DI’s egne beregninger viser, at hvis de private materielinvesteringer årligt stiger 3 procentpoint mere end forventet, vil det næste år løfte BNP med 0,4 pct. ekstra.

08.11.17 DIB Nyheder

Danske virksomheder har underinvesteret for 50 milliarder

Selv om danske virksomheder investerer mere end tidligere, skulle de have indkøbt maskiner og udstyr for yderligere 50 mia. kr. for at holde trit med beskæftigelsesudviklingen, viser ny prognose. DI opfordrer politikerne til at gøre det mere attraktivt at investere.

Ny prognose fra DI viser, at flere år med få investeringer og flere i beskæftigelse samlet set betyder, at der ikke har været nogen fremgang i den mængde af maskiner og udstyr, som medarbejderne har til rådighed.

De seneste år er der kommet mange flere ansatte i virksomhederne, men investeringerne i ny ”kapital”, som er betegnelsen for værdien af maskiner og andet udstyr, er ikke steget lige så hurtigt.

Det betyder, at der i dag ikke er flere maskiner, robotter og andet udstyr per arbejdstime, end der var for syv år siden. Mængden af kapital per medarbejder ligger i dag 50 milliarder kroner under det, man skulle forvente, når man ser på den historiske udvikling.

Det vil på længere sigt gavne produktiviteten, føre til højere vækst og flere private arbejdspladser, hvis virksomhederne investerer mere. Kent Damsgaard, Politisk direktør

- Det er skidt for virksomhedernes konkurrenceevne, for nyt udstyr er en vigtig forudsætning for effektiv produktion af moderne produkter. Der er et betydeligt potentiale for produktivitetsforbedringer, hvis vi forbedrer vilkårene for at investere, siger vicedirektør Kent Damsgaard, DI.

SMV’ers investeringer skal have et skub

Ifølge prognosen fra DI har store virksomheder investeret mere i nyt udstyr end de mindre. Kent Damsgaard påpeger, at det kan hænge sammen med, at det er vanskeligere for mange mindre virksomheder at skaffe den fornødne kapital, end det er for de store. Her spiller især adgangen til risikovillig kapital en afgørende rolle.

- Det skal være nemmere for de små og mellemstore virksomheder at få adgang til risikovillig kapital, og derfor håber vi, at der tages nogle vigtige skridt på dette område med en aftale om regeringens erhvervs- og iværksætterudspil i de kommende dage, siger Kent Damsgaard.

Han påpeger, at virksomhederne dog så småt er begyndt at investere mere. I 2016 investerede virksomhederne 6,1 pct. mere end i 2015. Det forventes, at investeringerne i kapital vil stige endnu mere de kommende år.

- Det vil på længere sigt gavne produktiviteten, føre til højere vækst og flere private arbejdspladser, hvis virksomhederne investerer mere. Derfor er der al mulig grund til at styrke mulighederne for flere investeringer for især de mindre virksomheder, siger vicedirektøren.

DI’s egne beregninger viser, at hvis de private materielinvesteringer årligt stiger 3 procentpoint mere end forventet, vil det næste år løfte BNP med 0,4 pct. ekstra, og yderligere 5.000 personer vil finde job i private virksomheder.

Læs analysen: Højeste vækst i 10 år, men investeringerne halter efter

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold