Permeable belægninger

Permeable belægninger har til formål at skabe nedsivning af regnvandet gennem befæstelsen. Dermed mindskes den mængde vand, der ledes til kloakken og/eller vandet forsinkes og spidsbelastninger udjævnes.

Til permeable belægninger findes der et større udvalg af betonsten, der er konstrueret så fugearealet bliver væsentligt større end normalt, eventuelt kombineret med huller i stenene. Normalt udgør det permeable areal/fugearealet omkring 10 procent.

Fordele ved permeable belægninger

Udover at mindske belastningen på kloaknettet, er der også en række andre fordele ved at anvende permeable belægninger:

  • I tilfælde hvor alt regnvand nedsives vil en del af tilslutningsbidraget til kloaknettet ofte kunne spares eller tilbagebetales.
  • Da der ikke skal være afløbsriste eller render, kan der laves en plan belægning, der kun behøver fald i én retning og i nogle tilfælde kan laves helt vandret.
  • Der vil ikke stå vand i eventuelle mindre lunker.
  • Ingen eller mindre udgifter til etablering af afløbssystem.

Publikationer