28.03.18 DIB Leder

Karsten Dybvad: Vi skal selv uddanne fremtidens faglærte

Det er blevet slået fast gang på gang. Men det er en sandhed, der er værd at gentage: Det vel nok vigtigste råstof for danske virksomheder er dygtige medarbejdere, som kan omsætte gode ideer til produkter og services, vi sælger til kunder over hele verden.

Derfor er det i allerhøjeste grad også i virksomhedernes interesse at ansætte lærlinge og elever på alle de erhvervsuddannelser, hvor virksomhederne har mulighed for at uddanne – og brug for folk i fremtiden.

Uden lærlinge, ingen faglærte.

Vi har brug for, at mange flere vælger en relevant erhvervsuddannelse, og at virksomhederne i endnu større grad står klar med praktikpladser til dem. Flere – og synlige – praktikpladser kan være med til at tiltrække flere til erhvervsuddannelserne og slå fast, at virksomhederne selvfølgelig tager medansvar for at uddanne de faglærte, der er brug for.

Med den trepartsaftale, som arbejdsgivere, lønmodtagere og regeringen indgik i 2016, har arbejdsgiverne forpligtet sig til at oprette 8.00010.000 flere praktikpladser frem mod 2025. Og allerede i 2018 skal virksomhederne oprette 2.100 flere praktikpladser end i 2016. Samtidig skal virksomhederne gøre de ledige pladser synlige på
praktikpladsen.dk for alle, som søger praktik.

Som et element i den nye aftale er der også indført en ny omfordelingsordning fra 1. januar 2018, Praktikplads-AUB. Ordningen omfordeler penge fra de virksomheder, som uddanner færrest, til de virksomheder, som uddanner flest. Nøglen i omfordelingen er et måltal, som beskriver forholdet mellem, hvor mange medarbejdere med en erhvervsuddannelse, virksomheden har ansat – og hvor mange lærlinge og elever, virksomheden uddanner.

Her i april modtager alle virksomheder en foreløbig opgørelse over virksomhedens bidrag til Praktikplads-AUB for 2018. Det betyder også, at I som virksomhed kan nå at ændre jeres bidrag ved at ansætte flere lærlinge og elever.

Det er vigtigt at slå fast, at det nye måltal er et absolut minimum, hvis virksomhederne samlet set skal gøre sig håb om at uddanne de faglærte, der bliver brug for. Rigtig mange af DI’s medlemmer uddanner i forvejen langt flere end minimumstallet. Det fortjener de stor ros for, og det er afgørende, at de fortsætter den flotte indsats.

Samtidig er der mange virksomheder, som har for få – eller slet ingen lærlinge. Brevet er derfor en god anledning til, at I på hver eneste virksomhed spørger jer selv, om I kan tage flere lærlinge og elever. Særligt jer, der har få eller ingen lærlinge og elever i dag. Så DI’s virksomheder klart og tydeligt viser, at vi er klar til at løfte vores del af opgaven med at få endnu flere dygtige unge til at gå vejen som faglært – og videre ud på vores virksomheder som de dygtige medarbejdere, der kan gøre ordrer og vækst til virkelighed.

Læs også: Magasinet DI Business 04 med tema om lærlinge

Karsten Dybvad
Skrevet af:

Karsten Dybvad