"I en tid, hvor dansk økonomi og danske virksomheder er kastet ud i en af de sværeste kriser i nyere tid, er det afgørende, at erhvervslivet har en klar stemme," siger DI's adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, der glæder sig enormt til at byde Dansk Byggeri indenfor 1. september 2020.

22.06.20 DIB Leder

Tillykke med vores nye DI

Sammenlægningen af Dansk Industri (DI) og Dansk Byggeri vil cementere DI som Danmarks markant største og mest indflydelsesrige erhvervsorganisation. Det giver medlemsvirksomhederne endnu bedre service og interessevaretagelse.

1. september er en glædens dag. Den dag bliver Dansk Byggeris 5.700 medlemsvirksomheder en del af Dansk Industri. Dermed vokser DI’s medlemstal til 17.400 medlemsvirksomheder. Vi bliver helt ubestridt Danmarks største fælleskab for små og store virksomheder over hele landet.

Vores fælles organisation vil i fremtiden tegne sig for over 66 procent af lønsummen i Dansk Arbejdsgiverforening. De resterende 33 procent udgøres af DA’s øvrige 13 medlemsorganisationer. Men sammenlægningen handler om meget mere end tal. Først og fremmest handler den om, at det både for nuværende og kommende medlemsvirksomheder i DI vil være en stor fordel.

For det første, fordi sammenlægningen styrker DI’s politiske interessevaretagelse på både internationalt, nationalt og lokalt plan. I en tid, hvor dansk økonomi og danske virksomheder er kastet ud i en af de sværeste kriser i nyere tid, er det afgørende, at erhvervslivet har en klar stemme og en god dialog med de folkevalgte og andre dele af vores samfund. Og det har DI.

Vi har hele vejen gennem krisen spillet ind med forslag og løsninger, som der er blevet lyttet til. Men det er også klart, at landets politikere vil være endnu mere lydhøre, når vi i fremtiden repræsenterer 17.400 virksomheder med job over hele landet.

For det andet vil sammenlægningen af DI og Dansk Byggeri sikre virksomhederne en endnu stærkere og mere alsidig medlemsservice. DI har allerede i dag landets bedste rådgivning om personalejuridiske, overenskomstmæssige og eksportrelaterede spørgsmål, hvilket flere tusinde medlemsvirksomheder har gjort brug af under krisen. Nu får vi et endnu stærkere afsæt for at skabe værdi for virksomhederne – også i vores direkte rådgivning.

Og endelig: At være medlem af DI handler også om at kunne mødes med andre virksomheder og udveksle erfaringer. Det bliver der endnu bedre mulighed for i fremtiden – på tværs af brancher og virksomhedsstørrelse. 

DI’s mission er at hjælpe virksomhederne med at vinde herhjemme og i udlandet. Sammenlægningen giver os endnu bedre muligheder for netop det. Til gavn for virksomhederne og til gavn for resten af Danmark.

Tillykke – til os alle.

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk