En ny afgift på pakker er ikke vejen frem, og DI er klart imod at finansiere befordringspligten på den måde. Afgiften vil ikke alene hæmme og fordyre e-handlen. Den vil også være en tung administrativ byrde at håndtere for transportvirksomhederne, siger Sidsel Dyrholm Holst, branchedirektør i DI Handel.

20.11.20 DIB Nyheder

DI Handel: Nej tak til afgift på pakker

I disse dage forhandles rammerne for den nye postaftale. Regeringen foreslår at indføre en pakkeafgift på alle breve og pakker. Men en ny afgift er ikke vejen frem - vi har brug for en fremtidssikret løsning, skriver branchedirektør i DI Handel Sidsel Dyrholm Holst.

I disse dage forhandler regeringen og de øvrige politiske partier rammerne for en ny postaftale, der skal sikre at alle danskere, uanset hvor de bor i landet, kan modtage breve og pakker. Regeringen foreslår at indføre en pakkeafgift på alle breve og pakker, der skal finansiere den såkaldte befordringspligt, fordi vi sender færre og færre breve, og omdelingen ikke kan finde sted på kommercielle vilkår på trods af stigende portopriser.

Men en ny afgift på pakker er ikke vejen frem, og DI er klart imod at finansiere befordringspligten på den måde. Afgiften vil ikke alene hæmme og fordyre e-handlen. Den vil også være en tung administrativ byrde at håndtere for transportvirksomhederne, og den vil være kompleks og bøvlet at kontrollere og håndhæve i praksis.

DI er imod en skævvridning af konkurrencen

En afgift på pakker og breve vil i en lang række tilfælde også stille danske e-handelsvirksomheder ringere i konkurrencen ift. udenlandske virksomheder herunder globale online platforme. Det skyldes, at afgiften i mange tilfælde ikke kan skubbes over på de udenlandske virksomheder pga. internationale postaftaler.

De danske virksomheder kæmper i forvejen en ulige kamp på nettet med virksomheder fra eksempelvis Kina, som sælger varer direkte til de danske forbrugere. Og varer som i flere tilfælde ikke overholder reglerne for produktsikkerhed og miljø. Der er derfor ikke brug for yderligere omkostninger på de danske e-handlere og transportvirksomheder.

Behov for en fremtidssikret postal infrastruktur

I DI arbejder vi for en fremtidssikret løsning i diskussionen om den postale infrastruktur herhjemme, som er til gavn for hele erhvervslivet, for virksomhedernes kunder og for vækst og jobskabelsen i Danmark.

I DI lægger vi afgørende vægt på, at der sikres en god og effektiv postal infrastruktur i landet og til og fra udlandet samt et effektivt værn, der sikrer vandtætte skotter mellem brevomdeling og logistikforretning, så det ikke skader markedet for pakketransport og logistik, hvor der er mange velfungerende private aktører.

Befordringspligten bør begrænses til udelukkende omdeling af post, der ikke kan håndteres ved digitale løsninger, og at den bør sendes i udbud med henblik på en markedsgørelse.DI mener

Den nye politiske aftale forhandles i disse uger, og DI har fulgt forhandlingerne tæt fra starten og udtrykt stor bekymring for forslaget om en pakkeafgift både overfor transportministeren og de relevante politiske ordførere.

I DI anbefaler vi, at regeringen løfter finansieringen af befordringspligten ind i finanslovsforhandlingerne.

Historien bag

Ifølge EU’s postdirektiv skal alle EU-lande stille en landsdækkende postservice til rådighed for borgere og virksomheder. I Danmark har PostNord haft befordringspligten siden 1995. Befordringspligten omfatter landsdækkende brev- og pakkeomdeling i Danmark.

Lige før jul blev postforligspartierne i en midlertidig aftale enige om at sætte godt 100 millioner kroner af til at sikre befordringspligten, som vi kender den i dag. Aftalen blev indgået mindre end to uger før, at den forrige aftale udløb. Den nye postaftale løb kun frem til 30. juni 2020, men er blevet forlænget til årsskiftet. Derfor er politikerne ved at forhandle en mere permanent aftale.

Peter G. H. Madsen
Skrevet af:

Peter G. H. Madsen

Sidsel Dyrholm Holst

Sidsel Dyrholm Holst

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3773
  • Mobil +45 2949 4649
  • E-mail sdy@di.dk