13.10.17 DIB Nyheder

Virksomheder bøvler videre med bamseafgiften

Regeringen afviser at ændre den afgift, virksomheder skal afregne af tivoli-bamser over 200 kr. Unødigt bøvlet og administrativt, mener DI, der hurtigst muligt vil genfremsætte forslaget i Virksomhedsforum for enklere regler.

Den lyder hyggeligere, end den er. Men for mange danske virksomheder er bamseafgiften kilde til unødig bøvl og papirarbejde.

Alligevel består den, har regeringen besluttet i dag efter at have vurderet en stribe forslag fra  Virksomhedsforum for enklere regler.

- Det er ærgerligt. Både virksomheder og skattemyndigheder bruger uforholdsmæssig megen tid på at håndtere bamseafgiften, der reelt kun indbringer småbeløb, siger fagleder Sune K. Jensen, DI.

Der skal i dag betales gevinstafgift – eller bamseafgift - af alle gevinster med en værdi på over 200 kr., som danskerne vinder i for eksempel en et tivoli eller et skydetelt.

Det betyder, at virksomhederne for hver gevinst skal vurdere, om en bamse er eksempelvis er 100, 200 eller 300 kr. værd, og afregne 17,50 procent af den markedsværdi, en bamse har over 200 kroner inklusiv moms.

Ikke ændret siden 1956

Beløbsgrænsen for, hvornår der skal betales afgift af en bamse fastsat helt tilbage i 1956. Hvis beløbsgrænsen på de 200 kroner havde fulgt almindelig prisudvikling, var beløbet i dag på over 2.750 kr.

-Det har jo hele tiden været intentionen med loven at mindre gevinster skulle fritages for afgiften, og efter 60 år, hvor man ikke har ændret beløbsgrænsen, er det på tide at justere den, siger Sune K. Jensen og tilføjer:

I det oprindelige forslag til Virksomhedsforum for enklere regler havde DI foreslået at hæve beløbsgrænsen til 750 kr., så hovedparten af de gevinster, man kan vinde i skydetelte, tombolaer og tivolier ville blive fritaget.

- Regeringen anerkender problemet med afgiften, og derfor er det også ekstra ærgerligt, at man ikke ændrer på beløbsgrænsen på 200 kroner, siger han.

Men selv om regeringen har meldt ud, at den i udgangspunkt er positiv over for forslaget, afviser den at gennemføre det i sin nuværende udformning, fordi det vil være for dyrt.

DI vil hurtigst muligt justere forslaget om bamseafgiften og genfremsende det til regeringens Virksomhedsforum for enklere regler.

Både virksomheder og skatte-myndigheder bruger uforholdsmæssig megen tid på at håndtere bamseafgiften, der reelt kun indbringer småbeløb. Fagleder Sune K. Jensen, DI
Karen Witt Olsen
Skrevet af:

Karen Witt Olsen

Sune K. Jensen

Sune K. Jensen

Chef for DI Turisme og oplevelsesøkonomi

  • Direkte +45 3377 3923
  • Mobil +45 2949 4624
  • E-mail skj@di.dk