01.04.17 DIB Leder

Karsten Dybvad: Gør it-sikkerhed til en konkurrenceparameter

Digitalisering er blevet en integrereret del vores privatliv, vores arbejdsliv og vores samfundsliv, og det er en udvikling, som kun vil fortsætte. Ser vi på landene omkring os, har mange skruet op for deres digitale investeringer de seneste år. I 2015 investerede Danmark, hvad der svarer til 2,7 procent af vores BNP i digitalt udstyr, men den andel er stort set uændret siden 2005. Samtidig investerer lande som Holland, Sverige og Frankrig i dag mere end tre procent af deres BNP i digitalt udstyr. Det er altså klart behov for, at både virksomheder og den offentlige sektor investerer endnu mere målrettet i digitalisering, hvis vi skal følge med vores europæiske kollegaer – og konkurrenter.

Investeringer i digitalisering rummer store muligheder. Men – som det bliver stadigt tydeligere – også trusler, hvis man som samfund, virksomhed og borger ikke samtidig sørger for, at vi har sikkerheden på plads. Som befolkning skal man kunne stole på, at man ikke bliver snydt som forbruger, at vores digitale identitet ikke bliver stjålet, at vores virksomheder ikke får alle data låst af kriminelle, at fremmede stater ikke får adgang til vores virksomheders forretningshemmeligheder, og at vores persondata ikke misbruges.
Kort sagt: At it-sikkerheden er i top. Det er vigtigt, at både offentlige myndigheder og virksomheder tager stilling til sikkerheden, når de for eksempel udvikler nye digitale produkter og services, samler data om borgere og kunder eller udvikler nye generationer af produkter, som udnytter mulighederne i Internet of Things. På samme måde er det afgørende, at vores politikere konsekvent tænker it-sikkerheden ind, når de vedtager ny lovgivning med en digital vinkel.

Konsekvenserne af at lade stå til kan være store, for mistillid er gift for digitaliseringen. Karsten Dybvad

Både Danmark og andre samfund står i et vadested, hvor vi fortsat har tillid til de nye løsninger og muligheder, som dukker op. Men hvor vi desværre også ser en stigning i alt fra ransomware-angreb og truslen fra cyberspionage til læk af persondata og digital mobning. Konsekvenserne af at lade stå til kan være store, for mistillid er gift for digitaliseringen. Omvendt gælder det, at høj sikkerhed, der ikke er nødvendig – eller ikke er brugervenligt – som regel bliver omgået og dermed er overflødig. Derfor er der behov for, at Danmark som samfund – og danske virksomheder – har en effektiv og afbalanceret it-sikkerhed, hvor sikkerhedsniveauet kan tilpasses situationen.
Den rigtige it-sikkerhed er altså ikke en hyldevare. Det kræver, at man prioriterer det. Både i virksomhedens øverste ledelse – og i landets. For i en tid, hvor evnen til at udnytte digitalisering er blevet en afgørende konkurrenceparameter, bliver den gode it-sikkerhed det også. Derfor er DI’s opfordring klar: Lad os sammen sørge for, at Danmark gør it-sikkerhed til en konkurrenceparameter, hvor vores virksomheder bliver set på som en kapacitet, når der bliver talt it-sikkerhed. Hvor befolkningen har en – berettiget – tro på nye digitale løsninger. Og vi også på det digitale område kan vise, at danske produkter og services er lig med brugervenlighed, godt design – og frem for alt høj kvalitet, som man kan have tillid til.

Karsten Dybvad
Skrevet af:

Karsten Dybvad