FreePik.com
08.04.24 DI Bilbranchen Nyheder

Motorgaranti var ikke ophørt

En række sager om ophørt motorgaranti er blevet behandlet i ankenævnet.

Den første sag om motorgaranti blev afgjort den 25. januar 2023. I den sag var faktum, at klageren havde købt en ny bil den 10. december 2018. I forbindelse med købet fik klageren en sædvanlig 2 års fabriksgaranti på bilen. Desuden fik han en garanti gældende i 10 år på motor, gear og tandrem under forudsætning af, at han lod bilen servicere på et autoriseret værksted.

Motorgarantien var en tillægsgaranti, som blev tilbudt det danske marked. I sine særlige betingelser skrev importøren, at garantien kunne ændres uden særskilt meddelelse.

Den 30. november 2019 besluttede importøren, at motorgarantien skulle ophøre, hvilket blev noteret på importørens hjemmeside. Klageren i sagen havde ikke læst teksten på hjemmesiden, og da han i 2020 begyndte at få problemer med bl.a. sine gear, ville han have reparationerne hertil dækket under motorgarantien. Det ville importøren ikke acceptere og henviste til, at den almindelige garanti var udløbet, og at motorgarantien var bragt til ophør.

Det var klageren ikke tilfreds med og indbragte derfor sagen for Ankenævn for biler. Under sagens behandling for nævnet afgav både sælgeren af bilen og importøren indlæg. I sin afgørelse startede nævnet med at konstatere, at både den almindelige forældelsesfrist for mangler ved forbrugerkøb på 2 år og den almindelige garanti var udløbet. Nævnet anførte videre, at motorgarantien var indgået som et led i handlen, og at indholdet ikke var særskilt forhandlet med klageren, der således ikke havde haft anledning til at dykke nærmere ned i den.

Nævnet sagde herefter, at det var åbenbart urimeligt og i strid med hæderlig forretningsskik, hvis importøren uden særskilt meddelelse til klageren ved en notits på sin hjemmeside kunne bringe en sådan garanti til ophør. Det forhold, at det af de almindelige betingelser fremgik, at den kunne bringes til ophør, var heroverfor uden betydning i forhold til en forbruger, som ikke kan forventes at læse hele betingelseskataloget igennem. Importøren blev derfor pålagt at betale klageren en ny gearkasse.

I afgørelsen er der en antagelse om, at det ikke er rimeligt at sælge en bil med en garanti – som kan have været bestemmende for, at netop den bil blev valgt – og så kort efter bringe garantien til ophør. Afgørelsen var enstemmig. Ankenævnet afgjorde en tilsvarende sag den 17. august 2023 med samme resultat. I den sag blev importøren over garantien pålagt at betale for udskiftning af klagerens ventiler.

Ingen af sagerne er blevet indbragt for domstolene.

Motorgarantien gælder i 10 år, og ankenævnet vil derfor potentielt kunne modtage tilsvarende sager i en årrække.

Kilde: Årsberetning for Ankenævn for biler 2023

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold