Behandling af personoplysninger

Sådan behandler vi personoplysninger

Sådan behandler DAu dine personoplysninger

Du finder her en kort opsummering af vores privatlivspolitik. DAu er en forening under Dansk Industri (DI) og vi følger derfor DI's privatlivspolitik i behandlingen af personoplysninger.

Personoplysninger og formål:
DAu indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Hvilke typer personoplysninger, DAu behandler, afhænger af det enkelte formål. Nedenfor oplistes, hvilke personoplysninger DAu primært behandler til hvilke formål:

Medlemsadministration og -service: 
Til dette formål behandler DAu personoplysninger på medarbejdere i DAu's medlemsvirksomheder. Det er f.eks. navn, kontaktoplysninger, ansættelsesforhold, mailkorrespondance mv. Som medlem af DAu netværk fremgår navn og ansættelsesforhold på hjemmesiden. 

Konferencer: 
I disse sammenhænge behandler DAu personoplysninger om navn, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger, der er nødvendige for afholdelsen af konferencer. Som konference deltager vil navn og virksomhed fremgå på en deltagerliste på hjemmesiden og i udprintet form til arrangementet. Hvis du ikke ønsker at fremgå på en deltagerliste, henvend dig venligst til dau@dau.dk 

Billeder: 
Der vil desuden blive taget billeder til alle DAu arrangementer, nogle billeder vil blive offentliggjort på DAu's hjemmeside, i nyhedsbrevet eller i bladet. Hvis du ikke ønsker at fremgå på billederne bedes du kontakte DAu repræsentanter til arrangementet eller henvende dig på dau@dau.dk 

Markedsføring: 
Til dette formål behandler DAu personoplysninger om navn, kontaktoplysninger, tilmeldte nyhedsbreve mv. DAu sender kun markedsføring til dig via e-mail, hvis du har givet samtykke til det efter reglerne i Markedsføringsloven. 

Berigtigelse af personoplysninger:
DAu sikrer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Derfor opdaterer vi løbende dine personoplysninger, og vi retter straks personoplysninger, der måtte vise sig at være forkerte. Da vores service til dig afhænger af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om ændringer i dine oplysninger. Du kan altid kontakte dau@dau.dk, hvis du har rettelser. 

Videregivelse af personoplysninger:
Dau deler personoplysninger med Dansk Industri, da DAu's sekretariat varetages af DI. 

Kontakt DAu vedrørende behandling af personoplysninger: 
Du er altid velkommen til at henvende dig til dau@dau.dk, hvis du efter Databeskyttelsesforordningen ønsker at gøre brug af dine rettigheder. 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Find kontaktoplysninger på Datatilsynet her: https://www.datatilsynet.dk/forside/

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Jette Nøhr

Jette Nøhr

Seniorchefkonsulent

Sekretæriatsleder, DAu

  • Direkte +45 3377 3414
  • Mobil +45 2949 4676
  • E-mail jen@di.dk