04.04.18 DIB Blog

Blog: Send de nye kommunalbestyrelser et signal

Underdirektør Hanne Schou, DI, blogger om DI’s årlige måling af det kommunale erhvervsklima.

For niende år i træk har Dansk Industri (DI) sat gang i undersøgelsen ”Lokalt erhvervsklima”, som tager pulsen på erhvervsklimaet i kommuner i hele landet.

Mere end 21.000 virksomheder får i disse dage brev eller mail med et spørgeskema, hvor de bliver spurgt om, hvor tilfredse de er med kommunens indsats på en række forskellige områder. Det gælder blandt andet sagsbehandling, det kommunale vejnet, lokal planlægning samt skatter, afgifter og gebyrer.

I år er der særlig god grund til at udfylde spørgeskemaet. Landets kommuner har nemlig fået nye kommunalbestyrelser, og derfor vil årets undersøgelse også sige noget om, hvordan de er kommet fra start set fra en virksomhedsvinkel. 

Som en ægte foregangskommune har Ikast-Brande ikke blot videregivet inspiration til andre. De har også selv lyttet til de mange kommuner, som har været på besøg og hentet inspiration til fortsat at forbedre sig Hanne Schou, Underdirektør

Erfaringer fra de foregående år viser nemlig, at de kommuner, der klarer sig godt i DI’s undersøgelse, er kommuner, hvor der i kommunalbestyrelsen er bred enighed om, at det er vigtigt at skabe gode vilkår for virksomhederne. Det er der heldigvis mange kommunalbestyrelser, der har fokus på i dag.

Vi oplevede også en stor interesse for virksomhedernes lokale vilkår, da vi op til kommunalvalget kørte kandidater til kommunalvalget fra alle partier rundt på virksomhedsbesøg. Vi forventer derfor, at de nye kommunalbestyrelser vil lægge lige så meget vægt på gode lokale vilkår for virksomhederne, som de tidligere har gjort.

Erhvervsklimamålingen gør på denne måde en forskel, når kommunerne konkurrerer om at klare sig godt i undersøgelsen. Og resultaterne bliver brugt i dialog med borgmestre og kommunale embedsmænd rundt om i landet.

Vi kan også se på udviklingen gennem årene, at erhvervsklimaet er blevet bedre og bedre i kommunerne. Blandt andet fordi undersøgelsen sætter det lokale erhvervsklima på dagsordenen og giver kommunalbestyrelserne tilbagemelding på hvilke områder, de kan arbejde med at forbedre.

Ved omtale af Lokalt Erhvervsklima er det næsten uundgåeligt at komme uden om Ikast-Brande. Kommunen i det midtjyske har haft landets bedste erhvervsklima i 7 af de 8 år, vi har lavet undersøgelsen. Det er en imponerende bedrift.

Kommunen har også været gavmild med at dele ud af sine erfaringer med, hvad der skal til for at blive landets bedste erhvervskommune, og næsten halvdelen af landets kommuner har gennem årene været på besøg hos Ikast-Brande for at hente inspiration. Men som en ægte foregangskommune har Ikast-Brande ikke blot videregivet inspiration til andre. De har også selv lyttet til de mange kommuner, som har været på besøg og hentet inspiration til fortsat at forbedre sig.

Vi glæder os meget til at se virksomhedernes svar på spørgeskemaet i år og fordybe os i dem, så vi og kommunalbestyrelserne atter får et dialogværktøj, der kan bruges til at gøre forholdene endnu bedre for danske virksomheder. Kommunerne har nemlig som nævnt ansvaret for en lang række forhold, der har stor betydning for danske virksomheders konkurrencekraft.

Desuden er hver enkelt kommune også i konkurrence med kommuner og regioner i resten af verden om at tiltrække virksomhederne og arbejdspladser. Derfor er det vigtigt at skabe de bedst mulige rammer lokalt. 

Hanne Schou

Hanne Schou

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3618
  • Mobil +45 2949 4673
  • E-mail hsu@di.dk