01.10.17 DIB Leder

Karsten Dybvad: Hva’ nu, Danmark?

Når danske virksomheder vinder globalt, skaber det udvikling, job og velstand lokalt. Derfor er danske virksomheder og Danmark ekstra sårbare over for de politiske strømninger, vi ser i mange lande, med tiltagende modstand mod frihandel og skepsis over for samarbejdet i EU.

Danmark og de øvrige nordiske lande har på mange måder knækket koden til, hvad der skal til for at blive en succesrig nation. Danskerne er – formentlig netop derfor – ret positive over for globaliseringen og over for EU. Men vi må ikke tage den opbakning for givet.
Der er tre afgørende aspekter ved globalisering, der alle rummer store muligheder for vækst og udvikling i Danmark. Men kun, hvis vi formår at takle de udfordringer, som også er forbundet med dem:
For det første: Hvordan sikrer vi på den ene side, at danske virksomheder kan få nok dygtige medarbejdere – både danske og udenlandske – så virksomhederne kan fortsætte med at skabe vækst og gøre Danmark rigere? Og hvordan afhjælper vi på den anden side utryghed i befolkningen om flygtningestrømme og får vendt årtiers fejlslagen integration af indvandrere og efterkommere? Så vi samtidig også kan modvirke en generel skepsis over for de udenlandske medarbejdere, som vi er så afhængige af i Danmark.
For det andet: Hvordan bevarer vi på den ene side Danmarks styrker og sikrer, at vi både som samfund – og små som store danske virksomheder – investerer i viden, teknologi og nye digitale muligheder? Og på den anden side sikrer, at både virksomhederne og danskerne har en grundlæggende tillid til, at vi er rustet mod de tiltagende trusler fra cyberspace, som er en alvorlig bagside af medaljen ved den digitale udvikling?
Og for det tredje: Hvordan undgår vi, at Danmark og danske virksomheder bliver ofre for den protektionisme og lukkethed, som tager til i disse år? Så Danmark i stedet kan gribe de fantastiske muligheder, som den globale verden rummer for at udbrede bæredygtige danske løsninger inden for energi, vand, miljø, fødevarer, sundhed og andre styrkepositioner, der kan gøre en positiv forskel for resten af verden?

Danmarks succes i dag er langt fra ensbetydende med, at vi har succes i morgen. Karsten Dybvad

Alle tre udfordringer og muligheder skal vi som samfund diskutere og finde løsninger på, som politikere, virksomheder og borgere kan stå sammen om at føre ud i livet.
Danmarks succes i dag er langt fra ensbetydende med, at vi har succes i morgen. Vi er kun blandt verdens mest velfungerende lande, fordi vi løbende har formået at udvikle vores samfund og vores virksomheder.
Det skal vi holde fast i.
For DI er retningen klar. Vi ønsker at fastholde Danmark på en kurs, hvor vi styrker vores arbejdsmarked med verdens bedste medarbejdere, hvor vi fortsætter med initiativer, der gør os til et stadig mere attraktivt land for investeringer i den nyeste teknologi. Og hvor vi fremmer frihandel og vækstmuligheder for danske virksomheder – i tæt samarbejde med de øvrige EU-lande.
Det mener vi er nogle af svarene på det evigt relevante spørgsmål, som synes mere aktuelt og presserende nu end nogensinde før:
Hvaʼ nu, Danmark?

Karsten Dybvad
Skrevet af:

Karsten Dybvad