Miljøvaredeklarationer

Miljøvaredeklarationer (EPD'er) dokumenterer byggevarers miljømæssige egenskaber. Nedenfor kan du downloade branche EPD'er for fundablokke, betonrør, letklinkerblokke, betonfliser og belægningssten.

Miljøvaredeklarationer er et stort skridt hen mod målet om egentlige klimaregnskaber, hvor man kan se, hvor meget CO2 en ny bolig, bygning, bro eller lignende udleder i hele dens levetid.

Betonvareforeningen har udarbejdet miljøvaredeklarationer for fem forskellige produkttyper. 

Miljøvaredeklarationerne er baserede på en vugge-til-grav livscyklusvurdering, hvor alle relevante og afgørende processer fra livscyklussen er medregnet dog undtaget indbygning/installation, benævnt fase A5.

Såfremt specifikke værdier ønskes i et særligt projekt, kan disse rekvireres ved at kontakte Betonvareforenigens medlemmer.

Miljøvaredeklarationer forkortes MVD eller EPD (Environmental Product Declaration) og kan downloades fra EPD Danmarks database. Baggrunden og forudsætningerne for Miljøvaredeklarationer og Livscykusvurderinger (LCA) kan ligeledes ses på EPD-Danmarks hjemmeside

Da der hele tiden kommer nye og mere repræsentative datasæt for de delmaterialer, der indgår i beton, har Dansk Beton og Betonvareforeingen udgivet opdaterede datasæt over branche EPD’erne i foråret 2021.

Beregningsværktøj

Der er desuden udviklet et beregningsværktøj, der gør det muligt for alle Betonvareforeningens medlemmer at udarbejde miljøvaredeklarationer for alle producerede betontyper og til helt konkrete projekter.

Klik her for at gå til beregningsværktøjet.

DOWNLOAD EPD'ER

Bæredygtig beton

Bæredygtig Beton handler om at gøre det bedst mulige for mennesker og miljø, uden at det skader fremtidige generationers muligheder. Der er flere parametre for bæredygtighed: miljø, æstetik og social ansvarlighed.

Som byggemateriale er beton både naturligt, højteknologisk, økonomisk, sikkert, fuld af muligheder, og så kan det give byggeri og anlæg stor æstetisk værdi. Det er et uundværligt materiale i moderne bygninger.

Læs mere om Dansk Beton og foreningernes arbejde med bæredygtig beton