhedsrisiko, der er forbundet med brugen af ulovlige sider, er et voksende problem, som der er behov for øget fokus på.

Det var derfor et meget vigtigt og positivt skridt, at regeringen i april 2018 nedsatte en permanent taskforce hos Bagmandspolitiet (SØIK), der er specialiseret i at bekæmpe kriminalitet, hvor rettigheder til produkter, varemærker og design systematisk krænkes.

Som justitsministeren selv udtrykte det, forankres sagerne, hvor fagligheden og ekspertisen er størst, med det formål at rette fokus på den organiserede del af kriminaliteten, og på at gå målrettet efter at retsforfølge bagmændene”. Vi forventer, at dette initiativ vil få en mærkbar effekt på det ulovlige marked.

Hvis Taskforcen skal få succes, er det imidlertid afgørende, at den får stillet de relevante ressourcer til rådighed i form af fagkyndig fuldtidsbemanding og også udstyres med de rette værktøjer, så de kriminelle bagmænd, trafik og pengestrømme kan bekæmpes. En præventiv og oplysende indsats fra politiets side er også nødvendig for at gøre opmærksom på konksekvenserne ved at bruge ulovlige sider.

For at få den optimale effekt af Taskforcen vil vi opfordre til, at arbejdet med at etablere og udvikle Taskforcen løbende skal følges op, og at der indledningsvist gøres status i starten af 2019 med et serviceeftersyn af, hvor langt Taskforcen er kommet med hensyn til sagkyndig bemanding, funktionsdygtighed og resultater.

Bekæmpelse af rettighedskrænkelser er en kæmpestor og udfordrende opgave, og derfor er det afgørende, at myndighederne nu går i gang med at gøre det, der skal til for at give danske virksomheder og borgere en tryggere digital markedsplads og adfærd. Vi vil derfor også opfordre partierne bag Taskforcen til at følge op og følge opgaven helt til dørs.

Indlægget er også bragt i Politiken

Lars Holm Nielsen

Lars Holm Nielsen

Chef for regelforenkling, iværksætteri og SMV-politik

  • Direkte +45 3377 3562
  • Mobil +45 2013 7756
  • E-mail lhni@di.dk