Foto: Colourbox
07.03.24 AKT Nyheder

Påsken 2024 – AKT Lands- og Tillægs-overenskomsten

Få styr på, hvilke regler der gælder for frihed og betaling i påsken 2024 på AKT Lands- og Tillægsoverenskomsten.

Hvilke dage gælder der noget særligt?

Skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag er søgnehelligdage efter AKT Lands- og Tillægsoverenskomstens § 15.

Hvordan søgnehelligdage håndteres efter AKT Lands- og Tillægsoverenskomsten afhænger af, om chaufføren er ugelønnet chauffør på fuld tid, eller om chaufføren er timelønnet reservechauffør eller deltidsansat.

Reglerne i AKT Landsoverenskomsten

Ugelønnede chauffører på fuld tid

Skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag er søgnehelligdage og ugelønnede chauffører, der arbejder disse dage, skal have en erstatningsfridag svarende til det antal timer chaufføren har arbejdet de pågældende dage, jf. AKT Landsoverenskomstens § 15, stk. 1. Herudover skal chaufføren have søn – og helligdagstillæg på 38,11 kr. pr. effektive arbejdstime, jf. AKT Landsoverenskomstens § 7, stk. 1, litra b.

Hvis chaufførens normale fridag falder skærtorsdag, langfredag eller 2. påskedag, skal chaufføren have en kompensationsfridag svarende til gennemsnittet af en dags timeantal i arbejdsplanen. Hvis en chauffør arbejder fast 37 timer i en 5 dages arbejdsuge, udgør en kompensationsfridag 7,4 timer.

Timelønnede reservechauffører og deltidsansatte

Timelønnede reservechauffører og deltidsansatte opsparer 3,5 pct. af den ferieberettigede løn til betaling for søgnehelligdage, herunder skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag.

Hvis chaufføren arbejder på en søgnehelligdag, skal der udover almindelig timeløn og SH-godtgørelse betales søn – og helligdagstillæg på 38,11 kr. pr. effektive arbejdstime, jf. AKT Landsoverenskomstens § 15, stk. 3 og § 7, stk. 1, litra b.

Hvis en chauffør ikke arbejder på en søgnehelligdag, men plejer at arbejde, udbetales et acontobeløb for hver søgnehelligdag chaufføren har fri. Acontobeløbet udgør hvad der svarer til en almindelig dagsløn, dog således, at der aldrig kan udbetales mere end, der står på SH-kontoen.

Reglerne i AKT Tillægsoverenskomsten

Ugelønnede chauffører på fuld tid

Skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag er søgnehelligdage og ugelønnede chauffører, der arbejder disse dage, skal have en erstatningsfridag svarende til det antal timer chaufføren har arbejdet de pågældende dage, jf. AKT Tillægsoverenskomstens § 15, stk. 1. Der skal herudover betales almindelig weekendtillæg med 30,02 kr. pr. time og søn- og helligdagstillæg med 29,19 kr. pr. time.

Hvis chaufførens normale fridage falder skærtorsdag, langfredag eller 2. påskedag skal chaufføren have en kompensationsfridag svarende til gennemsnittet af en dags timeantal i arbejdsplanen. Hvis en chauffør arbejder fast 37 timer i en 5 dages arbejdsuge, udgør en kompensationsfridag 7,4 timer.

Timelønnede reservechauffører og deltidsansatte

Her henlægges der 3,5 pct. af den ferieberettigede løn til betaling for søgnehelligdage skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag, jf. AKT Tillægsoverenskomstens § 15, stk. 2. Hvis chaufføren arbejder på en søgnehelligdag, skal der betales efter de almindelige regler, dvs. udover almindelig timeløn og SH-godtgørelse betales weekendtillæg med 30,02 kr. pr. time og søn- og helligdagstillæg med 29,19 kr. pr. time.

Hvis en chauffør ikke arbejder skærtorsdag, langfredag eller 2. påskedag, men plejer at arbejde på en torsdag, fredag eller mandag, udbetales et acontobeløb for disse søgnehelligdage. Acontobeløbet udgør hvad der svarer til en almindelig dagsløn, dog således, at der aldrig kan udbetales mere end, der står på SH-kontoen.

Relateret indhold