Den ny udbudsforskrift for Brolægning har indarbejdet væsentlige ændringer om krav til materialer.

Foto: Klaus Hybler
21.06.22 Brolæggerlauget Nyheder

Ny udbudsforskrift for Brolægning

Væsentlige ændringer i forhold til Byggevareforordningen, de almindelige arbejdsbeskrivelser og brolæggerens egenkontrol er nu indskrevet i Vejdirektoratets udbudsforskrift for brolægning.

Et grundigt flerårigt udvalgsarbejde under vejregelgruppen for brolægning resulterede i starten af 2022 i, at Vejdirektoratet kunne offentliggøre afløseren for den tidligere udbudsforskrift for brolægning fra 2017. I forhold til den tidligere udbudsforskrift er der indarbejdet væsentlige ændringer om krav til materialer, som er i overensstemmelse med harmoniserede produktstandarder for varer til brolægning.

- Vigtigt for brolæggerne er det også, at beskrivelserne i de almindelige arbejdsbeskrivelser, AAB, nu er afstemt med DS 1136, som er standarden for brolægning og belægningsarbejder, fortæller udvalgets formand Claus Johnsen, som også er oldermand i Brolæggerlauget under DI Byggeri.

I AAB er der blandt andet introduceret afsnit om bygherrens og entreprenørens ydelser, samt afsnit om kontrolomfang og funktionelle krav.

- Dermed har vejregelgruppen under Vejdirektoratet fornyet og præciseret AAB, så der nu er skærpet fokus på, at formuleringerne ikke er vejledninger til hverken bygherren eller entreprenøren, men konkrete arbejdsbeskrivelser til brolæggeren. Nu fortsætter vi udvalgsarbejdet med opdatering af en tilhørende håndbog, slutter oldermand Claus Johnsen.

Yderligere oplysninger: Ny udbudsforskrift for Brolægning fra Vejdirektoratets hjemmeside.

Kontakt

Oldermand Claus Johnsen, Brolæggerlauget
E-mail: johnsenbro@gmail.com
Tlf. 40 11 08 08

Lenette Møller Jensen

Lenette Møller Jensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3636
  • Mobil +45 5044 0416
  • E-mail lemj@di.dk

Relateret indhold