Viceadm. direktør i DI, Kim Graugaard, konstaterer at virksomhederne har  skabt omkring 1500 flere praktikpladser  efter august i forhold til sidste år. Men der er stadig et stykke vej at gå.

25.10.18 DIB Nyheder

På vej – men ikke i mål med praktikpladser

Det går fremad med at nå årets i alt 36.333 praktikpladsaftaler – men der mangler stadig mere end 10.000 for resten af 2018. Viceadm. direktør Kim Graugaard, DI, opfordrer til at holde fokus. Ellers er der udsigt til politisk regulering.

Det præcise tal er 10.272. Så mange praktikpladsaftaler skal virksomhederne – ifølge de seneste tal fra Undervisningsministeriet – oprette fra september til årets udgang for at opfylde trepartsaftalen fra 2016.

– Vi er i sporet. Men der skal stadig laves rigtig meget arbejde resten af året, hvis vi skal nå de i alt 36.333 praktikpladsaftaler i år – og dermed målet om 2.100 ekstra pladser i forhold til 2016, siger viceadm. direktør i Dansk Industri (DI) Kim Graugaard.

Til og med august i år er der indgået i alt 26.061 praktikpladsaftaler. I samme periode i 2016 havde virksomhederne indgået i alt 24.576.

– Virksomhederne opretter cirka 3.000 praktikpladsaftaler om måneden. Det er lige omkring det, vi mindst skal i år. Men virksomhederne kan ikke læne sig tilbage og slappe af, siger han.

Hvis virksomhederne ikke når delmålet for i år, kan der komme politisk regulering. Kim Graugaard, Arbejdsmarked og personalejura viceadm. direktør

DI’s viceadm. direktør peger på, at der kan komme yderligere politiske initiativer.

– Hvis virksomhederne ikke når delmålet for i år, kan der komme politisk regulering. Det er for tidligt at sige hvilken, men trepartsforhandlerne er enige om, at der i så fald kommer nye initiativer, der understøtter virksomhedernes forpligtelse til at oprette flere praktikpladser, siger Kim Graugaard.

 

Brug DI – mere om lærlinge

• Kontakt chefkonsulent Birgitte Winge, tlf. 3377 3893, biw@di.dk

• Send mail til eudd@di.dk

• Find de rette lærlinge til din branche: bit.ly/valgafuddannelse

• Find den første lærling eller elev: bit.ly/førstelærling

• Regler for lærlinge og elever samt praktikplads-AUB: bit.ly/reglerlærlinge

Skrevet af:

Karen Witt Olsen