Erfa-gruppe om safety

Gruppen er åben for alle DAu-medlemmer og abonnenter

Erfa-gruppe om safety

Tror du, at du er en nørd, fordi du arbejder med maskin- og personsikkerhed, så bare rolig - du er ikke alene.

For alle dem, der arbejder med automation, dukker maskin- og personsikkerhed op i samtlige projekter, og det har afgørende indflydelse på valg af teknologi og tidsforbrug i et projekt.

Forum for automationsfolk
Dau safety erfa gruppen er et forum, hvor automationsfolk mødes med hinanden og med leverandører og rådgivere. Under uformelle former diskuterer vi alle aspekter af udfordringerne indenfor automation, maskin- og personsikkerhed.

Gruppen blev oprettet 2009, og vi holder møder tre til fire gange om året på skift hos deltagerne.

Temaer på møderne
Vi snakker om de udfordringer og løsninger den enkelte har. Indtil nu har vi berørt følgende emner:

  • risikovurdering
  • håndtering af standarder på området
  • systemopbygning
  • validering

Ikke sjældent kræver det sit at fremlægge det problem man står med. Men efterfølgende har det været udfordringen værd, idet en af gruppens andre deltagere måske har stået i samme situation og kan give sine erfaringer videre.

Om nødvendigt må et svar udsættes, indtil den rette person er hentet ind til et møde, og flere får på den måde nytte af spørgsmålene og de indhentede svar.

Oftest er der forberedt 2-3 indlæg som konklusion på tidligere diskussioner eller som inspiration til, hvordan en opgave kan løses. Maksimalt er der 25 deltagere.

Det er gratis at være med i safety erfa gruppen, det er med i virksomhedens DAU kontingent eller abonnement.

Jette Nøhr

Jette Nøhr

Seniorchefkonsulent