Bliv medlem

Medlemsundersøgelse 2019
86% af medlemmerne er enten tilfredse eller meget tilfredse med DFL. Medlemsundersøgelse 2019
 1. Få adgang til branche relevant viden

  Vores sekretariat er eksperter i brancherelevant lovgivning og regulering inden for kemi, miljø og kemisk arbejdsmiljø. Vi tilbyder løbende orientering om kommende ny eller ændret lovgivning, faktaark og vejledningsmateriale, gratis medlemsmøder med oplægsholdere fra ind- og udland m.m. Blandt faste services er kvartalsmæssige økonomiske konjunkturbarometre, halvårlig lovoversigt bl.a. til brug for ledelsessystemer som ISO 14001 m.fl., 10 årlige nyhedsbreve, adgang til nyhedsbreve fra vores europæiske brancheforeninger FEICA (lim og fugemasse) og CEPE (maling og lak).

 2. Udvid dit netværk

  DFL's produktmiljøudvalg og sektioner giver dig adgang til drøftelser af brancherelevante emner, videndeling og branchesamarbejder. Flere af vores medlemmer repræsenterer DFL i branchenetværk i EU. Vores årlige generalforsamling og årsmøde samt FEICA og CEPE’s årsmøder giver gode muligheder for at netværke.

 3. Bak op om branchens fælles interesser

  DFL er en central høringspart ved brancherelevante tiltag særligt på nationalt plan, men også på europæisk plan, bl.a. via de europæiske brancheforeninger; CEPE og FEICA. DFL er løbende i dialog med  myndigheder og andre interessenter. Vi bringer branchens udfordringer på bordet, når regulering, frivillige kriterier m.m. udarbejdes eller revideres.  Sekretariatets og DFL-medlemmernes viden og erfaringer er dermed med til at sikre, at der i lovgivning m.v. tages hensyn til branchens vilkår og rammer.

 4. Branchens talerør

  DFL  varetager mediekontakt og udtaler sig på branchens vegne i sager af fælles branchemæssig karakter. Dette har stor betydning for de enkelte virksomheder i sager med kritisk fokus på branchen. Myndighederne og organisationer har desuden en kvalificeret dialogpartner, hvilket er med til at sikre kvaliteten i lovgivning, kriterier for miljømærkning m.v.

 5. DI tilbud og services

  DFL har til huse i Dansk Industri (DI). Dette giver klare fordele som brancheforening, både økonomisk og politisk. Medlemmer af DFL er forpligtet til medlemskab af DI. Dermed får I adgang til de mange tilbud og services, der ligger i DI. DI tilbyder bl.a. personalejuridisk rådgivning og bistand, services indenfor internationale aktiviteter, produktivitet, kompetenceudvikling og meget andet.

  Læs om DI's medlemsservice

Charlotte Frimer Petersen

Charlotte Frimer Petersen

Sekretariatsleder, Danmarks Farve- & Limindustri

 • Direkte +45 3377 3004
 • Mobil +45 5218 5941
 • E-mail chfp@di.dk