DAU-konference om Edge, Fog & Cloud

Teknisk og praktisk – med udgangspunkt i design erfaringer og fejlsøgning på netværk, redskaber og metoder