Arbejdskraft

Lærlingeindsatsen arbejder for at få flere til at vælge en fremtid som faglært i den danske industri

Aktuelt

Services

Netværk for registrerede beslagsmede

Netværk for registrerede beslagsmede har til formål at skabe rum til at drøfte faglige temaer og udfordringer, og skaber samtidig mulighed for videndeling og sparring netværksdeltagerne imellem. Alt sammen i et fortroligt forum.
I netværket drøftes bl.a. elevernes forhold, samarbejdet med skolen, undervisningsmateriale m.v. Alt sammen emner, som er med til at klæde den uddannelsesansvarlige repræsentant for beslagsmedene på inden møde i det lokale uddannelsesudvalg. Noget der virkelig optager deltagerne er høj faglighed indenfor deres fag og uddannelse, og her er netværket en kæmpe styrke.

Samarbejder

Et fælles forum

Lærlingeindsatsen

Lærlingeindsatsen er et samarbejde mellem Fremstillingsindustrien og Industriens Arbejdsgivere i Danmark, der skal gøre en forskel på lærlingeområdet. Lærlingeindsatsen er forankret i et samarbejde mellem de to foreninger, som er en del af Dansk Industri.

Det er vigtigt at vise, at erhvervsuddannelserne giver de unge en spændende, værdifuld og fremtidssikret uddannelse med gode job- og udviklingsmuligheder i fremstillingsindustrien. Ved at gå sammen i et stærkt fællesskab omkring lærlinge, tror vi på, at medlemsvirksomhederne kan løfte et endnu større ansvar.

Læs mere om Lærlingeindsatsen

Relaterede nyheder