01.11.17 DI Business Leder

Karsten Dybvad: Mange flere indvandrere og efterkommere skal i job

Danmark står stadigvæk med en stor, uløst opgave, når det gælder integration. Indvandrere og efterkommere er klart overrepræsenterede blandt modtagere af offentlig forsørgelse, og for få er i job. Den opgave skal vi have løst, for det er uholdbart, at en stor gruppe af arbejdsdygtige borgere ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet. Særligt i en situation, hvor danske virksomheder over hele landet søger forgæves efter ufaglærte, faglærte og højtuddannede medarbejdere.

Heldigvis er der grund til en vis optimisme, når det gælder mulighederne for at få flere i job. De seneste års erfaringer med at få flygtninge i job har vist, at en ændret tilgang kan give markant bedre resultater.
For to år siden blev kun tre pct. af de flygtninge, som fik lovligt ophold i Danmark, vurderet af kommunerne til at være jobparate. Mange blev sendt på for eksempel danskkurser igennem deres tre år lange integrationsforløb frem for at komme hurtigst muligt ud på en virksomhed. Resultatet var, at de ikke-jobparate flygtninge ikke kom i job.
De seneste år har vi vendt den udvikling. Med trepartsaftalen om flygtninge og integration sidste år blev regeringen, arbejdsgivere og lønmodtagere enige om gribe tingene helt anderledes an, så flest mulige flygtninge kommer hurtigt i gang på en virksomhed. I dag bliver 72 pct. af personerne i integrationsprogrammet vurderet jobparate af kommunerne. Resultatet er tydeligt: Blandt flygtninge i den arbejdsdygtige alder lå beskæftigelsen ifølge Danmarks Statistisk på 24 pct. i 2. kvartal 2017. Det er en fremgang på 15 procentpoint på under to år – svarende til 5.900 flere flygtninge i job siden 3. kvartal 2015.

Mange indvandrere har aldrig haft et job og har modtaget offentlig forsørgelse gennem en årrække. Men vi løser ikke problemerne med integration ved at give op. Karsten Dybvad

Det er et imponerende resultat på så kort tid. Og det viser, at hvis vi møder flygtninge og indvandrere med forventningen om, at de kan arbejde og bidrage, så lykkes det langt bedre. Dermed ikke sagt, at integrationsopgaven er løst, eller at det er nemt at få flygtninge i job. Flygtninge er en udfordring for ethvert samfund – også Danmark. Det kræver en stor og engageret indsats af enhver virksomhed, der melder sig på banen og er med til at løfte opgaven, og der grund til at glæde sig over, at så mange påtager sig det ansvar.
Hvis vi bygger videre på erfaringerne med at få flygtninge, som generelt har svage faglige kvalifikationer, i job, så burde vi med samme tilgang kunne flytte flere indvandrere og efterkommere fra ledighed til job – og derigennem integrere dem bedre end i dag. Derfor er der behov for en ny tilgang, hvor langt flere ledige indvandrere og efterkommere bliver erklæret jobparate.
Det er ikke nogen nem opgave. Mange indvandrere har aldrig haft et job og har modtaget offentlig forsørgelse gennem en årrække. Men vi løser ikke problemerne med integration ved at give op.
Danske virksomheder har altid mødt verden med en tilgang om, at vi kan vinde, uanset hvor hård konkurrencen er derude. Lad os i Danmark gå til indsatsen for at få indvandrere og efterkommere i job med samme indstilling. De seneste års erfaringer med at få flere flygtninge i job viser med al tydelighed, at det gør en forskel, hvis vi som samfund går til en opgave med en forventning om, at vi kan løse den – i stedet for at forhåndsdiskontere med et nederlag.

Skrevet af:

Karsten Dybvad