Foto: Colourbox
31.10.23 AKT Nyheder

Ryd op efter dig selv i pauselokalerne - en opfordring til alle buschauffører

3F har af flere omgange indkaldt til konfliktløsningsmøde som følge af mangelfuld rengøring af pauselokaler, der anvendes af flere arbejdsgivere. Konfliktløsningsmøde er et hasteindkaldt møde mellem de lokale parter og overenskomstparterne, der kun skal indkaldes, hvis det vurderes, at der er (en reel) risiko for arbejdsuro blandt chaufførerne.

I busbranchen forekommer det, at det er andre end arbejdsgiveren, der har ansvaret for chaufførernes pauselokaler. Det kan eksempelvis være trafikselskabet, der efter kontrakten mellem den enkelte operatør og trafikselskabet står for at stille pauselokaler til rådighed for flere operatører, der anvender samme pauselokaler.

At en anden part står for pauselokalerne, herunder rengøringen af disse, ændrer dog ikke på, at det er arbejdsgiveren, der overfor chaufførerne har ansvaret for, at pauselokalerne er i overensstemmelse arbejdsmiljøreglerne.

Der er udfordringer med at holde pauselokalerne rene og pæne, når der er mange chauffører, der benytter faciliteterne i løbet af dagen. Uanset om pauselokalerne allerede er professionelt rengjort en eller flere gange det pågældende døgn, kan det første stykke papir, der rammer forbi skraldespanden, eller vand på gulvet fra en, der vasker hænder, risikere at starte en dårlig spiral, hvor den næste besøgende føler, at rengøringen ikke er tilstrækkelig.

Udover rengøringen selvfølgelig skal være i orden, stiller det også krav til adfærden hos vores chauffører. AKT opfordrer derfor til, at særligt arbejdsgivere, der deler pauselokaler med andre arbejdsgivere, indleder en dialog med chaufførerne om, at det forventes at alle chauffører rydder op efter sig selv og efterlader pauselokaler i mindst samme standard, som de modtager dem.

Det er nødvendigt med en koordineret indsats fra alle chauffører, da bare én chaufførs manglende rengøring efter sig selv kan efterlade indtrykket af manglende rengøring for samtlige efterfølgende chauffører.

AKT håber på, at hvis arbejdsgiver igangsætter en fælles og koordineret dialog med chaufførerne kan det hjælpe med de udfordringer, der er med rengøring af pausefaciliteter.

Relateret indhold