Foto: Colourbox
04.03.21 ATD Nyheder

Nye satser i ATD-overenskomsten 2021

Den 1. marts 2021 ændres en række satser i ATD-overenskomsten. Ændringerne træder i kraft med virkning fra den 1. marts. 2021. Manglende rettidig regulering kan medføre krav om efterbetaling og bod for manglende overenskomstbetaling.

§ 5 Timeløn

Timelønnen udgør pr. 1. marts 2021 150,95 kr.

11, stk. 2 Særlig opsparing

Medarbejdere opsparer i alt den ferieberettigede løn som særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing.

Den særlige opsparing udgør pr. 1 marts 2021 4,0 pct.

Relateret indhold