Dansk Beton

Arkitektstuderende fra Det Kongelige Akademi vinder pris for bæredygtig brug af beton

Årets vindere af prisen ”Bæredygtig Betonarkitektur Idéen 2020”, som for anden gang uddeles til studerende fra landets arkitektskoler, blev fundet på Building Green i dag. Prisen gik til Simon McNair og Jonatan Møller Larsen for deres ungdomsboligprojekt på Refshaleøen – en nytænkende materiel hybrid med beton og stampet lerjord.

Stemningen var spændt i DSB’s gamle lokomotivværksted i Sydhavnen, da det Kongelig Akademi - Institut for Bygningskunst og Teknologi, Arkitektskolen Aarhus og Branchesammenslutningen Dansk Beton i Dansk Industri for anden gang uddelte ”Bæredygtig Beton Idéen”. Prisen gives til arkitektstuderende, der har arbejdet med idéer til bæredygtig anvendelse af beton. Og det var to glade vindere, der gik på scenen, og modtog hæderen og præmiesummen på 15.000 kr.

Beton som moderator for alternative bæredygtige byggematerialer

Med Hybridkonstruktionens vilje har Simon McNair og Jonatan Møller Larsen tegnet et projekt for ungdomsboliger på Refshaleøen, hvor pladsoptimering af boligerne har haft høj prioritet, men hvor det er selve konstruktionen, der demonstrerer, hvordan betonens særlige egenskaber kan understøtte brug af alternative byggematerialer. Det er denne hybrid-strategi, der har sikret dem prisen for ”Bæredygtig Beton Idéen” 2020.

- Det er super vigtigt, at vi i den grønne omstilling af byggebranchen bruger materialerne, der hvor de i sig selv har deres styrker. Vi kommer til at se flere hybridkonstruktioner i fremtiden, hvor betonen anvendes i samspil med andre materialer, og hvor betonen bidrager med det, den er god til f.eks. til at skabe styrke, stivhed, lang holdbarhed og brandmodstand, for bare at nævne nogle, siger chef for Dansk Beton i Dansk Industri Dorthe Mathiesen.

Hybridkonstruktion består af stampet lerjord, beton og stål, og den er bygget op, således at betonens styrke anvendes til at fordele lasten af bygningens etagedæk ud til søjlerne af den stampede lerjord. Den stampede lerjord har, foruden et lavt miljøaftryk, en række fordele, som kommer til anvendelse i vinderforslagets ungdomsboliger: Lervæggenes høje masse, kan holde på varmen, og har tilmed en isolerende effekt, materialet kan både modtage og afgive fugt og bidrager derfor med et sundt indeklima, og ved nedrivning kan den stampede lerjord vende direkte tilbage til naturen. Men det er i sammentænkningen med betonens konstruktive fordele, at vinderprojektet baner vejen for anvendelse af stampet lerjord i byggeriet.

I forbindelse med uddelingen debatterede dommerkomiteen bag prisen, hvad der skal til for at kickstarte en mere bæredygtig anvendelse af beton i byggeriet. Med i panelet var professor Anne Beim, Det Kongelige Akademi, ph.d. Jon Krähling Engholt, Arkitektskolen Aarhus, chef for Dansk Beton i Dansk Industri, Dorthe Mathiesen, arkitekt Anne-Mette Manelius, Tegnestuen Vandkunsten, direktør Kasper Guldager Jensen, GXN, og Natalie Mossin, Institutleder, Det Kongelige Akademi.

model.jpg
Model

visualisering_dansk-betonarkitektur-ideen-vinder2020.jpg
Visualisering

konstruktionsprincip-dansk-betonarkitektur-ideen-vinder2020.jpg
Konstruktionsprincip

Relateret indhold