Foto: Colourbox
28.11.23 AKT Nyheder

Jul og nytår 2023 – AKT Lands- og Tillægsoverenskomsten

Få styr på, hvilke regler der gælder for frihed og betaling i jule- og nytårsperioden på AKT Lands- og Tillægsoverenskomsten.

Hvilke dage gælder der noget særligt?

I AKT Lands- og Tillægsoverenskomsten gælder ingen særlige overenskomstmæssige regler for den 24. og den 31. december, og dagene skal derfor håndteres som almindeligt arbejde på en søndag, jf. AKT Lands- og Tillægsoverenskomstens § 7, stk. 1, litra b.

I år falder den 25. og 26. december 2023 samt den 1. januar 2024 på mandage og tirsdag, og derfor er disse helligdage i år søgnehelligdage efter AKT Lands- og Tillægsoverenskomstens § 15.

Hvordan søgnehelligdage håndteres efter AKT Lands- og Tillægsoverenskomsten afhænger af, om chaufføren er ugelønnet chauffør på fuld tid, eller om chaufføren er timelønnet reservechauffør eller deltidsansat.

Reglerne i AKT Landsoverenskomsten

Ugelønnede chauffører på fuld tid

Den 25. og 26. december 2023 samt den 1. januar 2024 er søgnehelligdage og ugelønnede chauffører, der arbejder disse dage, skal have en erstatningsfridag svarende til det antal timer chaufføren har arbejdet de pågældende dage, jf. AKT Landsoverenskomstens § 15, stk. 1. Herudover skal chaufføren have søn – og helligdagstillæg på 36,82 kr. pr. effektive arbejdstime, jf. AKT Landsoverenskomstens § 7, stk. 1, litra b.

Hvis chaufførens normale fridag falder den 25 - 26. december 2023 eller den 1. januar 2024, skal chaufføren have en kompensationsfridag svarende til gennemsnittet af en dags timeantal i arbejdsplanen. Hvis en chauffør arbejder fast 37 timer i en 5 dages arbejdsuge, udgør en kompensationsfridag 7,4 timer.

Timelønnede reservechauffører og deltidsansatte

Timelønnede reservechauffører og deltidsansatte opsparer 3,5 pct. af den ferieberettigede løn til betaling for søgnehelligdage den 25. – 26. december 2023 samt den 1. januar 2024.

Hvis chaufføren arbejder på en søgnehelligdag, skal der udover almindelig timeløn og SH-godtgørelse betales søn – og helligdagstillæg på 36,82 kr. pr. effektive arbejdstime, jf. AKT Landsoverenskomstens § 15, stk. 3 og § 7, stk. 1, litra b. Søn- og Helligdagstillæg skal ligeledes betales ved arbejde den 24. og den 31. december 2023, fordi dagene i år falder på en søndag.

Hvis en chauffør ikke arbejder på en søgnehelligdag, men plejer at arbejde, udbetales et acontobeløb for hver søgnehelligdag chaufføren har fri. Acontobeløbet udgør hvad der svarer til en almindelig dagsløn, dog således, at der aldrig kan udbetales mere end, der står på SH-kontoen.

Reglerne i AKT Tillægsoverenskomsten

Ugelønnede chauffører på fuld tid

Den 25 - 26. december 2023 og den 1. januar 2024 er søgnehelligdage og ugelønnede chauffører, der arbejder disse dage, skal have en erstatningsfridag svarende til det antal timer chaufføren har arbejdet de pågældende dage, jf. AKT Tillægsoverenskomstens § 15, stk. 1. Der skal herudover betales almindelig weekendtillæg med 29,00 kr. pr. time og søn- og helligdagstillæg med 28,20 kr. pr. time.

Hvis chaufførens normale fridage falder den 25 - 26. december 2023 eller den 1. januar 2024 skal chaufføren have en kompensationsfridag svarende til gennemsnittet af en dags timeantal i arbejdsplanen. Hvis en chauffør arbejder fast 37 timer i en 5 dages arbejdsuge, udgør en kompensationsfridag 7,4 timer.

Timelønnede reservechauffører og deltidsansatte

Her henlægges der 3,5 pct. af den ferieberettigede løn til betaling for søgnehelligdage den 25. – 26. december 2023 samt den 1. januar 2024, jf. AKT Tillægsoverenskomstens § 15, stk. 2. Hvis chaufføren arbejder på en søgnehelligdag, skal der betales efter de almindelige regler, dvs. udover almindelig timeløn og SH-godtgørelse betales weekendtillæg med 29,00 kr. pr. time og søn- og helligdagstillæg med 28,20 kr. pr. time.

Hvis en chauffør ikke arbejder 25 - 26. december 2023 eller den 1. januar 2024, men plejer at arbejde på en mandag eller en tirsdag, udbetales et acontobeløb for disse søgnehelligdage. Acontobeløbet udgør hvad der svarer til en almindelig dagsløn, dog således, at der aldrig kan udbetales mere end, der står på SH-kontoen.

Relateret indhold