30.08.21 Betonvareforeningen Nyheder

Afløbsfilm 2021

Vidste du, at der ligger 55.000 km betonrør i Danmark?

Betonrør ar stor betydning for vores hverdag, samfundet og for fremtidens ændrede klimaforhold. Betonrør er en bæredygtig løsning, bl.a. fordi de er stærke, robuste og har langlevetid. Se filmen og hør alle fordelene ved betonrør.

Skal du hurtigt videre? Så kan du vælge at se de tre cutdowns længere nede på siden. 

CUTDOWN: Overordnet om betonrør

Hvordan ville samfundet se ud uden et robust og velfungerende kloaksystem? Betonrør har stor betydning for vores hverdag, for samfundet og for fremtidens ændrede klimaforhold. Betonrør kan være med til at sikre os mod klimafordringer ved at transportere, forsinke og magasinere store mængder regnvand.


CUTDOWN: Indbygning af betonrør

Betonrør har en levetid på omkring 100 år og er blandt andet derfor et bæredygtigt valg. Derudover kan jorden, der graves op for at etablere ledningsgraven til betonrøret, bruges igen. Jorden fyldes omkring rørene, så den ikke skal køres bort.


CUTDOWN: Produktion og kontrol af betonrør

Produktionen af betonrørene er grundlaget for robuste kloaksystemer. Den automatiserede fremstilling og nøje kontrol sikrer produkter af en høj kvalitet. Beton går en mere bæredygtig fremtid i møde, fordi betonindustrien arbejder intenst på at nedbringe CO2-udledningen fra produktionen.

Relateret indhold