Medlemsportrætter

Malersektionen har rigtig mange dygtige medlemmer. Læs portrætter af en række af dem her.

Medlemsportræt Jan Halkjær, Casadana Ateco

Jan Halkjær er uddannet klejnsmed, så det lå ikke i kortene, at det blev malerbranchen, der skulle fylde hans arbejdsliv. Men en god ven sporede ham ind på faget og en målrettethed og lyst til faget er forklaringen.

Jan Halkjær blev uddannet klejnsmed i 1984. Der var på det tidspunkt stor arbejdsløshed, så han begyndte at arbejde som maler for en ven, der var malermester. Det blev starten på interessen for faget. I midt 90’erne fik han mulighed for at overtage Malerfirmaet Axel Tengbom Co - Ateco, og livet som malermester blev en realitet. Samtidig med hans selvstændige tilværelse, havde han et almindeligt arbejde. Han var ansat som bagageportør hos SAS i Kastrup Lufthavn, og det fortsatte han med i 25 år, helt frem til 2019.

Casadana Ateco ser dagens lys
Den 1. januar 2021 fusionerede Ateco med Casadana. Jan Halkjær fortæller: ”Vi har altid løst mange facaderenoveringsopgaver og omfugninger, og derfor gav det god mening for os at få egne murere. Det kunne vi få ved at fusionere med Casadana. Samtidig ønskede Casadana at fortsætte som selvstændig entreprenørvirksomhed, så konstellationen blev, at vi ændrede navnet til Casadana Ateco og Casadana fortsætter som entreprenørvirksomhed og som vores moderselskab. Det er en god konstellation og betyder, at vi får en del opgaver fra Casadana, ligesom vi leverer opgaver til dem. Der er en god synergi imellem selskaberne. Fusionen er både en fordel for os og for kunderne. Vi kan nemlig løse opgaverne hurtigere med egne murere, og det sætter kunderne pris på.”

Erhverv og nicher
Casadana Ateco løser både opgaver for boligforeninger og for private, men 70% af omsætningen ligger på erhverv. ”Vi er specialister i omfugninger og vinduesrenoveringsopgaver, så de opgaver løser vi rigtig mange af, men vi laver alt malerarbejde” fortæller Jan. Opgaverne ligger hovedsagelig i Storkøbenhavn, men er der volume nok, løser de gerne opgaver over hele Sjælland.

Ingen sorte skyer i horisonten
Adspurgt om Jan ser sorte skyer i horisonten i forhold til malerfaget, svarer han: ”Nej det gør jeg ikke - der vil altid være brug for malere, og vi har ingen rekrutteringsproblemer. Ud af vores medarbejderstab på 20 er de 18 polakker, og de er virkelig dygtige og stabile.” I forhold til at drive en succesfuld virksomhed fortæller Jan, at han ikke har knækket koden i forhold til at få en kontinuerlig opgavemængde, som kan sikre en konstant og jævn indtjening, men det at have specialistområder, som de har, giver et højere dækningsbidrag og en efterspørgsel, der er kontinuerlig, så det er en klar fordel.

Arbejdsmiljø og bæredygtighed går hånd i hånd
Casadana Ateco gør rigtig meget i forhold til arbejdsmiljø og bæredygtighed. De anvender miljørigtige malinger og laver de miljørapporter, de skal, men inden for arbejdsmiljø holder de også hver 2. måned et sikkerhedsmøde i hele virksomheden. De ansvarlige for pladserne deltager og arbejdsmiljø og sikkerhed drøftes på tværs. Det er en god måde at drage fordel af den viden, der ligger i virksomheden og den erfaring, der er på de enkelte pladser.

Gode råd til unge selvstændige
Jan har nogle gode råd til unge, der ønsker at være selvstændige og startede egentlig med at sige: ”Lad være” men jo mere, vi fik snakket, kom han alligevel med nogle gode råd: ”Hvis du brænder for at blive selvstændig skal du gå efter det, men vær indstillet på en lav løn og mange timer i en årrække. Og så er det vigtigt at have styr på økonomien og regelsættet. Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt og meld dig ind i en organisation som f.eks. DI, så du har adgang til professionel rådgivning.”

Medlemskabet af DI Byggeri Malersektionen
Jan er glad for medlemskabet af DI Byggeri Malersektionen. De brugte medlemskabet mere tidligere, men Jan fortæller: ”Vi får en del hjælp fra vores moderselskab, men jeg har for nylig brugt DI i en personalesag, og det var godt at have adgang til eksperthjælp. Denne gang deltager jeg også i generalforsamlingen, som giver mig mulighed for at møde ligesindede

Direktør Jan Halkjær, Casadana Ateco A/S

Medlemsportræt Michael Cervin, De præcise håndværkere

27.02.2024
Michael Cervin er Malermester og medejer af ”De præcise håndværkere.” Han stortrives i jobbet, hvor høj service og tilfredse kunder er omdrejningspunktet for virksomheden.

Michael Cervin, De præcise håndværkere

Vi er klar over, at vi er en servicevirksomhed, så når kunderne ringer skal vi være der, siger Michael Cervin

Michael Cervin blev udlært i 1999 og efter nogle år som malersvend, blev han i 2007 selvstændig. De første 2-3 år var hårde med rigtig mange arbejdstimer og ikke ret meget løn, men så begyndte det at gå godt og kunderne begyndte at henvende sig selv. I 2015 solgte han firmaet, fordi han havde lyst til at prøve noget andet. Han blev sælger i nogle år, indtil han i 2017 blev kontaktet af Henrik Højberg og Claus Mindegaard. De ville høre, om han var interesseret i et samarbejde.

”Og det var jeg jo, for jeg ville gerne tilbage til mit fag. Det blev starten på De præcise håndværkere, hvor vi i dag er 35 mand” fortæller Michael og fortsætter: ”Henrik er elektrikeruddannet, Claus tømrer og jeg maler, og vi er i dag en servicevirksomhed med 14 malere, 17 tømrere, 3 murere, 1 glarmester, og det fungerer rigtig godt. Opgavefordelingen, er vi helt enige om og kunderne er tilfredse. Vi udfører typisk hovedentrepriser, så kunderne slipper for koordineringen imellem fagene, og det sætter de stor pris på. Derudover har vi en del rammeaftaler.”

En servicevirksomhed med stort S

De præcise håndværkere har ca. 70% erhverv og 30% private kunder, og erhvervsdelen er rammeaftaler med f.eks. DSB og en række boligforeninger, hvor de udfører serviceopgaver og laver flyttelejligheder. Deres speciale er renovering, tilbygninger og saneringsopgaver. Nybyg går de udenom. ”Vi er klar over, at vi er en servicevirksomhed, så når kunderne ringer skal vi være der. Vi har en skadesafdeling, der håndterer akutte opgaver, og vi kan hurtigt rykke rundt på opgaverne med de mange kørende biler, vi har, så kunden hurtigt får hjælp. Det meste af det vi laver er dog rammeaftaler, men vi har faktisk lige fået en spændende saneringsopgave på Fyn for Odense Jernbane, hvor vi skal håndtere skimmelsvamp problemer” fortæller Michael.

Fordel for kunderne

”Vi har fundet vores plads på markedet. Det skal være en tryg oplevelse for kunden at handle med os, og vi sørger for, at opgaverne løses smidigt og uden problemer og bøvl. Det sætter vi en ære i, og vi er faktisk ret gode til det” fortsætter Michael. Og adspurgt om vejen til succes siger Michael: ”Altid til rådighed, hurtig udrykning, god kvalitet og gratis besigtigelse, er nogle af de vigtige ting, synes jeg.”

Et godt arbejdsmiljø

Hos De præcise håndværkere går de meget op i et godt arbejdsmiljø. De inviterer alle deres medarbejdere på et forlænget weekendophold hvert andet år, og sidste gang gik turen til Barcelona, og i år skal de til Rom. Det betyder meget for dem, at medarbejderne kender hinanden og oplever, at de er på samme hold, og det er noget af det, de populære ture bringer med sig. Ud over det står ledelsens døre altid åbne for en ærlig snak, hvis nogen skulle have brug for det, og det er en prioriteret opgave.

Malerfagets fremtid

Adspurgt om malerfagets fremtid er det altoverskyggende problem mangel på arbejdskraft. Det er allerede svært at få folk, men Michael ser blot, at det bliver værre. ”Allerede i dag finder vi nye folk igennem vores netværk, for søger vi nogen, får vi ikke nogen vi kan bruge. Det er et stort problem, som jeg kun ser bliver værre. Vi uddanner også selv elever, men vi skal uddanne flere, for at være med til at hjælpe på problemet, som jeg synes er bekymrende.”

Medlemskabet af DI Byggeri Malersektionen

De præcise håndværkere ser deres medlemskab af DI Byggeri Malersektionen som et Must. Ligesom malerne er organiserede, skal de selvfølgelig også være det som arbejdsgivere. Byg Garanti bruger de i markedsføringen overfor private. De har ikke benyttet sig af juridisk afdeling og kontraktudarbejdelse længe, men vil måske i gang med det, efter vores snak.

Medlemsportræt Jens Kristian Nyborg, Penta Byg A/S

30.11.2023
Jens Kristian Nyborg er direktør i Penta Byg A/S. Han og fire andre startede virksomheden i 2011 efter at have lavet en detaljeret plan. Planen er blevet fulgt, og i dag er de små 50 medarbejdere med både en entreprise- og en malerafdeling.

Jens Kristian er uddannet tømmerhandler. Han arbejdede 16 år i en trælast, men da trælasthandlerne også skulle til at have åbent om søndagen blev det kickstarten på et nyt arbejdseventyr. Jens Kristian blev spurgt, om han ville starte en beregnerfunktion op for JCN Bolig, og det sagde han ja tak til.

Det blev til 7 år og efter en kort ansættelse hos Skibbild Entreprise, hvor han mødte de 4 andre nuværende ejere blev de 5 enige om at starte Penta Byg. Pentagonen bestod af: Jens Kristian Nyborg, Hans Peter Kronborg Hansen, John Leon Bro, Bruno Mikael Mørch og Thomas Lindegaard og navnet Penta Byg blev hurtigt valgt. Hans Peter Kronborg Hansen er malermester og Jens Kristian Nyborg direktør og beregner.

Ingen markedsføring men mange kundebesøg

Under interviewet med Jens Kristian fik jeg hurtigt at vide, at markedsføring ikke er noget de bruger, men til gengæld personligt salg. Jens Kristian fortæller: ”Vi lagde en plan fra starten omkring, hvilke kunder vi ville have, og hvordan vi ville gribe det an, og det har vi fulgt. Vi besøgte rigtig mange projektudviklere og kommuner i starten og har i dag mange offentlige kunder og bygger mange børnehaver, plejehjem mv. I dag behøver vi ikke at lave så meget salgsarbejde mere. Vi bliver spurgt næsten hver gang, der er en byggesag i det midtjyske, og vi beskæftiger faktisk en del mindre maler- og spartelfirmaer ud over vores egne folk.”

Nybyg og totalrenovering

”Vi laver udelukkende nybyg og totalrenovering og har ca. 45 fastansatte i malerafdelingen og 4 i entrepriseafdelingen. I malerafdelingen udfører vi flest fagentrepriser og i entrepriseafdelingen hoved- og totalentrepriser, og alle opgaver er offentlige eller erhverv. Vi undgår at konkurrere mod os selv, ved at vi aldrig byder på maleropgaver på entrepriser, vi også selv byder på. Det giver os faktisk ikke nogen problemer” fortsætter Jens Kristian.

Social ansvarlighed er vigtig for Penta Byg

Penta Byg besluttede tilbage i 2016, at de ville støtte op om flygtningestrømmen fra Mellemøsten, så de tog en hel række folk ind fra Mellemøsten, som de på løntilskud lærte op i malerfaget. I dag har de ca. 20 malere med mellemøstlig baggrund og 5 fra Baltikum landene. De er alle fastansat. Senest har de ansat 5 fra Ukraine, som fortrinsvis er kvinder, der udfører bygningsrengøring. Det er vigtigt for Penta Byg at bidrage socialt, og det er faktisk blevet en stor succes for dem.

Sæt det rigtige hold

Adspurgt om vejen til succes, fortæller Jens Kristian: ”Det er vigtigt at sætte det rigtige hold, og gerne nogle, du er uenige med. Det giver en god dynamik og bedre løsninger, at de ikke ligner dig selv. Det er jo ligesom et fodboldbold, hvor man jo også både skal have angribere, forsvarere og en målmand. Og så er det godt at lægge en plan fra starten og følge den, ligesom vi selv har gjort. Det er også meget vigtigt at være relevant og tilbyde det, markedet efterspørger i en god kvalitet og til en god pris.”

Et registreringsmareridt

Penta Byg ser store udfordringer i malerfaget fremadrettet pga. den enorme mængde registreringer, der skal udføres. Senest med de mange ekstra krav til registrering indenfor bæredygtighed. ”Jeg er faktisk usikker på, om vi kan blive ved med at fastholde vores folk med den enorme mængde registreringer, der skal laves. Det er bestemt ikke noget, de bryder sig om. Det er som om, tilliden er væk, og det kun drejer sig om at dokumentere. Det bekymrer mig” udtaler Jens Kristian. 

I forhold til medlemskabet af DI Byggeri Malersektionen er Jens Kristian delt. I forhold til de overenskomstmæssige forhold er det helt i top. Her er der altid god hjælp at hente, men i forhold til de juridisk svære problematikker savner Jens Kristian flere svar og færre forklaringer fra DI.

Medlemsportræt af Brian Nilsson

27.10.2023
Brian Nilsson blev uddannet bygningsmaler som voksenlærling i 1999. Han vidste fra starten, at han ville være selvstændig. Det var målet, og det blev han.

I 2002 startede Brian sin egen malervirksomhed, som han drev i 11 år. Det var gode år men også af og til hårde år, så i 2013 blev han fristet af at slippe for nogle af de mere trælse ting ved at være selvstændig, nemlig økonomistyring, bekymring for fremtiden, nye regelsæt mv. Han blev ansat i entreprenørvirksomheden Dahl til at bygge en malerafdeling op. Det gik rigtig godt med malerafdelingen men i 2018 gik virksomheden konkurs pga. nogle fejlslagne entrepriser og Brian måtte videre.

”Jeg kom til Combi Byg, hvor jeg har været lige siden. Jeg er meget glad for at være her, og som malermester har jeg ansvaret for min egen afdeling. Samtidig har jeg en administration, der tager sig af de fleste af de ting, som jeg ikke selv synes er så sjove. Det er virkelig rart. Samtidig nyder jeg samarbejdet med min mange kolleger inden for andre fag. Jeg synes, vi får lavet nogle rigtig gode løsninger til kunderne. Det er meget motiverende” fortæller Brian. 

Ny virksomhed i virksomheden

Combi Byg frasolgte pr. 1. januar 2023 sin servicevirksomhed. Brian kom med over, og firmaet fortsatte under navnet Combi Byg Service A/S. Medio september 2023 skiftede virksomheden navn til NÅR Byg & Service A/S, så nu forestår opgaven med at bygge det nye brand op. Med over 200 medarbejdere og et hav af firmabiler, er det én af måderne, det nye navn kommer ud på. NÅR-brandet er et samarbejde mellem CURA A/S, Combi Byg Service A/S og Combi Byg VVS ApS. Hver virksomhed er stærke indenfor deres kompetenceområder, og ved at lægge dem sammen, gør de det nemmere for kunderne.

One-stop-shopping

NÅR Byg & Service varetager en lang række rammeaftaler primært for kommunerne, de har en stor forsikringsafdeling, der tager sig af forsikringsskader, og de løser ad hoc opgaver enten ved direkte henvendelser fra kunderne eller ved, at de byder på opgaver. Ad hoc opgaverne er enten kun malerarbejde eller hovedentrepriser, som de arbejder sammen med de andre fag om. Modellen taler ind i det moderne begreb: One-stop-shopping, som for mange af deres kunder er en stor fordel, så de ikke selv skal koordinere opgaverne og finde de håndværkere, der skal til.

Malerafdeling med stor diversitet

I malerafdelingen har Brian 12 medarbejdere, og han fortæller: ”Jeg synes, at afdelingen fungerer bedst når der er stor diversitet. Vi har både haft folk fra Syrien, Tyrkiet, Grækenland og nu Sudan. Det fungerer rigtig godt, og vi har ikke problemer med det. På private opgaver, som vi ikke har så mange af, er det dog min erfaring, at det skal være danske håndværkere, men bortset fra det, er jeg rigtig godt tilfreds med vores diversitet.”

Opskriften på succes

Adspurgt om, hvad Brian mener, der skal til for at få succes i malerfaget, svarer han: ”Blod, sved og tårer er nok det vigtigste. Du skal brænde for det, du laver, ellers lykkes det ikke. Og så er det vigtigt, at sørge for, at dine medarbejdere trives. De skal have en god hverdag og have de hjælpemidler, der skal til – og ja så vedholdenhed og gå-på-mod.”

I Brians afdeling og generelt i NÅR Byg og Service er der løbende dialog med medarbejderne i forhold til at sikre de bedste arbejdsbetingelser. ”Vi taler med dem på daglig basis og lytter til deres ønsker. Malerfaget er hårdt, så de steder, hvor vi kan aflaste dem, gør vi det” fortæller Brian.

Malerfaget fremadrettet

Brian ser ikke de store problemer i faget fremadrettet. Selvfølgelig vil der være kamp om arbejdskraften, men han mener at konjunkturerne vil løse mange af problemerne, selvom de dog ikke har set en nedgang på markedet endnu trods varsler om det. I forhold til bæredygtighed mener han ikke, det kan betale sig at stritte imod. Der er mange lovmæssige krav, og det tager tid, men der er kun en vej frem, og det er at spille med, siger han.

Godt tilfreds med DI Byggeri Malersektionen

Brian er glad for, at de er medlem af DI Byggeri Malersektionen. ”Vi har jo mange fag i huset med forskelligt regelsæt, og det er rart at have DI i ryggen som eksperter. Vi har jævnligt fat i dem, og det er rart, at de holder øje med ændringer i reglerne, og hjælper os. Vi har også brugt dem som juridiske rådgivere, som sparede os mange penge og ikke mindst tid. Det har været en stor hjælp, så jeg er godt tilfreds med medlemskabet” fortæller Brian.

Medlemsportræt af Dennis Eskildsen

30.08.2023
Kærlighed til faget gør, at vi stadig er her efter snart 90 år, står der på Malerfirmaet Eskildsens hjemmeside. Det er et vigtigt fundament, fortæller Dennis Eskildsen, som er 3. generation Malermester i Malerfirmaet Eskildsen.

Dennis Eskildsen

Virksomheden – eller rettere koncernen, består i dag af Malerfirmaet Eskildsen A/S, Sprøtelakering.dk, Murerfirmaet Bjørklund & Eskildsen, som ejes med 50 % og Malerfirmaet af 1999, som ejes med 50 %. I denne artikel er der fokus på Malerfirmaet Eskildsen, som blev startet i 1936 af Dennis’ farfar. En gammel notesbog fortæller om farfaderens arbejde som maler i årene op til, og hvad han tjente på de forskellige opgaver og slutter med ordene: ”18. oktober 1936 – Bliver selvstændig.”

Dengang fik en maler 1,17 kr. i timen for malerarbejde, så inflation og rigtig mange år, har gjort noget ved den sag. I 1967 overtog Dennis’ far, Holger Eskildsen firmaet efter sin far, som døde pludseligt i 1965. På trods af Dennis’ forældres udvandring til USA i 1960, vendte de hjem til Danmark igen i 1967 og overtog firmaet fra Dennis’ farmor, som havde kørt det videre sammen med førstemanden.

Udlængsel sidder i generne

Dennis gik ikke helt den slagne vej i forhold til at blive maler. Han gik i lære hos sin far, men efter 1 år kom han i tvivl og tog en HF eksamen i stedet, hvorefter han rejste ud i verden i 2 år. Måske sad der noget udlængsel i generne. Efter 2 år valgte han at komme hjem igen og gøre sin maleruddannelse færdig, men brugte så nogle flere år på dels at arbejde og rejse i udlandet. I 1992 blev bindingen til firmaet dog stærkere, og han blev konduktør. I 2000 overtog han firmaet, hvor faderen fortsatte med at arbejde frem til 2006. Derefter havde Holger Eskildsen stadig en tæt tilknytning til firmaet og kom der næsten helt frem til sin død i 2023.

Opskrift på 90 års succes

Dennis har i årene efter han overtog firmaet vækstet det – blandt andet igennem hovedentrepriser, som der laves en del af. I dag er 90% af det arbejde, der laves erhverv og 70% af arbejdet udføres i Storkøbenhavn. Der laves en lille smule flyttelejligheder for AAB og en lille smule nybyg, når de bliver spurgt af gode samarbejdspartnere, men ellers er det renovering af den gamle bygningsmasse og vedligeholdelse af fredede bygninger. Sidstnævnte i samarbejde med arkitektfirmaer og Slots- og Kulturstyrelsen. I øjeblikket arbejder de f.eks. på Charlottenlund Slot og Nationalmuseet, og Dennis fortæller:

”Jeg synes det er en stor tilfredsstillelse for firmaet og for vores medarbejdere at arbejde med de gamle malerteknikker og de gamle materialer som kalk, linolie og silikat. Det gør arbejdet mere interessant og udfordrende. Vi er efterhånden blevet specialister i det og løser mange af den type opgaver i dag. I forhold til ”opskriften på succes” er vi meget beviste om, at vi er et servicefag, hvor man skal være god til at lytte, hjælpe og rådgive, og hvor tålmodighed er en dyd. Og så er vi jo i et slutfag, hvor vores arbejde er det, kunden skal kigge på bagefter, så det skal være kvalitetsarbejde, der gør kunden glad og tilfreds.”

Synergi imellem virksomhederne

”Der er en god synergi imellem vores virksomheder, og den ene virksomhed kan føde opgaver til den anden. Det tror jeg også er noget af forklaringen på, at vi stadig er her efter så mange år. I vores sprøjtelakeringsvirksomhed, sprøjtelakerer vi døre, låger og snedkeropgaver, og det afstedkommer tit synergier til de øvrige virksomheder” fortæller Dennis.

Arbejdsmiljø og socialt ansvar

Malerfirmaet Eskildsen har fokus på arbejdsmiljø og har en medarbejder ansat til at varetage arbejdsmiljøopgaverne, som f.eks. tilsyn på pladserne, arbejdsmiljømøder og -referater. Det er dejligt, at det varetages af én person, fortæller Dennis, og der bliver rettet ind, hvis hun påpeger nogle ting, der skal ændres. I forhold til socialt ansvar har Malerfirmaet Eskildsen en målsætning om at have 10-15% elever ud af arbejdsstyrken. I øjeblikket har de 5 elever ansat, og det passer fint med målsætningen.

Malerfaget i fremtiden

Adspurgt om malerfaget i fremtiden svarer Dennis: ”Jeg ser positivt på malerfaget i fremtiden. Der vil altid være behov for malerarbejde, særligt med den gamle bygningsmasse, vi har, og vi kan ikke erstattes af robotter. Vi kommer til at mangle arbejdskraft – det ved vi – men balancen mellem dansk og udenlandsk arbejdskraft er fin, så længe de danske overenskomster overholdes. Forbundene og organisationerne arbejder målrettet med dette, så jeg ser positivt på fremtiden.”

Gode råd til unge malermestre

”Hvis jeg skulle pege på noget specifikt i forhold til unge malere, der gerne vil være malermestre vil jeg sige – få noget erfaring først og sørg for at være i nogle netværk, hvor du kan dele dine udfordringer med andre og få sparring. Jeg har selv haft stor glæde af, at deltage i arrangementer, videreuddannelse og bestyrelsesarbejde i forhold til at sparre med andre og få indsigt” fortæller Dennis.

Bestyrelsesformand i 10 år

Dennis har været bestyrelsesformand i Malersektionen i 10 år og der før var han bestyrelsesmedlem i 8 år, så engang imellem savner han kollegerne i bestyrelsen. En ting, som han nævner omkring den nye konstellation i DI er: ”Jeg synes, vi mangler et tilhørsforhold i DI. Dansk Byggeri skal gøres stærkere, så vi kan få fællesskabsfølelsen tilbage. Og så er der jo rigtig mange tilbud i DI, men det er lidt svært at overskue, hvad der kunne være aktuelt for den enkelte, så her kunne der godt gøres noget mere for at hjælpe medlemmerne.”

Medlemsportræt af Mogens Lindgaard

14.06.2023
Mogens Lindgaard startede selvstændig malerforretning i 1998. Efter mere end 25 år i branchen, kigger han tilbage på mange gode år, og en af de ting han gerne vil give videre, er at holde igen i opgangstider. Det er en af årsagerne til, fortæller han, at han efter så mange år stadig er i branchen.

Mogens Lindgaard startede oprindelig som sælger i Dyrup. Senere blev han ansat i PP Mestermaling og efter en årrække blev han ansvarlig for værkstedssalget. På den måde fik han indblik i at drive en farvehandel, og en naturlig følge af det var, at han startede sin egen farvehandel i 1998.

Maleropgaver kom løbende

Farvehandlen gik godt og med tiden, kom der flere og flere forespørgsler på maleropgaver, så Mogens tog springet og blev autodidakt malermester. Det har været en god beslutning. I dag har han 4 malere ansat og samarbejder med en række andre malermestre, hvis opgaverne kræver flere mand end det. Han ønsker ikke, at malerforretningen skal blive større, for han vil også gerne selv male stadigvæk.

Både farvehandel og malermester

I en årrække drev Mogens både farvehandel og malerforretning, men i dag består firmaet kun af malerforretningen. De løser opgaver i Stor-Aarhus primært inden for renovering. Firmaet har både boligforeninger, erhverv og private kunder og løser udelukkende fagentrepriser. Der er hård konkurrence, og priserne er pressede, men med mere end 20 år i Aarhus, er der også mange kunder, der kommer igen fortæller Mogens. Fordelen ved at være inden for renoveringsmarkedet er også, at markedet ikke er så konjunkturfølsomt som nybyggeri.

Succes – hvordan

Adspurgt om, hvordan man får succes i malerfaget, svarer Mogens: ”Først og fremmest skal man lave et ordentligt stykke arbejde og så er det at være fleksibel og serviceminded også meget vigtigt. Jeg har også altid haft succes med at holde igen i opgangstider. Det er godt at have noget i reserve til dårligere tider.”

Glad for medlemskabet af Malersektionen

Mogens har været medlem af Malersektionen i mange år og er glad for medlemskabet: ”Jeg har flere gange fået juridisk rådgivning af DI Byggeri, og benytter også rabataftalen med Cirkle K. Så er det rart at kunne sparre med nogle af de andre malermestre. Jeg har flere gange skullet bruge en malermester på Sjælland, og der har jeg selvfølgelig kontaktet en af kollegerne i Malersektionen” fortæller Mogens.

Medlemsportræt af Michael Nørner Ibinger

20.04.2023
Når du vil være sikker på resultatet - skriver Nørners Malerfirma på deres hjemmeside, og det må man sige passer. Firmaet har opnået Gazelle i både 2018, 2019, 2020 og 2021, og det opnår man ikke uden tilfredse kunder.

Michael Nørner

Michael Nørner Ibinger, som har startet og drevet firmaet siden 2013 fortæller: ”Vores målsætning er ikke at blive store på antallet af medarbejdere, men at blive store på antallet af tilfredse kunder, og det går vi hårdt efter. Alle dele af entreprisen er vi over, lige fra vi byder på en opgave og tænker igennem, hvem af vores folk, der kan løse opgaven til gennemførelse og opfølgning.”

Konkurs og 4 år senere i gang igen

Michael fortsætter: ”Det skyldes nok også vores specielle historie. Jeg startede som selvstændig malermester i år 2000 og i 2009 gik vi konkurs, som følge af finanskrisen, og jeg måtte sige farvel til 35 gode medarbejdere. Det var hårdt. Men jeg brænder for at være selvstændig, og derfor startede jeg igen 4 år senere. Men denne gang på en anden måde. Jeg trak selv i malertøjet, som mange kunder i øvrigt kommenterede positivt, og mit mål er ikke længere at vækste men at drive et solidt og velkonsolideret firma med tilfredse kunder.” I dag har Nørners Malerfirma en del af sine gamle kunder tilbage, og Michael har fået ansat en beregner/tilbudschef, så han har fuld kontrol over tilbudsfasen. Det er nogle af de lærepenge, han har taget med sig.

90% erhverv

Nørners Malerfirma består i dag af 22 medarbejdere, herunder én lærling, og de løser både opgaver for erhvervskunder og private. Erhvervskunderne udgør dog langt den største del med 90% af omsætningen. Til private løses der også opgaver inden for microcement, som bl.a. benyttes til at skabe den efterspurgte New Yorker-stil på gulve og i badeværelser. I forhold til bæredygtighed anvender Nørners Malerfirma udelukkende svane- og miljømærkede produkter fra Nordsjö.

Sorte skyer over malerfaget

Adspurgt omkring malerfagets fremtid, bliver Michael mere dyster: ”Jeg synes det er et stort problem, at vi som dansk malerfirma med danske medarbejdere ikke kan konkurrere på entrepriser på nybyggeri af boliger. Vores priser er ikke højere end entreprisen fordrer med de tillæg, der skal være til medarbejderne, men alligevel kan vi ikke konkurrere med de store firmaer, der anvender udenlandsk arbejdskraft. Det er bekymrende. Og jeg kan frygte, at der også kommer flere præfabrikerede elementer i byggeriet, som gør, at malerentreprisen pludselig udføres på fabrik. Det vil være en stor trussel for os, hvis det sker.”

Medlemskabet holder Michael ajour

Michael er medlem af Malersektionen, fordi det dækker det behov, han har. Det er en stor fordel at de andre håndværksfag også er organiseret i DI, synes han, og Malersektionen holder ham ajour med nye regler og krav, og det er rart, at han ikke selv skal holde øje med det.

Inden vi ringer af, vil jeg også gerne høre, om han har nogle gode råd til unge, der ønsker at blive selvstændige, og det har han:  ”Sørg for at regne entrepriserne igennem med alle de omkostninger, der er, så det kan blive en levevej. Det nytter ikke noget at underbyde entrepriserne blot for at få ordren. Det holder ikke på den lange bane” siger Michael Nørner Ibinger.

Medlemsportræt af Niels Ole Jensen

26.01.2023
Malerfirmaet 10Kanten A/S. Det lå ikke lige i kortene, at Niels Ole Jensen skulle være maler. Som 15-årig kom han i lære i en herreekviperings forretning og allerede som 18 årig var han udlært. Det var tilbage i 1989, hvor han også var begyndt at gå i byen med vennerne, og det at have fri i weekenderne fik større og større betydning.

Det blev derfor vendepunktet, og grunden til at han valgte at gå i lære som malersvend hos sin far. ”Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle være maler” fortæller Niels Ole: ”Men det blev jeg så lidt ved en tilfældighed, og det er jeg glad for i dag. Min uddannelse indenfor herretøj og service er dog kommet mig meget tilgode senere. En serviceminded indstilling overfor kunderne og et smil på læben er noget af det, der kendetegner 10Kanten i dag.”

25 års jubilæum

Niels Ole blev udlært som malersvend den 28/2 1997, og dagen efter startede han det, der dengang hed Malerfirmaet Niels Ole Jensen. Det er gået ganske godt, og den 1/3 2022 havde firmaet 25 års jubilæum og med 70 ansatte og 4 lærlinge, er det en betydelig malervirksomhed i dag. I forbindelse med jubilæet påbegyndte Niels Ole også et generationsskifte, hvor hans gode medarbejder Kenneth Petersen blev en del af ejerkredsen. Han har ikke nogle aktuelle planer om at trække sig tilbage, men nu er firmaet sikret, og det er vigtigt for ham.

Virksomheden flyttede til Hillerød i 2004 og skiftede i den forbindelse navn til Malerfirmaet 10Kanten. 10Kanten løser mest opgaver i Nordsjælland og København og inden for alle segmenter – private, erhverv og boligforeninger. ”For os er det naturligt både at betjene private, erhverv og boligforeninger. Vi er startet med at løse opgaver for private tilbage i 1997, og så er vi vokset i årenes løb, så erhverv i dag udgør 80% af forretningen, men vi ønsker stadig at være tro mod det, vi kom fra” fortæller Niels Ole.

Godt arbejdsmiljø er vigtigt

Noget af det Malerfirmaet 10Kanten prioriterer højt er et godt arbejdsmiljø. Der investeres i det bedste og nyeste værktøj, personalet efteruddannes løbende, der gives en god løn og alle medarbejderne tilbydes en gratis sundhedsordning, hvor de kan få fysioterapi, kiropraktorhjælp, massage og zoneterapi. Det sætter medarbejderne stor pris på, og det er nok med til at gøre, at mange medarbejdere har været hos dem længe. Særligt de gamle medarbejdere er trofaste og Niels Ole har stadig sin første malersvend ansat fortæller han. ”Vi synes det er vigtigt med et godt arbejdsmiljø, ligesom det ligger i firmaets ånd at yde en høj service og have en positiv attitude. Jeg tror det betyder meget for kunderne, at de møder folk med smil på læben.”

Der arbejdes med bæredygtighed

10Kanten arbejder en del med bæredygtighed. ”Det er noget vi prioriterer, og vi har investeret i elbiler i ledelsen, anvender svanemærkede produkter, sorterer affald på byggepladserne og bortskaffer affald efter forskrifterne. Det er helt naturligt for os, og bæredygtighed er da også et fast punkt på vores arbejdsmiljømøder” fortæller Niels Ole og fortsætter: ”Vi ville gerne have, at hele vores bilpark var elbiler, men det har ikke været muligt endnu, men vi arbejder i den rigtige retning.”

Gode råd til unge malersvende

Adspurgt, hvad Niels Ole vil give videre til nye unge malersvende, der gerne vil starte som selvstændige, er der flere ting, han synes er vigtigt. Det at sætte tæring efter næring er det første, han nævner. Leje biler og maskiner i stedet for at købe dem, lade være med at stifte gæld, som er meget nemmere i dag, end da han startede for mange år siden. Og så en sidste ting – huske at skrive regninger og inddrive pengene. Det kan ikke nytte at være for flink.

Glad for medlemskabet af DI Byggeri Malersektionen

Niels Ole har kun været medlem af Malersektionen i lidt over et år, men er meget tilfreds med sit medlemskab:

”Jeg synes, det er godt at være i en tværfaglig, stor organisation, hvor vi er organiseret samme sted som vores samarbejdspartnere. Det er nemmere at være underlagt de samme regler. Vi har også stor gavn af den juridiske afdeling i DI, som hjælper os med mange af de juridiske udfordringer, der nu engang er kommet til igennem årene i byggebranchen. Svartiderne er korte, og det er altid en kompetent person, man får i røret. Det med de korte svartider er vigtigt i dag, og det giver tryghed for os, at vi kan få denne ekspertise med i medlemskabet af DI. Jeg tror, det bliver svært for de mindre brancheorganisationer fremadrettet. De har færre ressourcer og bliver udfordret ved, at de skal vide lidt om meget, og ikke som i DI hvor ekspertisen er delt ud på flere hænder. Derfor valgte vi at skifte til DI Byggeri Malersektionen, efter mange års medlemskab af Danske Malermestre.”

Medlemsportræt af Søren Lund

16.12.2022
Leder af malerafdelingen hos Ove Larsen A/S

Søren Lund blev efter 22 år som selvstændig malermester ansat hos Ove Larsen A/S den 1. januar 2022 som leder af malerafdelingen. En beslutning han bestemt ikke har fortrudt og glædes over hver dag.

Søren blev uddannet maler for 35 år siden og hans første job som malersvend var faktisk hos byggefirmaet Ove Larsen A/S. Han var ansat i 10 år, hvorefter han startede som selvstændig malermester med firmaet Hornsyld Malerfirma.

22 års flugtforsøg

Nogle kalder det 22 års flugtforsøg, og det er nok heller ikke helt forkert fortæller Søren: ”Min tidligere chef Per Christensen, som jeg har holdt kontakten med i alle årene, ringede pludselig en dag og sagde, at han ville gå på pension, og jeg skulle overtage hans job. Det var lidt af en bombe, og jeg troede faktisk først, at det var en spøg, så jeg afslog det. Efter jeg havde talt med min kone, tog jeg alligevel et møde med Per, og det forandrede hele mit arbejdsliv.

Ove Larsen A/S købte Hornsyld Malerfirma, så jeg kunne fortsætte med at servicere mine gamle kunder, og jeg blev leder af malerafdelingen i Ove Larsen A/S. Det har jeg bestemt ikke fortrudt” fortæller Søren og fortsætter: ”Jeg har ikke hånden på kogepladen på samme måde nu, og jeg behøver ikke at være altmuligmand men kan koncentrere mig om maleropgaverne. Det er rart. Før skulle jeg både skrive fakturaer, følge op på kunderne og meget mere. Det har jeg fået en sekretær til at hjælpe mig med nu.”

Trofaste kunder gennem mere end 50 år

Ove Larsen A/S har kompetencer inden for kloak, murer, tømrer, snedker og maler og løser både totalentrepriser og fagentrepriser. Der er både en stor privat kundeafdeling og en stor erhvervsafdeling. Dertil kommer, at de løser en del opgaver for Vejle Kommune og mindre opgaver for en række boligforeninger. Ove Larsen A/S har mange trofaste kunder, som har været med i alle de 55 år, som firmaet har eksisteret.

Munkebjerg Hotel har bl.a. fået lavet en ny bar, et pokerrum og et mødelokale som multirum. Nørup Mejeri har firmaet arbejdet for i alle årene - under begge 2 generationer af ejere. Derudover er der rigtig mange private kunder, hvor firmaet har arbejdet for forældrene, så børnene og snart børnebørnene. I malerafdelingen er der 8 svende og 1 lærling, og der er høj fokus på kvalitet, ligesom der i stigende grad arbejdes med miljøtiltag.

God personalepleje

Adspurgt om årsagen til Ove Larsen A/S’ succes, svarer Søren: ”Det er et rigtig godt sted at være ansat, og derfor er der lang anciennitet blandt medarbejderne, og det kan kunderne godt lide. Det giver en god stabilitet. Da jeg var svend for mange år siden gik jeg sammen med to maler piger, og de er her faktisk stadig.

Ud over, at firmaet behandler sine medarbejdere godt helt overordnet, er der heller ikke et tidspres, der hænger over den enkelte medarbejder. Vi laver kvalitetsarbejde, og det er første prioritet, og det er noget af det medarbejderne sætter stor pris på. Derudover har vi et godt renomé i markedet og vores fleksibilitet i forhold til totalentrepriser og fagentrepriser er også attraktivt for kunderne.”

Gode råd til andre

Søren har nogle gode råd til unge, der måske overvejer at blive selvstændig malermester: ”Hvis du som ungt menneske har mod på at blive selvstændig, så spring ud i det. Det er vigtigt, at du er ærlig overfor dig selv og dine kunder, og det føles rigtigt.

Det skal være sjovt at gå på arbejde, og så skal du være parat til mange arbejdstimer og et ofte stressende arbejdsliv.” Søren var selvstændig i 22 år og har både haft mange ansatte og få ansatte.

Hvorfor medlemskab af DI Byggeri Malersektionen

Den tidligere leder af malerafdelingen i Ove Larsen A/S, Per Christensen deltog i mange arrangementer i Malersektionen og havde stor fornøjelse af det – ikke mindst netværksmæssigt. Som firma med mange typer af opgaver og med alle de forskellige faggrupper, er det rigtig godt at firmaets afdelinger kan organiseres under samme organisation.

Medlemsportræt af Malermester Carina Blach

12.10.2022
Carina Blach blev valgt ind i Malersektionens bestyrelse i april 2022. Hun ønsker bl.a. at påvirke maleruddannelsen på De Tekniske Skoler og mener helt grundlæggende, at man må sætte sig selv på spil, hvis man vil ændre noget.

Carina blev selvstændig maler ved en tilfældighed: ”Jeg har egentlig aldrig ønsket at blive selvstændig malermester, men to af mine veninder var selvstændige og mente, at jeg kunne være god til det, og så sprang jeg ud i det. Det var i 2009. Jeg havde været konduktør i flere malervirksomheder, så jeg var vant til at tage ansvar” fortæller Carina og fortsætter: ”Efter 4 år havde jeg 5 ansatte og var begyndt at få problemer med ryggen, så der var to veje at gå. Enten kunne jeg stoppe, eller jeg kunne se, om jeg kunne skalere forretningen op, så jeg kunne leve af det uden selv at male. Jeg valgte det sidste, og det er jeg glad for. I dag er vi 15.”

Mange kvinder ansat

Adspurgt omkring de mange kvinder, Carina har ansat, hvor 12 ud af 15 er kvinder, svarer Carina:

”Jeg har mange kvinder ansat, men det er ikke et bevist valg. Jeg går efter at folk er dygtige, og at der er god kemi – så enkelt er det. Jeg har faktisk haft kvinder på barsel konstant i 7 år nu, men det er del af pakken. Jeg synes heller ikke, det er et problem at være kvinde i et mandefag. Det var selvfølgelig mere sjældent, da jeg selv blev udlært, men det har aldrig givet mig problemer, og det oplever jeg heller ikke, at det gør for mine ansatte” fortsætter Carina.

Selv uddannet 6 af sine svende

Carina har altid mange elever ansat – typisk 3 af gangen. Hun synes, det er et samfundsansvar at tage elever, og så har hun også været heldig at kunne beholde 6 af dem. ”Når jeg selv har uddannet dem, ved jeg jo også, hvad de har været igennem, og hvad de kan, og det er en fordel. Jeg kunne til gengæld godt tænke mig at uddannelsen på De Tekniske Skoler blev mere målrettet i forhold til at være maler. F.eks. har de idræt på skoleskemaet, hvor jeg jo synes at ergonomi i forhold til at passe på sig selv som maler, er langt mere relevant.” udtaler Carina.

Nomineret til årets maler i 2021 og 2022

Carina udfører alle typer af maleropgaver og har alle kundetyper - lige fra boligforeninger, til DR, til erhvervskunder, hvor hun er underentreprenør og til private. Hun laver også undervisningsvideoer for Bolius. ”Jeg kan godt lide diversiteten, og så er vi også mindre sårbare, hvis der skulle komme udfordringer på et af områderne.” I både 2021 og 2022 blev Malermester Carina Blach nomineret til årets maler. Det blev ikke til en 1. plads, men nomineringen foretages på baggrund af privates vurdering af udført malerarbejde, så det at blive nomineret er flot i sig selv.

Opskriften på succes

Carina nævner flere ting, når jeg spørger om opskriften på succes, men hårdt arbejde er det første, hun nævner. Hårdt arbejde er grundlæggende, men det at være fornuftig med omkostningerne er også vigtigt, fortæller hun. Hun har selv kontor i sit private hus og kun et lille kontor i forbindelse med værkstedet. En anden vigtig ting, hun nævner er at have et godt netværk. Hun var selv malersvend og konduktør i 15 år, før hun blev selvstændig, og det betød, at hun havde rigtig mange kontakter, hun kunne trække på. Mange kendte hende, og det gjorde det nemmere at starte som selvstændig.

En af de ting, hun nævner omkring fremtiden er: ”Der er mange, der gerne vil have vores arbejde, og derfor tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at holde en høj kvalitet. Jeg tror ikke, at det er den rigtige vej at gå at dumpe priserne, men et godt stykke arbejde hver gang er min erfaring holder i længden.”

Medlemsportræt af Tea Fenger-Cederborg

31.08.2022
Tea Fenger-Cederborg er nyt medlem af bestyrelsen i Malersektionen, og vi ”mødtes” telefonisk til en lille snak. Tea startede i lære hos Torben Madsen i Ballerup i 1996 og efter endt læretid blev hun kort efter ansat som malersvend i Malerfirmaet Geert Hansen og Co ApS i 2000.

Det var en rigtig god beslutning, for den 1. maj 2021 overtog hun firmaet sammen med Jacob Jørgensen. Oprindelig lå det ikke i kortene, at Tea skulle være maler. Hun troede, hun skulle leve af at arbejde med galopheste og avl, men det var der for lidt penge i, så efter hun have hjulpet sin mors søster med at sætte en lejlighed i stand og mødt nogle professionelle malere, blev det hendes livsvej. Hestene er dog stadig en stor del af hendes liv med hele 9 heste på egen gård.

 

Kunstneropgaver og boligforeninger

Malerfirmaet Geert Hansen har 25 ansatte og laver mange forskellige opgaver. Nogle af de store kunder er boligforeninger, Rødovre Kommune og Gladsaxe Kommune. Samarbejdet har kørt i mange år og er godt. Men Malerfirmaet Geert Hansen har også en niche. De udfører en del kunstopgaver for Malene Bach og Malene Landgreen. Det er sjove og anderledes opgaver, som krydrer hverdagen, og som har ført til, at firmaet som ellers kun udfører renoveringsopgaver blev udpeget til to store nybyggeri opgaver. De to første CO2 neutrale børnehaver i Danmark, som ligger i Gladsaxe.

 

God service og fornuftige priser

Adspurgt om opskriften på succes siger Tea: ”Jeg tror, der er mange ting, der er vigtige for at få succes. I vores tilfælde har god service, stabilitet og fornuftige priser helt klart været nogle af de vigtige grunde. Men også det, at vi har en stabil medarbejderstab, hvor mange har været hos os i mange år. Vi har både folk med 10, 15 og 20 års jubilæum, og det er vi meget glade for. Det betyder også noget for kunderne. Det drejer sig om – tror jeg – at vi skal sørge for, at det er sjovt og godt at gå på arbejde, så det har vi stort fokus på.”

 

Ingen sorte skyer i horisonten

Tea ser ikke sorte skyer i horisonten: ”Jeg synes, ikke vi har haft stilstand i mange år, og jeg tror heller ikke vi får det. Der vil dog nok komme en smule afmatning, men det er heller ikke nødvendigvis skidt. Jeg synes, at nogle malervirksomheder har skruet priserne alt for højt op, og det er der ingen grund til, så en lille afmatning vil helt klart kunne hjælpe på det. Det eneste problem vi har er, at det er svært at få malersvende, men det er ikke et nyt problem. Det har været sådan i mange år og heldigvis uddanner vi selv mange svende. Vi har hele tiden 5-6 elever.”

 

Gode råd til unge malermestrer

Malerfirmaet Geert Hansen har i mange år haft et godt samarbejde med en række virksomheder og generelt et godt netværk. Det er noget af det, som de fremhæver som vigtigt ift. de unge malermestrer: ”Vi vil hellere låne svende af nogle af vores kolleger og udlåne svende til dem i stedet for at gå til vikarbureauerne. Vi ser dem ikke som konkurrenter men mere som kolleger, og det vil vi gerne give videre. Derudover er det godt at have is i maven. Der er gode tider og mindre gode tider. Det går op og ned, og det skal man kunne tage roligt og blive ved med at tro på det, man gør” fortsætter Tea.

 

Hvorfor Malersektionens bestyrelse?

Tea elsker at have fingeren på pulsen, så derfor er Malersektionens bestyrelse et rigtig godt sted at være. Samtidig synes hun, at der trængte til at komme nogle kvinder ind i bestyrelsen. Heldigvis blev både hun og Carina Blach valgt. ”Jeg har jo kendt både Carina og Jesper Kokholm i mange år, så det er sjovt at få muligheden for at arbejde sammen på den måde og være med til at påvirke udviklingen” slutter Tea.

Medlemsportræt af Lars Pedersen - 95 års jubilæum lige om hjørnet

20.06.2022
Lars Pedersen overtog firmaet Malermester Frede Nørgård i 2007. Han havde været malerlærling og ansat i firmaet siden 1992. Der var flere om buddet, men Frede Nørgård kunne godt lide Lars og prioriterede, at han kendte firmaet godt, og at alle medarbejdere kunne blive.

Lars Pedersen fra Malermester Frede Nørgård

Lars kom i lære som maler hos Malermester Frede Nørgård i 1992. Lars havde to onkler og en fætter, der var maler, og det åbnede op for en læreplads hos Frede Nørgård, som han tog imod, selvom han ikke var sikker på, han skulle være maler.  I det første års tid tændte det ikke nogen glød i ham, men det ændrede sig, og han kan den dag i dag stadig huske, at han pludselig tænkte: ”Her skal jeg være længe – det er et godt sted at være.”

95 års jubilæum

Frede Nørgård var en ærlig, ordentlig og pålidelig mand, der både behandlede sine medarbejdere og kunder godt, og det kunne Lars godt lide. Det er også noget af det, han har taget med sig videre. Den 4. september 2022 fylder firmaet 50 år, og det er samtidig 30 år siden Lars startede i firmaet og 15 år siden, han overtog firmaet – så alt i alt 95 års jubilæum, som skal fejres. Det skal det med både nuværende og tidligere medarbejdere plus deres koner og mænd, for som Lars siger ”Vi kender jo alle sammen hinanden, og det at vores tidligere medarbejdere bliver inviteret er helt naturligt. De har jo været med til at forme firmaet. Vi har faktisk haft/har 8 medarbejdere med mere end 25 års anciennitet, så det er helt særligt, og noget vi skal værne om.”

Kunder siden 1972

Malermester Frede Nørgård har stadig kunder, der går helt tilbage til 1972. Lars fortæller: ”Det er fantastisk, at vi har kunder, der går så langt tilbage. Det er jeg stolt af. Vi løser både opgaver inden for erhverv, privat og kommuner og både nybyg og renovering. Vi koncentrerer os om trekantområdet, så vi er kendte for at være den lokale malermester. Noget af det vi altid har prioriteret højt er at lave et pænt stykke malerarbejde, og det gælder også, når der egentlig ikke er tid til det i entreprisen. En aftale er en aftale, og kunden skal kunne regne med vores kvalitet.”

 

Arbejdsmiljø en høj prioritet

Arbejdsmiljøforhold prioriteres højt hos Malermester Frede Nørgård. Firmaet har opnået den Grønne Smiley fra Arbejdstilsynet. Sikkerheden er i orden, der laves APV og medarbejderne bliver passet på. Det er en selvfølge hos Malermester Frede Nørgård. Noget af det, der imidlertid kan presse Lars er den til tider dårlige byggestyring og de mange konkurser, der er nu: ”Jeg synes ofte, vi oplever at få langt mindre tid til opgaverne, fordi vi er de sidste på pladsen, og der er ingen tidsfristforlængelse, selvom vi ikke kan komme i gang med malerarbejdet, fordi de andre fag ikke er færdige. Samtidig ser vi en del konkurser ovenpå corona, og det er rigtig svært at gardere sig imod, da selv firmaer med en positiv egenkapital kan gå konkurs. Det kan godt bekymre mig.”

Meget bestyrelsesarbejde

Lars sidder i en del bestyrelser og har i de seneste 12 år siddet i Malersektionens bestyrelse og sidder også bl.a. i den lokale bestyrelse under DI Byggeri og i Håndværkerforeningen. ”Jeg synes, det er interessant at være en del af bestyrelsen. Jeg får et godt netværk ud af det og af og til også nye kunder” fortæller Lars og fortsætter: ”Det er lidt sjovt, at vi nu samlet set har siddet 3 personer fra Middelfart i Malersektionens bestyrelse i, i alt 28 år.”

 

Gode råd til unge malermestre

Unge mennesker, der vil starte som malermester får også lidt råd med på vejen: ”Der er mange ting, der er vigtige, hvis man vil starte som malermester. Der skal være styr på priserne og forventningsafstemmes med kunderne. Og det at have styr på kontoret, er måske ikke lige det man først ville tænke, men det er faktisk rigtig vigtigt. Det at der bliver sendt regninger ud, at man laver efterkalkulationer og lærer af dem, at man følger firmaets finansielle udvikling, og ikke mindst at man har en strategi er vigtigt” udtaler Lars.

Medlemsportræt Kim Mathiassen fra Malerfirmaet Bjarne Mathiassen ApS

10.05.2022
Bjarne Mathiassen startede, efter at have afsluttet uddannelsen som bygningsmalersvend med en fornem bronzemedalje, Malerfirmaet Bjarne Mathiassen ApS tilbage i 1971. Hædersprisen gjorde også, at Bjarne fik audiens hos Kong Frederik, som sagde tillykke med prisen på Københavns Rådhus.

Kim Mathiassen

Bjarne og en kammerat fra maleruddannelsen blev enige om at starte firma sammen, men det holdt desværre kun i 3 måneder, og Bjarne måtte derefter fortsætte selv. Det var lidt svært, men heldigvis var der gode svigerforældre, der hjalp til. Lige så stille fik Bjarne fat, og efter 4 år flyttede han firmaet fra Nørrebro til Valby på den adresse, som firmaet ligger på i dag.

Den første lærling blev ansat, og siden er der uddannet 20 malersvende igennem årene. Mange af dem er kommet tilbage til firmaet, efter de har prøvet at arbejde andre steder, så det har givet endnu en dimension til familievirksomheden. Tidligere lærlinge bliver i øvrigt stadig inviteret til julefrokost i firmaet, og den gode ånd gør, at der både kommer folk fra Bornholm og Sverige den dag.

Bjarne prøvede nogle år senere at ansætte murere og tømrere, så han kunne tage opgaver som entreprenør, men det var ikke en succes, så der blev skaleret ned igen og malervirksomheden kom igen 100% i fokus.

Kim stillede et ultimatum

Kim er en af fire børn i familien, og den eneste der ønskede at være maler. Han blev uddannet i firmaet i februar 1997 og fik bronze ligesom sin far. Han blev så lykønsket af Dronning Margrethe. Ca. 7 år senere stillede han sin far et ultimatum: ”Enten starter vi et generationsskifte, eller også starter jeg som selvstændig malermester.” Det ønskede Bjarne jo ikke, så der var ikke nogen vej udenom og efter en gradvis overdragelse var Kim 100% ejer i 2007.

Det var et svært tidspunkt at blive eneejer. ”Jeg fik jo hovedansvaret lige da finanskrisen satte ind, og opgaverne udeblev. Resultatet blev en halvering af medarbejderstaben til 5-6 medarbejdere. Der har vi stort set ligget siden, for jeg benyttede anledningen til at skille de kunder fra, vi ikke tjente penge på og optimere virksomheden. Når vi i dag har den størrelse, vi har, er det derfor helt bevist.”

En sand familievirksomhed

Først fra i år er Bjarne Mathiassen gået på pension, og hans mor, som har varetaget bogholderiet i alle årene går på pension ved slutningen af 2022. ”Det har været luksus at have familien med i alle årene– ikke mindst da jeg skulle overtage firmaet. Nu får jeg fra nytår den udfordring at finde en ny kvalificeret malersvend og en ny løsning til bogholderiet” fortæller Kim.

Forventningsafstemning er vigtig

Malerfirmaet Bjarne Mathiassen ApS er kendt for at levere kvalitetsarbejde, og det er meget vigtigt for Kim at fastholde – ”Det drejer sig om at forventningsafstemme i forhold til kunderne. Jeg gør meget ud af at fortælle, hvad tilbuddet indeholder, og ønsker de f.eks. at udelade en proces bliver det billigere, men så kan kvaliteten selvsagt ikke være den samme. Det går godt på den måde – vi har aldrig haft en voldgiftsag eller en klagesag ved Byg Garanti, og det tror jeg bl.a. skyldes, at kunden ved nøjagtigt, hvad de får.” Malerfirmaet Bjarne Mathiassen ApS løser opgaver på hele Sjælland, men har flest kunder i Storkøbenhavn. De har både private og erhvervskunder og løser flest renoveringsopgaver. Faktisk har de den første kunde i firmaet stadigvæk – en advokat. Medarbejdermæssigt har de også haft/har 2 medarbejdere med 38 års anciennitet. En er gået på efterløn, og en er stadig ansat.

Frontløber indenfor arbejdsmiljø

Malerfirmaet Bjarne Mathiassen ApS var en af frontløberne indenfor arbejdsmiljø. De arbejdede meget tidligt udelukkende med Svanemærkede produkter og anvender i dag også malinger, som er astma og allergimærket. ”Det er vigtigt for os at skabe et godt arbejdsmiljø for dem, der skal bo og arbejde i bygningerne, og vi vil samtidig gerne passe godt på vores medarbejdere og os selv” fortæller Kim.

Medlemskab giver noget kollegialt

Adspurgt om medlemsskabet i DI Byggeri Malersektionen nævner Kim, at det er rart at få input udefra og få mulighed for at følge med i branchen, og så er det kollegiale meget vigtigt. Malerfirmaet Bjarne Mathiassen ApS har ikke så tit brug for rådgivning efter 51 år i branchen, men når behovet er der, er det rart, at det er tilgængeligt. ”Jeg synes, at det i forhold til nystartede malervirksomheder er vigtigt at sikre sig den rigtige rådgivning, for selve malerarbejdet kan de fleste klare, men det kæmpe regelsæt, der er om rigtig mange ting i dag, er godt at få rådgivning om, og det kan man få i DI Byggeri” slutter Kim.

Medlemsportræt af Malerfirmaet Kim Borch

26.01.2022
Kim startede sin malervirksomhed i 1998. Dengang var han kun 21 år gammel, og efter et par år som arbejdsmand var han klar over, at det var malermester, han skulle være.

Kim Borch

Allerede det andet år efter Kim startede Malerfirmaet Kim Borch, kunne han give sig selv fast løn, og det gav blod på tanden. I marts 2001 omdannede han firmaet til et ApS og kort tid efter til et A/S. Hans første medarbejdere var praktikanter, men i 2002 ansatte han sin første malersvend, og i 2003 lavede han sin første lærlingekontrakt. Det var med Stine, og det samarbejde udviklede sig, for Stine er faktisk hans kone i dag, og de kører parløb omkring virksomheden. I 2010 havde de investeret i flere ejendomme, og derfor blev firmaet omdannet til Ejendomsselskabet Kim Borch A/S, og et nyt malerfirma under navnet Malerfirmaet Kim Borch ApS så dagens lys.

70% faste kunder

Adspurgt om kundeporteføljen fortæller Kim: ”70 % af vores omsætning kommer fra faste kunder. Det er både rart at komme de samme steder og gør salgsarbejdet mindre krævende. Vi har en boligforening med 200 lejemål, som vi servicerer fast samt en ejendom, og derudover har vi mange skoler. Tidligere havde vi også en del private, men det har vi ikke mere. Det er helt fint.”

Opskriften på succes

Der er mange ting, der spiller ind på, om man får succes som selvstændig. Kim fortæller: ”I 2004 blev vi kåret til årets læreplads, og det gav et godt rygstød, og så holder vi vores aftaler og tidsplaner. Det er også vigtigt at sige nej til opgaver, der er alt for pressede tidsmæssigt, eller hvor grundlaget, man overtager opgaven på, er for dårlig. Vi siger faktisk tit nej til opgaver. Jeg tror også, det handler om at finde ud af, hvad man er god til. Jeg troede, at jeg skulle have mange ansatte, men det fandt jeg ud af ikke passede til mit temperament, og så måtte jeg ændre planer. Jeg synes, det er vigtigt, at én enkelt kunde ikke fylder for meget. Vi har en grænse på 40 % af omsætningen.”

Et godt netværk

Noget af det der har haft stor betydning for Kim er et godt netværk: ”Næsten samtidig med, at jeg startede firmaet, startede jeg også til thaiboksning. Det har været rigtig godt på alle måder. Jeg lærte disciplin, som jeg kunne bruge i firmaet, og jeg mødte alle mulige mennesker med forskellige baggrunde, som var med til at nuancere mit syn på andre. Og så har det været en stor kilde til opgaver. Mange af mine kunder har jeg fået igennem sporten.

Malerfaget under pres

Kim er spændt på at se, om malerfaget bliver ved med primært at have sine egne firmaer eller, om de bliver lagt ind under eksempelvis tømrerne. Det håber han ikke. Med hensyn til medarbejdermangel påvirker det ikke Kim. Han har den størrelse, han ønsker, men han kan se, at det er et stort problem for mange andre.

Medlemsskabet giver branchekendskab

Kim fortæller om sit medlemskab af DI Byggeri Malersektionen: ”Oprindeligt blev jeg medlem af Malersektionen for at få en overenskomst ifm. ansættelse af medarbejdere. Det er nu over 20 år siden, og jeg er stadig glad for mit medlemsskab. Jeg synes, det er godt, at nogle taler vores sag og står op for os. Igennem årene har vi brugt juridisk hjælp fra DI Byggeri, når der har været behov for det, og Byg Garanti har været et godt tilbud til vores private kunder, som vi havde flere af år tilbage. I dag er mit behov mere socialt og branchemæssigt. Jeg deltager altid i generalforsamlingen og medlemsdagene. Det giver mig mulighed for at vende evt. problemstillinger med ligesindede og følge med i branchen.”

Portræt af Ivan Luffe - En Malermester af de særlige

15.12.2021
Multikunstner er nok i virkeligheden mere betegnende for Ivan Luffe, som har drevet malervirksomhed i Stege på Møn siden 1985. Først kiggede de lokale lidt skævt til den tilflyttende Københavner, men det blev der hurtigt ændret på.

Ivan Luffe

Ivan Luffe har lavet alt fra præsident i en motorcykelklub, til at drive restaurant og bryggeri, udleje butiksarealer, være foredragsholder, bestyrelsesmedlem og så lige malermester, som han i øvrigt fortsat er i en alder af 65 år og uden nogen gener overhovedet, som han stolt fortæller.

Da jeg ringede ham op for at lave et interview, havde jeg sat 25 minutter af, men det blev til en meget underholdende time fyldt med overraskelser.

Flügger butik ændrede det hele

Ivan havde været malermestre i en årrække og havde efterhånden en god forretning, da han besluttede sig for at kontakte Flügger for at få lavet en årsaftale. Efter Flügger først ikke regnede henvendelsen for noget fik piben en anden lyd. ”Jeg kunne godt mærke på konsulenten, at han troede, det var en meget lille forretning, men da han hørte behovet for maling på 1 mio. kr. om året, blev han pludselig meget interesseret, og spurgte om jeg ikke kunne tænke mig at åbne en Flügger butik. Det var jeg i første omgang ikke interesseret i men efter at have vendt det nogle gange, sagde jeg alligevel ja. Jeg købte en gammel nedrivningstruet købmandsgård, som jeg satte i stand, og der åbnede jeg Flügger butikken, som min kone og en ansat  tog sig af. I årene der kom lejede jeg lokaler ud til 7-8 andre erhvervsdrivende, så pludselig var der mange butikker i købmandsgården. Det blev en succes, og hvis folkene i Stege ikke kendte mig før, kom de til det” fortæller Ivan.

”Efter nogen tid skulle der laves reklamefilm for Flügger. De havde haft en del til casting, men jeg pressede på for også at komme til casting, og det blev sørme mig de valgte. Landsdækkende reklamer kan virkelig rykke noget, så der kom fuld gang i omsætningen og alle kendte mig pludselig” fortæller Ivan.

2005 endnu et vendepunkt

”I 2005 havde jeg besluttet, at alt skulle laves færdigt på købmandsgården. Sådan blev det imidlertid ikke. Jeg fik i stedet tilbudt at købe resten af gården, og det slog jeg til på. Jeg åbnede en restaurant og et mikrobryggeri, som jeg drev i en lang årrække. Det var sjovt men også en dyr fornøjelse for mig. Jeg tjente godt på mikrobryggeriet, men restauranten var ikke nem at lave penge på. Jeg fik imidlertid det hele solgt igen, og dem jeg solgte til flyttede efter nogle år i større lokaler og driver i dag en god forretning. Det har jeg det rigtig godt med.”

De penge som Ivan havde tabt på restauranten skulle jo tjenes ind igen, så han lavede 5 ejerlejligheder med terrasser i tagene, elevator og udsigt til vandet og for resten også fadølsanlæg i hver lejlighed i købmandsgården. Det blev en god forretning.

Foredragsholder og meget mere

I dag er Ivan ud over at være malermester også foredragsholder og bruges dertil også ofte af kommunen, hvis de har nogle unge mennesker, de ikke kan få styr på. Så kommer de i arbejde hos Ivan og bliver rettet af. Ivan har flair for arbejdet med de unge.

Adspurgt hvad Ivan vil anbefale andre at gøre – specielt unge mennesker, der tænker på at blive selvstændig siger han: ”Få en uddannelse, så der altid er noget at falde tilbage på.” Ivan har flere malere, som arbejder for ham indimellem, fordi det er det, de er uddannet til, men de laver også alt muligt andet.

En opskrift på succes er også noget Ivan har et bud på: ”Hårdt arbejde, flid og turde at tage chancer og tage øretæverne for det, hvis det ikke bliver en succes.” Ivan får så også lige fortalt, at han forresten også har haft en bananplantage i Nicaragua i forbindelse med et anpartsprojekt. Det blev både en succes for ham på det menneskelige plan, fordi han rejste derover, og økonomisk.

Ivan er glad for at være medlem af Malersektionen, som han dog i dag bruger lidt for lidt. ”Det er godt at være sammen med de andre fag, og vi har igennem tiderne brugt den juridiske hjælp meget. Det er godt at have den i baghånden.” slutter han.

Portræt af Willi Becke – ny formand i Malersektionen

14.10.2021
Willi Becke er en særdeles erfaren malermester. Han etablerede Malermester Willi Becke ApS i 1991 og har 30 års jubilæum i år.

Willi Becke

Willi er kendt af mange og har været en del af det organisatoriske arbejde i næsten lige så mange år, som han har drevet virksomhed. Først i BYG, siden i Dansk Byggeri og nu i DI Byggeri. Han er derudover formand for Vordingborg Erhvervsforening og Vordingborg Håndværkerforening.

 

Malermester Willi Becke ApS

Malermester Willi Becke blev startet i 1991 og har i dag 20 medarbejdere, heraf 3 lærlinge. De har en Grøn smiley fra Arbejdstilsynet og anvender kun miljømærket maling. Det gør bla. at gravide malersvende kan anvende malingen under hele graviditeten. ”Det er vigtigt som virksomhed at følge de krav, der stilles fra bygherrerne og samfundet, og det er ligegyldigt, om du er enig i kravene eller ej. Det er den eneste måde at skabe en forretning på og forblive en aktiv spiller på markedet” udtaler Willi.

Willi foretrækker at udføre fagentrepriser med direkte reference til bygherren. Derudover er virksomheden både godkendt af Forsvarets Bygningstjeneste og det Danske Politi til at udføre maleropgaver. Det kræver bl.a. godkendelse af Forsvarets Efterretningstjeneste, og det har Willi det fint med. ”Når de kræver det, gør vi det. Vi løser mange vedligeholdelsesopgaver for både forsvaret og politiet, og det er en betingelse for at kunne det.”

 

Opskrift på succes

Adspurgt om Willis opskrift på succes svarer han: ”Der er tre ting – fokus på daglig drift, fokus på daglig drift og fokus på daglig drift. Hvis du ikke holder fokus på den daglige drift hele tiden skrider tingene. Vores produktionsapparat er mennesker, som dels er ustabilt men på samme tid en kæmpe styrke med mulighed for at optimere hele tiden, og derfor er det nødvendigt at være tæt på. Men selvfølgelig er det også vigtigt, at have blik for, hvor virksomheden skal hen, og hvad markedet efterspørger.”

 

Branchens udfordringer

”De største udfordringer i branchen er at få kvalificeret arbejdskraft. Det er vigtigt, at vi kan leve op til kundernes krav, og det kræver, at vi hele tiden udvikler vores folk og kan få kvalificeret arbejdskraft. Jeg tror fremtiden, kun giver plads til de virksomheder, der forstår at følge med udviklingen og hele tiden lever op til de krav, som stilles – det gælder arbejdsmiljø, rammeaftaler, entrepriseretslige ting mv. Det er en betingelse for at kunne drive malervirksomhed” udtaler Willi.

Portræt af Jesper Kokholm Kristensen – ny næstformand i Malersektionen

14.10.2021
Jesper Kokholm Kristensen er ny næstformand i Malersektionen og direktør og malermester i Malerfirmaet H. Friedmann & Søn A/S.

Jesper Kokholm

Jesper blev ansat som konduktør i Malerfirmaet H. Friedmann & Søn i 2004. Firmaet er over 100 år gammelt, og i 2016 købte han sammen med en partner virksomheden af den tidligere ejer, Kurt Enevoldsen. Efter en årrække solgte hans partner sin andel til ham, så han i dag står som eneejer af virksomheden.

Malerfirmaet H. Friedmann & Søn har 55 ansatte og udfører primært arbejde i fagentreprise for boligforeninger og ejendomsadministrationsselskaber. Jesper varetager den overordnede ledelse, men er også involveret i tilbudsgivning og har en række faste kunder, han er ansvarlig for.

Hvordan får man succes som malermester?

”Jeg mener, at en god kvalitet og service er helt essentielt ift. at få succes som malermester. Tidligere har vi malermestre kørt lidt skyttegravskrig imod vores kunder, hvor vi har gjort alt for at sikre os, at vi ikke kom til at hænge på en for sen aflevering, ekstraarbejder, vi ikke fik honorering for mv. Jeg mener, at vejen frem er at kigge indad og hæve vores egen kvalitet og service. På den måde får vi ikke alle de problemstillinger, og vi får et samarbejde med vores kunder, i stedet for at se dem som vores modpart. Det er noget vi praktiserer i Malerfirmaet H. Friedmann & Søn, og jeg synes, det virker.”

Hvorfor har du sagt ja til næstformandsposten?

”Jeg har sagt ja til at blive næstformand, fordi arbejdet i bestyrelsen er spændende, og fordi jeg dermed får medindflydelse på, hvilken retning vores fag tager i fremtiden. Jeg kunne godt tænke mig at dreje indsatsen i Malersektionen en smule, så vi også får fokus på små kurser og gå-hjem-møder til medlemmerne. På den måde kan vi hjælpe medlemmerne med de daglige problemer, som f.eks. udenlandsk arbejdskraft, juridiske spørgsmål, arbejdsmiljø mv. Jeg vil gerne arbejde for, at vi som malere gør tingene rigtigt første gang og i en god kvalitet, og min tanke er, at hvert bestyrelsesmedlem skal sidde i en lokalforening, så vi kan få bragt vores tanker ud  i hele landet og få en nærhed ift. medlemmerne” slutter Jesper.

Portræt Lena Krogh Petersen

24.08.2021
Beregner hos Frederiksberg Beregnerservice

Første kvindelige beregner i Danmark

Lena Krogh Petersen var tilbage i 1985 den første kvinde der blev beregner. Efter mange år som beregner i forskellige malervirksomheder startede hun i 2005 for sig selv, selvom hun var alene med 2 børn. Det har hun aldrig fortrudt.

”Jeg elsker min selvstændighed – det giver et højt drive, og så er det bare sjovere, også selvom der skal lægges mange timer.”

I dag servicerer Lena og 4 medarbejdere rigtig mange malervirksomheder og særligt store nybyggerisager, er der efterspørgsel på. Frederiksberg Beregnerservice har mange faste kunder, og de oplever ikke konkurrence fra de andre 8 virksomheder/beregnere, der er i Danmark. ”Vi har ligesom inddelt landet geografisk imellem os, selvom vi ikke har talt om det, og det fungerer godt. Jeg servicerer primært Storkøbenhavn.”

Uafhængige beregnere

Frederiksberg Beregnerservice er uafhængige og udfører både beregninger for virksomheder under DI Byggeri og Danske Malermestrer. Derudover sidder Lena Krogh Petersen i repræsentantskabet i Københavns Malerlaug. Lena udtaler om malerfaget fremadrettet: ”Der er mange af de unge malersvende, der efterspørger de gamle malerteknikker. Det synes jeg er dejligt, for det er vigtigt, at faget består og udvikles, og at det indeholder elementer, som kunderne ikke selv kan udføre. Og så gør det også malerfaget mere interessant for de unge.”

Hvorfor Frederiksberg Beregnerservice?

Når kunderne anvender Frederiksberg Beregnerservice får de både en nøjagtig pris på, hvad svendene skal have, en materialeliste, som kan bruges direkte til indkøb og en liste over fremmedarbejde, f.eks. rengøring. Der er ikke nogen forskel på beregningerne, hvis flere spørger på den samme opgave, men alligevel kan beregningerne ende meget forskelligt, fordi de store virksomheder bla. har store rabatordninger ved køb af materialer. Det ligger der en stor konkurrencefordel i.

Vækstmulighed

”Hvis jeg skulle udvikle virksomheden og gøre den større, skulle jeg tilbyde beregninger på tømrer- og murerarbejde også. Det har jeg dog ikke planer om, men hvis vi ser på mulighederne for at fortsætte som beregner mange år frem, så er jeg mere i tvivl. På de store EU-projekter sendes udbuddet ofte ud med mængder der skal prissættes, og det er en udvikling, jeg tror vinder indpas. Nu har jeg været beregner i 37 år, så jeg er ikke nervøs, men langt ude i fremtiden bliver det nok en udfordring at fastholde forretningsgrundlaget” udtaler Lena.

DI Byggeri Malersektionen

Lene er glad for at være medlem af både DI Byggeri Malersektionen og Danske Malermestre for på den måde holder hun sig opdateret om ny trends, produkter og metoder.

Kontakt

Lena Krogh Petersen
Tlf.: 5010 8000
Mail: lena@beregnerservice.dk

Portræt af Stefan Lützen

24.06.2021
Ejer af Flyttemaler

Stefan Lützen drømmer store drømme og med kun et år på bagen som ejer af Flyttemaler, og allerede flere ansatte, er der hold i drømmene.

Stefan er kun 22 år men har hele sit liv ønsket at blive selvstændig. Han har så at sige fået det ind med modermælken, idet hans far var selvstændig vognmand. Det optog Stefan meget i hans opvækst, og for et år siden skulle det udmøntes i en virksomhed. Idéen til Flyttemaler kom dels fra hans fars vognmandsforretning men ligeså meget fra Stefan selv. Han havde lagt mærke til, at flytninger med koordinering af diverse håndværkere var en meget stor opgave for de fleste.

Nemmere for folk at flytte

”Jeg ønsker at gøre det nemmere for folk at flytte fra f.eks. en lejlighed til et hus, selvom der samtidig skal istandsættes, og det er vi lykkes med. I starten var det kun maling og flytning, men her et år efter, tilbyder vi hele totalentrepriser med både maler, murer, tømrer og flytning, og det er folk glade for. De melder tilbage, at det er en stor lettelse ikke selv at skulle koordinere og planlægge det hele” udtaler Stefan.

Opskrift på succes

Adspurgt, hvad der efter Stefans mening skal til for at få succes som selvstændig, siger han: ”Jeg tror, det er meget vigtigt at aflæse markedet og finde en niche. Vi har sammensat nogle velkendte ydelser på en ny måde, og på den måde, har der åbnet sig et helt nyt marked. Og så er det en stor tilfredsstillelse at kunne hjælpe folk med at løse deres problemer. Det er også vigtigt at holde hovedet koldt og være tålmodig. Ting tager tid, og man kan ikke forvente, at alt bliver en succes over natten. Man skal være tålmodig og træffe mere holdbare løsninger, end dem man træffer under pres.”

 

Stor hjælp fra DI Byggeri

”Jeg var fra starten klar over, at vi skulle være organiseret, så vores medarbejdere kunne se, at der var styr på tingene, og vi fulgte overenskomster mv., men også andre ting spillede ind i valget af DI Byggeri Malersektionen. BygGaranti er en stor tryghed for vores kunder og et kvalitetsstempel, som er vigtig for os. Og så har vi fået rigtig god rådgivning – både om arbejdsmiljøspørgsmål og juridisk - ja faktisk, tror jeg ikke, at vi var nået så langt på et år uden deres hjælp, så det er jeg meget glad for” slutter Stefan.

Visionen

Visionen for Flyttemaler er at blive Danmarks førende flytteservice virksomhed. Indtil nu er der kun et par mindre konkurrenter i Københavns området, som ikke tilbyder helt så meget, så visionen lever og bliver måske til virkelighed.

Kontakt

Stefan Lützen, Flyttemaler

Adresse: Rosmarinvej 10, 5270 Odense N

Telefon: 3141 1431

Portræt Jørn Johansen a/s

20.04.2021
Malermester Jørn Johansen startede virksomheden Jørn Johansen i 1988. Som søn af en murermester, fik Jørn tidligt vækket interessen for byggeri. Han tilbragte rigtig mange timer på et stillads sammen med sin far som barn, og derfor var det en helt naturlig vej at vælge byggebranchen.

Virksomheden startede indenfor malerfaget og fik hurtigt succes. De beskæftigede sig primært med dekorationer og marmoreringer og Jørn underviste i malerfaget herunder i ”gammel malerteknik” på Teknisk Skole. Med årene voksede virksomheden, og Jørn besluttede at tage DA’s lederuddannelse. Den afsluttede han i 1993, og i 1995 ansatte han sin bror, som er bygningskonstruktør. I 1999 udvidede de forretningen med hovedentrepriser indenfor vedligeholdelse, renovering og til- og ombygning. Det er i dag deres største forretningsområde, og de har små 40 medarbejdere indenfor malere, murere, tømrere, bygningskonstruktører, en bygningsingeniør og lærlinge inden for alle fag. I 2002 omdannede han selskabet til et aktieselskab fra personlig ejet virksomhed.

Organisatorisk arbejde i 17 år

Jørn blev i 1993 valgt ind i bestyrelsen i Byggeriets Arbejdsgivere, og i 2003 var han med til at etablere Dansk Byggeri herunder Malersektionen, som han blev formand for helt frem til 2010. Jørn fortæller: ”Det har været spændende at være med hele vejen. Jeg ser det som en stor fordel at være organiseret i DI Dansk Byggeri sammen med de andre fag. Når vi afleverer et byggeri står vi jo sammen med de andre fag om resultatet. Kunden er i og for sig ligeglad med hvem, der har udført opgaven, blot slutresultatet er i orden. Derfor er det en klar fordel at være organiseret under samme tag og sammen fastlægge tolerancer ift. fagene.”

Konstant opmærksom på markedet

Jørn ser ikke vækst som et mål i sig selv og fortæller: ”Vi fokuserer ikke på vækst som et mål i sig selv, men vi agerer hele tiden ift. markedet. Forholdene ændrer sig konstant med nye tilskudsordninger, forskellige prioriteringer fra forskellige regeringer, Coruna mv., og derfor holder vi hele tiden øje med markedet og agerer efter det. Vores kunder består af en bred vifte af private, boligforeninger og virksomheder, og vi kigger mere på om kunden og kundens opgaver passer til vores kompetencer end hvilken kategori, de hører under.”

Svært at drive virksomhed i Danmark

Jørn sætter stor pris på sin virksomhed og glæder sig hver dag til at løse opgaver for kunderne, men han ser nogle vanskeligheder ift. at drive virksomhed i Danmark: ”Det er svært at drive virksomhed i Danmark. Der er et tiltagende antal administrative byrder. Iflg. CEPOS er mængden af administrative byrder, som pålægges virksomhederne steget med 50 % i de senere år, og samtidig er kompleksiteten i regelsættet højt. Når vi skal lave et tilbud, bruger vi 90 % af tiden på at sikre, at vi overholder alle regler og 10 % på at regne tilbuddet. Der er i særlig grad mange regler indenfor arbejdsmiljø, bygningsreglement, overenskomster mv., som samtidig er forskellige inden for de forskellige fag, som vi opererer under. Det er meget komplekst og svært at navigere i, og jeg tror, at et resultat af det bl.a. er, at selvstændige ejerledere er faldet med 50 % i Danmark, og det er et reelt problem.”

Gode råd til andre

Hvis Jørn skulle give nogle gode råd til andre ift. at starte virksomhed er det: ”Du skal gøre dig klart hvor meget det kræver og være indstillet på, at det både er en hobby og et job du starter. Du skal være til rådighed 24-07 de første mange år , og det er en god idé at være tro mod den kultur, du ønsker i virksomheden. Sig bl.a. nej til opgaver hvis de ikke passer ind eller nej til medarbejdere, der ikke passer ind. Det er ikke altid nemt. Man balancerer hele tiden på et knivsæg, hvor man den ene dag har for mange opgaver og den anden for få ift. antal medarbejdere.”

Medlemsportræt Steven Hilbert, Kronjyllands Tagteknik

18.02.2021
Steven Hilbert havde været ansat i Kronjyllands Tagteknik i 15 år, da de to ejere i 2016 besluttede sig for at sælge virksomheden. Det var på en lidt sørgelig baggrund, da den ene havde fået konstateret kræft. Louise Holm købte virksomheden og ansatte Steven som daglig leder

Kronjyllands Tagteknik ligger i Randers og blev i 2018 udvidet med nye forretningsområder. I dag løses der både tømreropgaver, facaderens, facademaling, vinduesmaling og fliserens ud over kerneforretningen, som er rensning og maling af tag.

Et godt råd fra Dennis Eskildsen
Faktisk var det pga. et godt råd fra Dennis Eskildsen, at den beslutning, blev truffet fortæller Steven: ”Vi deltager altid i generalforsamlingerne i Malersektionen og Tagmalersektionen. Det har vi meget ud af på alle måder. Der er altid en god snak, og folk vil gerne hjælpe hinanden. Det synes jeg er ret unikt, så da vi faldt i snak med Dennis, spurgte han, hvorfor vi gav’ tømrer- og maleropgaverne væk i stedet for selv at løse dem. Det fik os virkelig til at tænke og gå i dybden med, hvad vi ville. Vi kom frem til, at det var en god idé at udvide vores fagområder og i 2018 gik vi i gang med de første tømrer- og maleropgaver. Det er vi virkelig glade for i dag. De udligner sæsonudsvingene, og kunderne er glade for at kunne købe det hele hos os. Samtidig er det en bedre forretning.”

Autodedakt med gode folk
Steven er autodedakt håndværker og god til at bruge sine hænder. Kronjyllands Tagteknik er i dag en virksomhed på 7 medarbejdere – 4 fastansatte og 3 indlejede. Sådan har det været det seneste års tid. ”Det er svært at få gode håndværkere, og derfor vil jeg hellere betale lidt ekstra og leje dem ind, så kvaliteten er i orden. De folk vi har er virkelig gode, og det gør, at jeg kan sove roligt om natten” fortsætter Steven. Kronjyllands Tagteknik har ikke kun udvidet forretningsområderne men løser også opgaver i hele landet nu. Det giver større muligheder, og de er konkurrencedygtige overfor de Sjællandske virksomheder.

Trusler i branchen
Steven ser nogle trusler i branchen. Asbesttagene, som Kronjyllands Tagteknik sammen med små 20 andre firmaer i Danmark er godkendt til at afrense og male bliver dårligere og dårligere, så om en årrække kan de ikke rengøres og males mere, og så forsvinder et stort marked. Steven fortæller: ”Jeg synes, vi i branchen skal have promoveret, at vi med et rigtig godt resultat kan male beton- og ståltage. Der ér godt nok begyndt at komme lidt opgaver inden for beton, men det kunne blive meget mere, hvis vi fik det markedsført. Det synes jeg, vi som branche skal stå sammen om.”

Gode råd til andre
Adspurgt om nogle gode råd til andre peger Steven på flere ting. Du skal være 100% tro mod dig selv, og du skal brænde for det, du laver og være villig til at lægge mange timer i det. Hvis du laver en fejl, skal du rette den hurtigst muligt og så smidigt som muligt for kunden. På den måde kan en dårlig oplevelse blive til en god oplevelse for kunden. Og så skal du vælge dine samarbejdspartnere med omhu, og ikke nødvendigvis gå efter de billigste.

Steven ser i krystalkuglen, at Kronjyllands Tagteknik vil få flere fastansatte medarbejdere med tiden, men foreløbig har de et rigtig godt set op, der fungerer, og forretningen er sund.

Medlemsportræt Martin Skaarup Thomsen

11.12.2020
Martin Skaarup Thomsen gør tingene anderledes end de fleste. Efter 13 år som malersvend hos den samme malermester, var det nok. Martin havde lige været i Thailand med familien i 3 uger, og da han kom hjem, havde han pludselig ikke den samme glæde ved arbejdet.

Sagde op uden konen vidste det

”Jeg kom på arbejde efter ferien og kunne bare mærke, at det her skulle jeg ikke længere, så jeg sagde op og tog hjem igen. Min kone blev noget overrasket, men jeg var ikke i tvivl. Vi aftalte, at min indtægt skulle være den samme, og jeg besluttede mig for at blive selvstændig. Allerede næste dag, havde jeg mit første job, hvor jeg skulle male et helt hus. Det blev starten på en spændende rejse, som jeg stadig er på” fortæller Martin Skaarup Thomsen, som ejer Skaarup Malerfirma, der på bare 9 år er blevet et malerfirma med 80 mand, herunder 15 lærlinge.

Giv lidt ekstra til kunderne

”Jeg har aldrig brugt penge på markedsføring, men jeg har til gengæld fokus på at give kunderne noget ekstra. Jeg kan huske min første opgave med renovering af en opgang, hvor jeg besluttede at male betongulvet i kælderen også, selvom det ikke var med i entreprisen. Det blev de så glade for, at de anbefalede mig videre, og sådan er virksomheden vokset og vokset. I de første mange år, spurgte jeg altid kunderne, hvorfor de ringede til mig, så jeg vidste, hvor de kom fra. Jeg ringede også altid til dem efter 2 måneder for at høre, om de var tilfredse med malerarbejdet. Det er sværere i dag, hvor firmaet er blevet så stort, men filosofien er stadig den samme. Vi forsøger altid at give kunderne noget ekstra enten rent fysisk eller via en professionel oplevelse, fortsætter Martin. Skaarup Malerfirma er blevet Gazelle virksomhed i 2016, 2017 og 2018. I 2019 og 2020 har de været indstillet til Entrepreneur Of The Year.

Uddanner egne medarbejdere

Skaarup Malerfirma har uddannet rigtig mange af sine folk selv. Ca. 15 svende er uddannet i firmaet og ud over det, har Martin ansat mange, som han tidligere har arbejdet sammen med og kender. På den måde ved han, at de passer ind.

Det er vigtigt for Martin, at virksomheden er mangfoldig. Han har både flygtninge, udlændinge og folk med handicaps ansat. Det bidrager positivt til kulturen. ”Jeg synes, det er vigtigt at give folk en chance, og det er godt for vores kultur. Vi kan lære meget af folk med helt andre baggrunde, og samtidig er de meget dedikerede og en god forretning for os” fortæller Martin. Når der skal sættes nye hold på opgaverne, er han typisk selv indover, for det betyder meget for ham, at teamet fungerer, og den enkelte medarbejder shiner. Det giver medarbejdertilfredshed og godt arbejdsmiljø.

Fremtiden banker på

Skaarup Malerfirma er i gang med en transition fra malerfirma til malervirksomhed, og noget af det Martin ser i krystalkuglen er et større behov for service. ”Jeg ser malerfaget som et servicefag, lige så meget som et håndværksfag, og jeg tror, der bliver mere og mere behov for service i fremtiden. Jeg kunne godt forestille mig, at vores omsætning ville falde, men at dækningsbidraget ville stige, fordi vi kommer til at sælge mere service. Det har jeg det fint med. Jeg kan godt lide at give kunderne en oplevelse, og det skal være sjovt at gå på arbejde for vores folk.

Få noget erfaring først

Nogle elever ved allerede, at de ønsker at blive selvstændige, og det kan ikke gå hurtigt nok. Til det siger Martin, at han vil opfordre de unge til at få noget erfaring først. Det er noget, han selv har brugt som selvstændig, og det er bestemt ikke noget minus først at starte som selvstændig oppe i 30-erne.

Hvorfor medlem af Malersektionen

Martin kommer fra Danske Malermestre og har kun været medlem af Malersektionen i 1,5 år. ”Jeg kan godt lide at være organiseret i en organisation, der også har andre håndværksfag, og så kan jeg godt lide selv at drive mit firma uden indblanding. Jeg ser frem til at få opbygget et netværk i DI Dansk Byggeri og til at kunne bruge organisationen, når vi har behov for det” slutter Martin.

Portræt af Stefan Hansen, ansat som malermester ved Tømrermester Troels Hansen A/S

26.10.2020
Stefan Hansen har en usædvanlig baggrund som malermester. Han er uddannet i shippingbranchen og læst HD, men efter en årrække i shippingfaget i England, blev arbejdet for stillesiddende, og han søgte tilbage til rødderne.

Headhuntet af Tømrermester Troels Hansen A/S
Efter han for alvor fik fat i markedet gik det rigtig godt for Malerfirmaet S. Hansen ApS, og det var 13 gode og lærerige år fortæller Stefan. I juni 2020 blev han imidlertid kontaktet af Tømrermester Troels Hansen og spurgt, om han kunne tænke sig at blive ansat som malermester hos dem. Det krævede mange overvejelser. Jobbet skulle være selvstændigt, der skulle være løse rammer, og det var vigtigt for Stefan, at malerafdelingen stod på lige fod med tømrerafdelingen.

Det hele faldt på plads og 1. juli startede Stefan Hansen som malermester hos Tømrermester Troels Hansen A/S, og det har han ikke fortrudt: ”Jeg synes, det er en spændende udfordring kun at arbejde med ledelse og samtidig være med til at gøre afdelingen større og stærkere. Jeg har mulighed for at byde på hovedentrepriser og storentrepriser, og det er helt nyt for mig. Det er ret spændende.”

Stor synergi imellem afdelingerne
Stefan fortsætter: ”Der er stor synergi imellem afdelingerne hos Tømrermester Troels Hansen, og det gør, at håndværkerne ikke altid skal involvere byggelederne men i stedet kan klare tingene direkte med kollegerne på pladsen. Det er en klar fordel for kunderne og en stor tilfredsstillelse for medarbejderne. En anden ting er, at Tømrermester Troels Hansen har de samme værdier, som jeg havde i malerfirmaet. Kvaliteten skal være høj og tingene skal være i orden – både i forhold til kunder og svende. Det kan jeg 100% identificere mig med.”

Malerfaget fremadrettet
Adspurgt hvordan Stefan ser på malerfaget fremadrettet nævner han to ting. Det er svært at finde folk og det er et problem, at det ikke er populært at uddanne sig som maler. ”Jeg er glad for, at bestyrelsen i Malersektionen arbejder med branding og mere respekt om malerfaget. Det er der brug for. Samtidig er jeg enig med bestyrelsen i, at rådgiverne ofte foreskriver maleropgaver, hvor processer er udeladt for at presse prisen, og det bør ændres” fortsætter Stefan. Stefan værdsætter medlemsskabet af Malersektionen: ”Jeg kan godt lide fællesskabet og arrangementerne, og så er det dejligt med samarbejdet og det at kunne få hurtig juridisk-, arbejdsmiljømæssig- eller anden form for hjælp ved at ringe til Dansk Byggeri.

Råd til andre
Stefan har lært mange ting igennem årene, men en af de vigtigste i forhold til at starte som selvstændig er, at det er en god idé at starte med at beslutte, hvad man vil blive god til, og så gå hårdt efter det. Lad nogle opgaver blive løst af andre – f.eks. regnskab – så du ikke gaber over det hele selv fra starten og måske får for lidt tid til det, du egentlig brænder for.

En anden ting, der har kendetegnet Stefans tilgang til faget er at dyrke netværk, som en vigtig kilde til salg og dialog - og det at forventningsafstemme med kunderne. Han har ikke haft en eneste tvist i 13 år, og det skyldes klart, at der er forventningsafstemt i form af detaljerede tilbud og dialog, fortæller Stefan.

Portræt af Den Hollandske Malermester, Joost Zeij

24.08.2020
En varm formiddag i august lykkedes det mig at fange Joost Zeij på telefonen. Imødekommende, som han er, tog han en pause fra malerarbejdet, så vi kunne få en snak om Den Hollandske Malermester.

Det blev både en sjov, inspirerende og givende snak. Joost er et særdeles positivt menneske og håndhæver en høj kvalitet i alt, hvad han laver. Det giver respekt og kunder, der kommer igen.

Malermester siden 2016
Joost har boet i Danmark i 14 år og har været selvstændig malermester siden 2016. Virksomheden er lige nu på 4 mand, og det går godt. De har travlt. Tidligere var Joost maler i flere forskellige virksomheder, men ønsket om at blive konduktør med den ekstra uddannelse, det betød, lykkedes det ikke at få, og som Joost udtaler: ”Jeg ønskede at starte på uddannelsen til konduktør, men samtidig blev jeg far, og det kunne ikke kombineres med barsel. Samtidig har jeg i flere jobs slåsset med at få lov til at lave den kvalitet, jeg synes, arbejdet fordrer. Det skal være i orden, og vi skal gøre kunderne glade. Det skal der være tid til. Derfor er det dejligt at være selvstændig og selv sætte standarden for arbejdet.”

Mund til mund
Joost får mange opgaver ved mund til mund metoden, og firmaet løser både opgaver for private og for erhverv. Samtidig har de et godt samarbejde med MJP Entreprise og en række andre virksomheder inden for VVS, tømrer mv., som ønsker at benytte dem til maleropgaver. Det giver en afveksling i opgaverne, som motiverer Joost, og han udtaler: ”Det bedste ved faget er, at vi kan gøre en masse mennesker glade, fordi vi er de sidste på byggepladsen. Hos private er det typisk et længerevarende ønske om, at få ændret på husets fremtoning, så de bliver også glade for at se resultatet. Vi løser samtidig mange forskelligartede opgaver, som gør det sjovt og afvekslende at gå på arbejde. Min grundholdning er, at det vigtigste er kvaliteten, og hvis det tager lidt ekstra tid, må vi bruge det, så kunden bliver tilfreds. Det gør det langt mere tilfredsstillende at arbejde, og sikrer vores fremtid.”

Medarbejderne skal være glade
”Jeg går meget op i, at mine medarbejdere trives, og synes det er sjovt at gå på arbejde. Derfor går ros fra kunder også altid videre til dem. Det betyder meget, tror jeg. Samtidig laver vi forskellige ting sammen – kører gokart, laver stand up paddling, går ud at spise mv. Alt sammen noget, der styrker det sociale fællesskab, og gør at vi kender hinanden godt, og det sætter jeg pris på” fortsætter Joost.

1 million i egenkapital
Adspurgt om, hvor virksomheden er om 5 år, har Joost ikke en holdning til virksomhedens størrelse. Om de er 5 mand eller 70 mand, må tiden vise, men til gengæld har han et økonomisk mål. Han ønsker at virksomhedens egenkapital er på 1 million om 5 år, men som han siger – aldrig på bekostning af gode forhold for medarbejderne, som skal have en god løn, bil, pensionsordning og gode oplevelser.

Gode råd til andre
De gode råd til andre, som vi også kom ind på går meget interessant på det personlige. Du skal ranke ryggen, skyde brystet frem og kigge op, og du skal altid kunne se dig selv i øjnene i forhold til det arbejde, du leverer. Det at være stolt af det, du laver og stå ved dig selv, og ikke lade dig ”købe for billigt” er vigtigt udtaler Joost.

Portræt af Niels Hansen, Niels Hansen ApS

25.06.2020
Behold bare jakkesættet på…. vi tager os af virksomhedens flotte udseende.

Med disse ord bliver man ledt ind på Niels Hansens hjemmeside, og man bliver hurtigt klar over, at det er et utraditionelt malerfirma med humor og kvalitet som væsentlige pejlemærker. I middagspausen fangede jeg Niels Hansen fra Niels Hansen ApS, og det blev til en spændende snak.

Ønskede ikke at være maler
Niels blev uddannet hos Malerhuset Steen Nielsen i Hvidovre i år 1990 og var helt sikker på, at han ikke skulle være maler. I lærlingetiden havde han mest malet gamle huse og udført restaureringsarbejder, og det var ikke noget, der tændte den fremadskuende unge mand. Han prøvede derfor flere andre veje, men det lykkes ikke rigtigt, og derfor besluttede han sig alligevel for, at sige ja til at komme tilbage til Malerhuset Steen Nielsen. Han blev der i 4 år hvorefter han søgte videre til det næste malerfirma. Efter endnu 4,5 år blev han mere og mere klar over, at det der tændte ham var ledelse, salg og det at være i kontakt med mange mennesker.

Selvstændig i juli 1999
Derfor startede han som selvstændig maler den 1. juli 1999 og allerede inden for det første år, ansatte han to mand. Det gik rigtig godt, og efter 4 år var de 15 mand. Det var faktisk gået så stærkt, at det blev for meget. Efter en hård periode med stress måtte Niels indse, at han måtte sadle om og fokusere på det vigtigste – helbredet og familien. Derfor skalerede han virksomheden ned og har lige siden haft max. 9 mand ansat og indgår ikke selv i produktionen mere. Det har været en rigtig god beslutning, og i dag er der både tid til at udvikle og pleje virksomheden.

Bæredygtighed er vigtig
”Vi ønsker ikke at stå stille. Vi ønsker at udvikle os hele tiden, og derfor har vi også for nylig ændret vores logo, så vi signalerer en mere grøn linje. Vi har med baggrund i verdensmålene fokus på en række ting. Social bæredygtighed, hvor vi nu er et lige antal mænd og kvinder i virksomheden. Bæredygtighed i forhold til miljøvenlige materialer, biler der er miljøcertificerede og kan køre i byerne, og vi stiller krav til leverandørerne af arbejdstøj mv. Det betyder meget for os, og kunderne skal vide, at det får de med, når de handler med os. En anden ting, som er vigtig, er fokus på omkostningerne. Lønningerne er den absolut største post, og derfor kigger vi hele tiden på optimeringer. Vi investerede for 2 år siden i tablets til alle medarbejdere, så de i dag kan tilgå timesags styringssystemet derfra, se tegninger, tilgå personalehåndbogen, tjekke sikkerhedsblade mv. Det sparer tid for os alle.

Formand for erhvervsnetværk
Niels skiller sig ud på flere punkter. Han er formand for erhvervsnetværket LPG i Lejre og derudover medlem af to andre erhvervsnetværk - FC Roskilde og Lyngby BK. ”Jeg kan godt lide at vidensdele og møde nye mennesker, og så har det igennem årene været en kilde til nye ordrer, at være medlem af erhvervsnetværk. I dag drejer det sig mere om at få de rigtige opgaver, for jeg ønsker ikke, at virksomheden skal være større. For mig er det mere vigtigt, at mine medarbejdere trives, og vi udvikler os i den rigtige retning.”

Gode råd
Adspurgt om evt. gode råd til andre og primært til unge, der ønsker at starte selvstændig virksomhed siger Niels: ”Det vigtigste er efter min opfattelse, at lave et grundigt forarbejde. Lav en forretningsplan, så du ved, hvad du ønsker virksomheden skal udvikle sig til. Skal den være stor eller lille, hvilke typer af kunder, går du efter mv. Og så er det vigtigt at tage sig tid til at lytte til alle de gode råd, der findes f.eks. ved Væksthusene, men også blandt andre. Det er vigtigt, at det hele ikke går for stærkt, og man får tænkt sig om.”

Portræt af Henrik Møller, MG Malerne ApS

29.04.2020
Henrik Møller startede MG Malerne ApS tilbage i 1992 i Holstebro. Efter mange år og en gennemført minnesotakur flyttede Henrik virksomheden til Vesterbro i København, hvor den nu ligger på 10. år og klarer sig ganske godt.

Henrik har 12 ansatte og ønsker ikke at vækste virksomheden yderligere. Størrelsen er god, og hvis MG Malerne får større opgaver, tager de andre med på opgaven. Har de modsat perioder med færre opgaver lejes personalet ud til nogle af de store malervirksomheder. Det fungerer rigtig godt.

Jeres tilfredshed – vores fremtid
Henrik har et slogan, der hedder ”Jeres tilfredshed – vores fremtid”, og det fortæller meget om, hvordan virksomheden drives. ”Vi skal sørge for at kunderne er tilfredse, og derfor har vi altid en god dialog med dem inden, vi går i gang under projektet og efter, vi har udført arbejdet. Det er vigtigt, at de får det, de gerne vil have, og at ønsker, der måtte opstå, når vi ér gået i gang også løses. Det drejer sig jo om, at kunden skal være tilfreds. Derfor laver jeg også altid selv mangelgennemgangen, så jeg hele tiden har styr på vores kvalitet” fortæller Henrik Møller.

Laver mange butikker
”Vi maler mange butikker for både, Coop, Rema1000 og Salling Group. Det er blevet et speciale for os. Det kræver meget koordinering og samarbejde med de andre fag, og det er vi gode til. Butikkerne har korte frister, og vi skal være fleksible i samarbejdet med de andre fag” fortsætter Henrik.

MG Malerne maler ud over butikker mange lejligheder – både nybyg og renovering og af og til, får de også en udsmykningsopgave af en børnehave eller lignende. De løser opgaver på Sjælland og i Jylland.

Udfordring i faget
Det går ganske fint med at være malermester i disse coronatider. Der er nok at lave og mange nye opgaver på vej ind, men Henrik oplever alligevel en afventning fra entreprenørernes side, og det mener han er helt naturligt. ”Vi ved jo ikke, hvor dette ender hverken i Danmark eller i verden, så det er naturligt at afvente lidt.

En anden ting, som jeg vil nævne, er de muligheder, der er for at udføre malerarbejde i Danmark for f.eks. en polsk virksomhed. Virksomhedens folk kan arbejde 183 dage i Danmark på et CVR nr. uden at betale skat, og så skifter de blot til et andet CVR nr. og arbejder 183 dage på det også uden at betale skat. Det gør, at de arbejder til nogle langt lavere timepriser, og at de ikke er organiseret. Det er meget konkurrenceforvridende for danske virksomheder, og vi støder jævnligt på det. Det synes jeg skal stoppes.

En anden udfordring vi har er, at malerfaget betragtes som et servicefag frem for et håndværksfag. Det betyder, at alle i princippet kan starte en malerforretning. Det trækker faget ned. Vi burde have en autorisation som malermester ligesom så mange andre fag har. På den måde kunne vi vise vores faglighed og skille os ud. Det har de indført i Norge med stor succes, og det synes jeg også, vi burde indføre i Danmark.”

Hvorfor MG Malerne
Adspurgt, hvorfor MG Malerne generelt har succes svarer Henrik, at det handler om tillid og om evnen til at snakke med alle mennesker. Der er kun 15 sekunder til at skabe tillid, før det er for sent, og det skal man kunne, og så skal priserne og kvaliteten naturligvis være i orden.

Portræt Jan Skytte Pedersen

11.02.2020
Mere end 100 år på bagen.

Herm. Rasmussen - koncernen havde 100 års jubilæum i 2015 og er en succesvirksomhed. Koncernen består af 5 datterselskaber med aktiviteter indenfor malerforretning, autolakering og ejendomsinvestering. Koncernen er oprindeligt udsprunget af Herm. Rasmussen A/S Malerforretning. En egenkapital på 93. mio. taler sit eget sprog.

Fredag, den 31. januar havde jeg fornøjelsen af at tale med Jan Skytte Pedersen, som er en af ejerne i familievirksomheden, og der gemte sig flere spændende anekdoter i den lange virksomhedshistorie.

Det hele startede i begyndelsen af 1900 tallet
I begyndelsen af 1900 tallet var den oprindelige ejer, Herman Rasmussen taget til Schweiz og mødte ved en tilfældighed Frederik Nielsen på Valsen. De to herrer blev venner og startede, da de kom hjem hver deres malerfirma – det ene i Silkeborg: Herm. Rasmussen og det andet i Skanderborg: Fr. Nielsen & Søn, og det venskab viste sig værdifuldt mange år senere. Herman Rasmussen fik nemlig ingen børn, og Frederik Nielsen fik to sønner, så i 1952 startede Frederik Nielsens ene søn, Erik Nielsen, som malersvend i Herm. Rasmussen, og planen var fra starten, at han skulle overtage forretningen. Det gjorde han i 1976 og i dag drives Herm. Rasmussen af hans datter og hendes mand, som er Jan Skytte Pedersen. I 2014 kom deres datter, Pia Skytte Kaspersen også ind i selskabet.

Tidligere personaledirektør i Jyske Bank
Jan Skytte Pedersen, som i dag er direktør i Herm. Rasmussen - koncernen, var tidligere personaledirektør i Jyske Bank. For 22 år siden forlod han bankverdenen for at overtage ledelsen i Herm. Rasmussen, som hans kone havde købt i forbindelse med et generationsskifte. ”Jeg tror min baggrund som bankmand er et stort plus for virksomheden. Jeg har fokus på økonomien og det personalemæssige. Vi udøver værdibaseret ledelse i Herm. Rasmussen, og det giver rigtig god mening for os. Vi har ikke en masse regler, der skal overholdes, men vores værdisæt - Fokusering, fremsynethed og parathed – udøver vi hver dag” udtaler Jan Skytte Pedersen.

Lange medarbejderforhold
Jan fortsætter: ”For os er det vigtigt, at vores medarbejdere er her længe, og vi kan godt lide at kende dem godt. I ledelsen kan man sige, at vi går foran for Connie Bach, som er direktør for ejendomsselskabet har været her i 40 år, Per Olesen, som står for vores autolakering har været her i ca. 35 år, og ja jeg selv har været her i 22 år nu. Men også mange af vores folk har været her længe, og det sætter vi stor pris på. Vi er opmærksomme på at få unge folk ind også, så vi udvikler os. Vi har en del unge konduktører og driftsledere - selvom titler ikke er noget, vi går meget op i - og vi får bl.a. ny inspiration fra dem.”

Fra hestevogne til kraner
Det hele startede med malerfirmaet. Oprindeligt malede man også hestevogne, og det er i dag udviklet til autolakering, hvor man sprøjtemaler store kraner, busser og biler. I malerfirmaet er Finn Dons Sørensen malermester og direktør. Han har været i firmaet i knap 25 år og har ledelsen af ca. 25 af de 50 medarbejdere der er ansat i koncernen. Firmaet har et godt ry, og mange ordrer kommer via lange samarbejdsrelationer. Herm. Rasmussen løser alle former for maleropgaver.

Ejendomsselskabet kom til for små 50 år siden. Jans svigerfar savnede noget at lave i de perioder af året, hvor malerafdelingen ikke havde så travlt. Det er i dag blevet til en stor portefølje af udlejningsejendomme i Silkeborg.

Social ansvarlighed
Herm. Rasmussen - koncernen er så gammel i Silkeborg, at de har været med til at udvikle byen. De bidrager til en lang række ting, som f.eks. sponsorat på det nye stadium, sponsorat på Regatta hvert år mv. Det er en naturlig del af det at være en gammel virksomhed i Silkeborg for dem.

Malerfaget fremadrettet
Jan synes, at pris er kommet til at fylde alt for meget - og det kan komme i konflikt med at levere et ordentligt arbejde på entrepriserne, som er en af Herm. Rasmussens grundsten. Også det, at malerfaget i højere grad er blevet et kvindefag giver udfordringer, idet kvinder traditionelt forlader faget tidligere end mændene pga. nedslidning. Sidst men ikke mindst er det svært at tiltrække unge mennesker, som er et stort problem for branchen.

Ringen er sluttet
En pudsighed er, at fortidens venskab imellem Herm. Rasmussen og Frederik Nielsen i dag igen krydser veje for, for 15 år siden købte Herm. Rasmussen halvdelen af Fr. Nielsen & Søn i Skanderborg.

Portræt af Jørgen Olesen

18.12.2019
Hos Malermester Jørgen Olesen er det et familieprojekt, at drive forretningen. Inge Olesen er medarbejdende hustru, og hun har venligt lagt ord til artiklen.

Hos Malermester Jørgen Olesen er det et familieprojekt, at drive forretningen. Inge Olesen er medarbejdende hustru, og hun har venligt lagt ord til artiklen.

Malermester Jørgen Olesen er etableret af Jørgens far i 1982. Jørgen selv blev udlært i 1990, og i 1997 overtog han og Inge forretningen og har drevet den siden. Der er i dag fire ansatte, som alle er kvinder. Tre malersvende og en servicemedarbejder, og virksomheden har et 800 m2 stort værksted, hvor 150 m2 er udlejet til et skiltefirma.

Flyttelejligheder udgør 80%
Malermester Jørgen Olesen laver mange flyttelejligheder administreret af Boligselskabet Langeland, og det udgør ikke mindre end 80% af omsætningen. Derudover udføres der opgaver for private og erhverv, og de er lige nu i gang med at male flere børnehaver for Langeland Kommune. Inge Olesen udtaler: ”Vi er meget glade for flyttelejlighederne og det at vi er 5 mand på opgaverne gør, at vi er konkurrencedygtige i forhold til de andre malerfirmaer, der er på Langeland. Når en lejlighed fraflyttes skal den ofte laves med det samme, og det kan vi med vores bemanding. Vi har også en række gode private kunder, som altid bruger os.”

Lærlingebetingelser er et problem
Malermester Jørgen Olesen har selv uddannet sine tre malersvende, og det giver noget særligt fortæller Inge. Derfor er det også bekymrende, at det er svært for firmaet at ansætte lærlinge i fremtiden. ”Der er meget store krav til, hvad lærlinge skal gennemgå i læretiden i dag, og vi har på f.eks. sprøjtelakering, sprøjtespartel og tapetsering ikke nok opgaver til, at eleverne kan få færdigheder på området. Det er bekymrende for fremtiden, synes jeg. Derudover stiller skolerne også større og større krav til de unges boglige færdigheder, og det synes jeg er ærgerligt. Det udelukker jo nogle fra faget, og det synes jeg ikke er det rigtige grundlag, at gøre det på.”

Gode råd til andre
Adspurgt om Inge har nogle gode råd til andre, der ønsker at starte en malerforretning udtaler hun: ”Man skal gøre sig klart, at det ikke er et 37 timers job og virkelig ønske det. Derudover skal man være klar til opgangstider og nedgangstider, der jo også afspejler økonomien.

Malermester Jørgen Olesen mener at man komme længst ved at være ærlig, afholde aftaler, levere et veludført stykke malerarbejde, klar til aflevering til aftalt tid.

Portræt Carsten Trolle

11.10.2019
Carsten Trolle startede efter at have været konduktør i Danmarks største malervirksomhed V. S. Larsen A/S, Malerfirmaet Trumf for 12 år siden. Det gik stærkt dengang og allerede det første år var virksomheden oppe på 12 mand og året efter helt oppe på 30 mand. Det var nemt at få arbejde og alt så lyst ud.

Modgang har gjort os stærkere
Men så kom finanskrisen. Den ramte alle hårdt og Carsten Trolle måtte også afskedige folk. Han tilbød sine malere en lønnedgang for at kunne beholde dem, og det takkede nogle ja til, og andre valgte afskedigelse. Allerede året efter ramte en ny udfordring Malerfirmaet Trumf. De havde malet et nyt boligbyggeri, som blev ramt af skimmelsvamp, og entreprenøren gik konkurs. Malerfirmaet Trumf måtte bruge ½ mio. kr. på advokatbistand, og vandt da også sagen, men malerarbejdet fik de aldrig penge for. Carsten Trolle fortæller: ”Det var virkelig en hård tid dengang, men det lærte os at passe på pengene og være meget påpasselige med, hvem vi arbejdede for. Samtidig arbejdede vi endnu hårdere, og gjorde kvaliteten til vores varemærke. Det gavner os nu, så når jeg ser tilbage på det, er det nok en væsentlig årsag til vores succes i dag.”

Årets succesvirksomhed
I mange år er det gået rigtig godt for Malerfirmaet Trumf, og de har nu ca. 25 ansatte inkl. 2 lærlinge og 4 arbejdsmænd. De er netop blevet nomineret til ”Årets succesvirksomhed 2019,” som er en pris, der uddeles for første gang i 2019 af BDO og Spar Nord.

Prisen hylder eliten af mindre og mellemstore virksomheder i dansk erhvervsliv, som leverer et særligt bidrag til vækst og velstand i lokalområderne og til dansk økonomi som helhed. Der uddeles priser til 1.000 succesvirksomheder i hele landet i størrelsen 5-1.000 ansatte, og kriterierne er særdeles skrappe ift. resultat før skat, egenkapital og soliditet, så det er rigtig flot, at Malerfirmaet Trumf er blevet valgt. Stort tillykke med det!

Anderledes kunder
Malerfirmaet Trumf har mange anderledes kunder og omsætningen er næsten udelukkende erhverv. Den fordeler sig med 50% på renovering, 20% på nybyggeri, 17% på boligforeninger og 3% på privat. Københavns Zoo, en kirke med en helt særlig præmieret farvesætning og Hotel d’Angleterre er nogle af de særlige kunder. Derudover har firmaet specialiseret sig i at male stål og har bl.a. malet Amager Skibakke.

Adspurgt hvordan Malerfirmaet Trumf har fået så mange specielle kunder, svarer Carsten Trolle: ”Vi har aldrig markedsført os, men til gengæld laver vi altid et godt stykke arbejde, og vi har stor fokus på, at kunden skal være tilfreds – også selvom økonomien ikke holder for os. Vi laver altid arbejdet færdigt til aftalt tid og kvalitet. Det tror jeg er forklaringen på, at vi er blevet valgt til så mange særlige projekter.”

Malerfaget fremadrettet
Carsten Trolle er bekymret for malerfaget fremadrettet: ”Jeg synes, der er store udfordringer med at få arbejdskraft og lærlinge, og vi bliver presset af udenlandske malervirksomheder, der dumper priserne. De lever ikke altid op til de danske overenskomster. Det er en udfordring for branchen. Skulle jeg give de unge malere, der ønsker at blive malermester et råd, er det – klø på og bliv ved selvom, det ser sort ud og gør jer klart, at der skal masser af hårdt arbejde til at lykkes. Også arbejde, der kan gå ud over familien økonomisk og tidsmæssigt. Til gengæld er der altid plads til virksomheder, der laver et ordentligt arbejde, behandler sine kunder godt og ikke mindst behandler sine medarbejdere med respekt. Der skal være gode arbejdsforhold og god løn for at holde på sine gode medarbejdere.”

Støtter de hjemløse
Malerfirmaet Trumf støtter de hjemløse med at vedligeholde og male ”Morgencafeen”, som er de hjemløses cafe i København. Carsten Trolle fortæller: ”Vi har det godt med at kunne hjælpe og hjælper også op til jul.”

Malermester og civiløkonom– en usædvanlig kombination

27.08.2019
Peder Axelsen overtog ledelsen i Seehusen i år 2002 efter sin far. Virksomheden har altid været familieejet og i 45 år i familien Axelsens ejerskab. I 2017 fejrede Seehusen imponerende 125 års jubilæum. Læs om opskriften på succesen i dette spændende medlemsinterview med Peder Axelsen.

Det lå ikke i kortene, at Peder Axelsen skulle være malermester og overtage ledelsen i Seehusen. En uddannelse som civiløkonom var første valg, men efter lange overvejelser og muligheden for at drive en virksomhed af Seehusens størrelse herunder medarbejder- og kundeudvikling, blev det alligevel vejen, han valgte. Han gik efter civiløkonomuddannelsen i lære som maler hos sin far.

Seehusen – mere end 10 mio. maling
Seehusen fejrede i 2017 125 års jubilæum. Det er ikke mange virksomheder, der oplever det og med mere end 10 mio. maling påført og mere end 200 lærlinge uddannet, er der god grund til at spørge, hvad opskriften på det er. Peder udtaler: ”Det er vigtigt for os, at alle led i virksomheden performer, så der ikke er nogle svage led. Derfor har vi stort fokus på alle vores medarbejdere – både funktionærer og malere. De skal have gode arbejdsforhold, og vi skal ikke drive rovdrift på dem, for det holder ikke i længden. Derudover har vi altid haft kunden i fokus – vi leverer til tiden, til aftalt pris og i en god kvalitet. Kunderne skal kunne regne med os, og de skal kunne stole på, at de får det, vi har aftalt. Og så er der en sidste ting – vi har et stort fokus på vores økonomistyring, så vi sikrer virksomheden på lang sigt.”

Flere end 2000 flyttelejligheder årligt
Seehusen er en af de malervirksomheder i Danmark, der laver flest flyttelejligheder. Flere end 2000 lejligheder istandsættes årligt, og der er generelt lange kunderelationer: ”Vi går altid efter lange kunderelationer og efter at sprede vores opgavetyper, så vi favner bredt, uden at miste fagligheden. Flyttelejlighederne er et stort forretningsområde for os og vores malere er på akkord. På den måde har de mere ansvar og er herre over deres dagligdag på en god måde. Det er både tilfredsstillende for dem, for kunderne og for os.”

Organisering og samfundsansvar
Peder Axelsen ser det som en naturlig ting at være organiseret både som arbejdsgiver og arbejdstager. På den måde sikrer vi, at markedet ikke underbydes med lave lønninger og ikke ordnede forhold. Seehusen ser det også som sit ansvar at uddanne malerlærlinge. ”Vi lever og driver virksomhed i et land med mange goder, og derfor er det også vores pligt at give noget tilbage – bl.a. i form af at uddanne lærlinge,” udtaler Peder.

Mht. malerfagets fremtid synes Peder, at der er alt for meget skrivebordsarbejde i dag. Det er ikke med til at gøre kvaliteten bedre, og det flytter fokus fra det egentlige – at levere et godt malerarbejde til aftalt tid og pris. Det er en trist udvikling, og det gør hverdagen tungere og mere besværlig.

Gode råd fra Seehusen
Peder Axelsen svarer adspurgt på gode råd til nystartede malervirksomheder og unge, der går med tanker om at starte selvstændig malervirksomhed: ”Det er vigtigt at forberede sig grundigt, inden man bliver selvstændig. Der er hård konkurrence på markedet, og derfor bør de unge vælge et fokusområde, som de bliver rigtig gode til. Det er nemlig let nok at få en eller to entrepriser, men skal det holde i længden, skal de vide, hvad de står for og være tro mod det. Så er det selvfølgelig også vigtigt, at de er gode til det, de laver.”

Portræt Carsten Gehlert Jensen

19.06.2019
Carsten Gehlert Jensen er malermester og ejer af Malerfirmaet Totalentreprise ApS. Firmaet har været på markedet i 10 år og startede som en enkeltmandsvirksomhed. Siden voksede de og fik flere og flere opgaver, og i 2014 blev virksomheden omdannet til et ApS. Der blev ansat 2 malere, og malerstyrken var nu på 3 mand.

I 2017 skete det store gennembrud. Malerfirmaet Totalentreprise fik en rammeaftale med Aarhus Kommune. Det betød mange flere opgaver. I dag er de op til 10 mand i arbejde. Carsten har valgt at bibeholde den faste stab og købe 5-7 mand i underentreprise samt malervikarer. Det fungerer rigtig godt og giver en god fleksibilitet. Omsætningen er de seneste 5 år firedoblet, og indtjeningen procentvis øget endnu mere!

Spændende kunder
Foruden Aarhus Kommune har Malerfirmaet Totalentreprise mange andre spændende kunder. Carsten fortæller: ” Vi har Coop, som vi maler for i butikker og på kontorer, Bestseller i Brande, en masse private kunder, og så har vi lige givet bud på en rammeaftale med Aarhus Universitet, som vi afventer svar på. Det er vigtigt at have kunder, der løbende kommer med opgaver, så vi ikke konstant skal arbejde på at få en fyldt ordrebog.”

Brolæggerafdeling giver synergier
Da Carstens søn Tim Gehlert Jensen i 2013 blev færdig som brolægger ved Dan Jord A/S i Risskov, ønskede han også at starte som selvstændig. Tim startede Brolæggerfirmaet Totalentreprise ApS  i 2014, men da det var en stor mundfuld, blev brolægningen etableret som en afdeling i Malerfirmaet Totalentreprise. Afdelingen hedder fortsat Brolæggerfirmaet Totalentreprise, og det giver gode synergier fortæller Carsten: ”Umiddelbart kan det virke som en underlig sammenblanding, men det virker faktisk rigtig godt – særligt på privatmarkedet. Hvis vi f.eks. maler et nybygget hus spørger vi altid, om de skal have anlagt udenoms arealerne, og det skal de ofte. Så henviser vi til Brolæggerfirmaet Totalentreprise, som tit får opgaven. Og det samme sker omvendt. Det har været en god beslutning, at lægge tingene sammen, og så er det også en god indkøring for Tim, som inden for 5 år skal overtage firmaet, når jeg trækker mig tilbage.”

Hvorfor medlem af Malersektionen
Carsten er medlem af Dansk Byggeri Malersektionen af mange grunde. Han får juridisk assistance, sparring omkring specialspørgsmål, og så føler kunderne sig trygge og stiller ikke spørgsmål til kvaliteten. Byg Garanti er også en fordel ift. private kunder, selvom de heldigvis ikke har gjort brug af ordningen endnu.

Malerfaget fremadrettet
Når snakken falder på fremtiden, fortæller Carsten om Malerfirmaet Totalentreprise og malerfaget: ”Jeg synes malerfaget er i god fremgang. Vi løser mange opgaver på både nybyggeri og renovering, og ofte må vi sige nej til opgaver, fordi vi ikke har folk nok. Jeg synes ligeledes, at private i større og større omfang anvender professionelle malere til malerarbejdet,  og det er en positiv udvikling. Den udfordring, vi har er, at det er svært at få nye malere. Vi har løbende jobopslag på Jobnet, men det giver ikke rigtig noget.”

Gode råd til andre
Adspurgt om årsagen til succesen, og hvad han ønsker at give videre til andre, fortæller han: ”Jeg synes, det at have faste kunder, der løbende kommer med opgaver er meget vigtigt. At levere en høj kvalitet og ikke tage mere arbejde ind, end kvaliteten og udførelsen kan følge med, er ligeså vigtigt. Og så synes jeg, flere skulle have gå-på-modet til at blive selvstændig. Det har været godt for mig.”

Portræt Allan Jensen

30.10.2018
Malermester og ejer af Malerselskabet i Rødovre

Allan Jensen startede i lære i august 1985 i Malerselskabet og har aldrig fortrudt, han blev maler. ”Jeg var lidt i tvivl om, hvad jeg skulle være dengang. Min far syntes, jeg skulle være maskinarbejder ligesom ham, men det syntes jeg bestemt ikke. Jeg kom så i erhververvspraktik hos nogle af mine forældres venner. Han var malermester, og det var en succes. Jeg kunne godt lide at se, hvor jeg var kommet til i mit arbejde, og jeg kunne lide mødet med mange forskellige mennesker, og det kan jeg stadig.” siger Allan Jensen.


Leder ved en tilfældighed
Jeg har aldrig været typen, der har lagt store forkromede planer, men hvis chancen bød sig, og det var fornuftigt, slog jeg til. Det har i det hele taget præget mit liv. Oprindelig var jeg elitefodboldspiller, og det med at have et job fra 07-15.00 passede mig rigtig godt. Efter at være udlært og have arbejdet som svend nogle år, forlod jeg Malerselskabet og kom til Malermester Leif Nielsen i Ballerup. Leif var tidligere landsholdsmålmand, så jeg kendte ham godt. Der blev jeg i tre år, men valgte så at tage tilbage til Malerselskabet. Efter nogen tid kom vores direktør, Bjarne Christiansen ud på byggepladsen og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at blive konduktør. Det var jeg ikke helt sikker på var noget for mig, men han sagde: ”prøv det nogle måneder, og hvis du ikke kan lide det, bliver du svend igen”. Men det kunne jeg. Jeg lærte på den hårde måde, at der skal være en leder for, at tingene sker, men jeg fik også mulighed for at ændre nogle af de ting, jeg havde tænkt over i de år, jeg var svend, og det var rigtig godt.”

Malermester og ejer
Konduktørjobbet var fint for Allan Jensen, men efter nogle år, blev han igen tilbudt en ny udfordring. Nemlig som malermester i Malerselskabet, og det takkede han ja til i 2002. Efter kort tid kom der en ny direktør – Peter Friis – og i 2004 blev Malerselskabet, som var ejet af boligselskabet FSB sat til salg. Peter Friis og Allan Jensen blev enige om at købe det. De drev Malerselskabet sammen frem til 2008, hvor deres veje skiltes, og Allan købte Peter ud. Adspurgt hvad Malerselskabets succes skyldes, er det lidt sværere at få et svar – beskedenhed er en dyd. ”Jeg tror det, at jeg fik ansat en erfaren konduktør omkring det tidspunkt, hvor Peter forlod selskabet, er en af de store årsager. Han var tidligere entreprisechef og dygtig til at hjælpe os med at transformere selskabet fra at 90% af omsætningen kom fra boligforeningerne til i dag 15-20%. Derudover fik firmaet nogle faste og stabile kunder, som stadig bruger os løbende. Virksomheder som Novo Nordisk, Nordisk Film, Royal Arena, DTU  m.fl.”

Ejer flere selskaber
Allan Jensen er en driftig mand og adspurgt, hvordan han kan gabe over alle de firmaer, siger han:
”Jeg har jo nogle gode folk, der hjælper mig”. Allan Jensen ejer Hunters Game i Albertslund med 2 fastansatte og 15 freelance skydeinstruktører. Hunters Game er en slags skydebiograf, hvor der skydes med rigtige våben mod et lærred, hvor dyr bevæger sig. Han ejer halvdelen af AF Ejendomsservice med 20 fastansatte og 20 freelancere og halvdelen af CR Entreprise, som er et murerfirma, der drives sammen med partneren, Rene Henriksen.

Udfordringer i malerfaget
”Som jeg ser det, er de største udfordringer i malerfaget, at vi har samme ansvar for overfladerne som f.eks. en VVS-mand har. Vi er på 80-90% af alle overflader, og det betyder ofte, at når andre fag ødelægger eller sviner de overflader til, som vi har færdiglavet, opstår tvisterne. Det bliver til en masse juristeri, som ikke gavner byggeriet eller nogen som helst. Og så synes jeg, der er en udfordring med udbuddene. Der er ikke nok tid til at lave et ordentligt stykke arbejde på entrepriserne” siger Allan Jensen og tilføjer som en sidste bemærkning: ”Jeg synes, vi skal blive bedre til at stå sammen i malerbranchen i stedet for at bekæmpe hinanden – vi står langt stærkere sammen.”

Gode råd til unge malermestre
”Hvis jeg skulle give nogle gode råd, er det at klø på, men at sørge for at have fagligheden med. Det er godt at tage chancer men med omtanke. Start i det små og undgå så vidt muligt at stifte gæld. Det giver en hel anden frihed, hvis man er herre over sine egne aktiviteter” siger Allan Jensen, som ikke ser nogen grund til at ændre på noget som helst efter at være fyldt 50 år for nylig. ”Det er jo bare et tal.”

Portræt af Allan Roos

22.02.2019
HRH Malerservice A/S
Allan Roos blev ansat som malersvend hos HRH Malerservice A/S i 2005. Siden er det gået stærkt. Efter bare 3 måneder blev han konduktør og året efter malermester for malerafdelingen, som er et selvstændigt firma under HRH Holding A/S. Dengang var der 11 medarbejdere - nu er der små 60.

HRH Holding A/S har 9 firmaer under sig og er ejet af Henrik Ravn Hansen. De andre firmaer er tømrer, murer, VVS & ventilation, gartner, ejendomsservice, glarmester, elektriker, smed og auto.

Vækst og atter vækst
Allan trives med at arbejde med ledelse og udvikling, og væksten ser ud til at have bidt sig fast. På 12 år har firmaet fordoblet omsætningen mange gange, og det ser ud til at fortsætte. Som forklaring på det siger Allan: ”Hårdt arbejde og gode medarbejdere er forklaringen i al sin enkelthed. Vi sætter en ære i at aflevere et godt stykke arbejde til tiden, og det kan vores kunder godt lide. Vores malersvende er på akkord, og det gør, at de er omend endnu mere ansvarlige og effektive, og det gør det nemt for os at planlægge og vækste.”

Hvem Allan?
En pudsig ting i HRH Malerservice er, at 3 i ledelsen hedder Allan. Der er en Allan Christiansen, en Allan Horstmann Jensen, Allan Roos, men så heldigvis også en Søren Gudnitz. Der kommer en del sjov ud af navneforvirringen, når kunderne adspurgt på, hvem de har talt med siger: ”Jamen jeg har talt med Allan”… Så må HRH Malerservice i gang med efterforskningen for at finde ud af: ”Hvem Allan?” De tre Allan’er og Søren er fælles om ledelsen og træffer de fleste beslutninger i fællesskab. Det har de det godt med.

Store fordele med søsterselskaber
Adspurgt på fordele og ulemper ved søsterselskaber svarer Allan: ”Det er en stor fordel for både HRH Holding og for os, at vi har søsterselskaber og en fælles ejer. Det giver os mulighed for at byde på store opgaver herunder totalentrepriser sammen. Opgaver, som vi ikke selv kunne have budt på. Og så hjælper vi hinanden selskaberne imellem med f.eks. at skaffe lærlinge og medarbejdere. Det er et absolut plus.”

HRH Malerselskabet udfører primært flyttelejligheder og arbejder for mange boligforeninger. Derudover arbejdes der i fællesskab med søsterselskaberne ofte på store hospitalsbyggerier som Rigshospitalet, Glostrup Hospital mv. og udelukkende inden for renovering.

Et godt råd
Allan Roos synes det er vigtigt, at medarbejderne har det godt og er med i beslutningerne. ”Hvis vi i en periode ikke har så meget arbejde, spørger vi medarbejderne, om nogen kunne tænke sig at tage ferie, så vi ikke blot fyrer folk hen over hovedet på dem.

Så åbenhed, synes jeg er vigtigt og samarbejde på tværs op og ned er vigtigt for at få et firma til at være velfungerende.”

Portræt af Sven Klinkert

04.12.2018
Malermester Klinkert ApS, Esbjerg

Sven Klinkert, som er malermester og ejer af Malermester Klinkert ApS, har på 38 år oplevet mere i sin karriere end de fleste. Sven er opvokset i Tyskland, og tog sin maleruddannelse hos den lokale malermester i Tarp. Det blev en succes, og selvom det var svært at få frem pga. Svens beskedne facon, blev han kåret til den bedste lærling i Nordtyskland, hvor feltet var 700 malerelever. ”Det forpligter, kan jeg huske, at jeg tænkte, uden jeg dengang havde en konkret plan for, hvad der skulle ske,” siger Sven Klinkert.

Søgte arbejde i avisen
Sven blev gift med sin kone, som var fra det danske mindretal i Tyskland, og de besluttede i år 2000 at flytte til Danmark. Han startede som maler hos Svend Åge Thomsens Efterfølger i Varnæs og blev senere ansat hos Malerfirmaet Asberg Olsen, som var et lille malerfirma lidt uden for byen. ”En dag gik det pludselig op for mig, at det her ønskede jeg ikke at lave resten af mit liv, så jeg satte en annonce i avisen og søgte job som formand eller afdelingsleder i en malervirksomhed. På det tidspunkt var der godt gang i branchen, og jeg fik job som formand hos Globe Malerfirma, hvor jeg var frem til 2009. Afdelingen voksede fra 30- til 150 mand, så det var en voldsom vækst. I 2009, hvor jeg rejste, var det imidlertid ikke så nemt at få job, så jeg besluttede sammen med min kone, at blive selvstændig.”

Danhaus blev den første kunde
Danhaus blev via en god nabo den første virksomhed, Malermester Klinkert sendte et tilbud, og det blev positivt modtaget. 14 dage efter stod Sven på en byggeplads i Hvidovre, og den dag i dag arbejder han for Danhaus. ”Min plan var, at vi skulle være et mindre malerfirma med en håndfuld medarbejdere, men jeg fandt ud af, at 5 medarbejdere er en dum størrelse. Den er ikke stor nok til en mellemleder, og jeg som ejer skulle være med i det hele, og det gav en stressende hverdag. Jeg besluttede derfor, at virksomheden skulle vækste. Da vi var 10 medarbejdere kunne jeg frigøre mig selv en dag om ugen og dyrke min personlige interesse for fiskeri, men det blev simpelthen for kedeligt, så jeg besluttede at vækste yderligere.” Da virksomheden var på 15 mand kom den første mellemleder ind – Ulla Runner, som stadig er leder hos Malermester Klinkert i dag.

Købte Gesten Malerforretning
Senere fortsatte væksten og den 010116 købte Malermester Klinkert, Gesten Malerforretning. I oktober 2017 åbnede de afdeling i Ribe, som i dag er på 5 mand. ”Jeg tror, jeg er nået min max. størrelse. Med 46 mand kan vi ikke blive større, for jeg kan ikke få velkvalificerede mellemledere. Det er en bremseklods for virksomheden, og det er i grunden lidt ærgerligt.”

Udfordringer i malerfaget
Sven Klinkert ser flere problemer i malerfaget i dag. For det første er mangelgennemgange blevet så omfattende, at det har taget overhånd. Hvis kravene sættes i forhold til pris og tid på projektet, er det iflg. Sven, som om man i dag gør alt for at finde mangler i stedet for at glæde sig over et godt malerarbejde.
Et andet problem er at få kvalificerede medarbejdere. ”Jeg har problemer med at få mellemledere med nok knowhow, og jeg synes ikke den konduktøruddannelse, der tilbydes er god nok. Det er også svært at få gode malerlærlinge, som kommer til tiden og gør et godt stykke arbejde. Jeg har flere gange desværre måttet fyre malerlærlinge, og det er en skidt udvikling.”

Nyt medlem af Malersektionen
Malermester Klinkert er nyt medlem hos Malersektionen under Dansk Byggeri og er skiftet fra Danske Malermestre, fordi størrelsen på virksomheden ikke matcher den kernekundeprofil, de har. Danske Malermestre gør en del for deres kernekunder, som er virksomheder på ca. 5 ansatte. ”Jeg kikkede nøgternt på tingene og så, at jeg ikke faldt ind i kernekundegruppen, og det var den ene grund til at flytte. Den anden er, at jeg gerne vil have et bedre netværk i lokalområdet, og det regner jeg med at få via Dansk Byggeri.”

Et godt råd
Adspurgt om et godt råd til unge malerfirmaer siger Sven: ”Hvis de kan indse, hvad de er gode til og ikke så gode til og få hjælp til det sidste, er de nået langt.” Og adspurgt om årsagen til successen siger Sven: ”Jeg har altid fulgt min mavefornemmelse, og jeg synes faktisk ikke, det er så svært. Lav et godt stykke arbejde til en fair pris og giv besked hvis planer og deadlines ændres. Det er min opskrift.”

Portræt Karina Kaas

27.08.2018
Malermester hos Håndværkergården A/S i Odense

Hos Håndværkergården i Odense varetages der både maler-, tømrer, el-, vvs- og anlægsarbejde. Karina Kaas er leder og Malermester i malerafdelingen.

Karina har været hos Håndværkergården A/S i lidt over 2 år, men har været leder i malerbranchen i 16 år, så hun ved, hvad hun taler om.

Det overrasker mig, når jeg skal bevise mit værd
Adspurgt hvordan det er, at være leder i en mandeverden, er det ikke noget Karina tænker over mere – hun er det bare, som hun siger – men hvis vi graver lidt dybere, kan hun godt finde lidt at tilføje. ”Normalt tænker jeg aldrig over det, men en sjælden gang kan jeg opleve, at jeg overfor en samarbejdspartner eller kunde skal bevise mit værd lidt ekstra. Det overrasker mig altid. Derfor har jeg også bevidst valgt at kalde mig Malermester og ikke blot afdelingsleder, så de ved, at jeg har fagligheden med mig. I forhold til mine medarbejdere har der aldrig været noget. Vi arbejder sammen om opgaverne og er ligesindede, men de ved selvfølgelig godt, at jeg har ansvaret i den sidste ende.”

Maler ved en tilfældighed
Karina Kaas fortsætter: ”Jeg valgte malerfaget ved en tilfældighed for mange år siden. Jeg vidste, at jeg ville arbejde med mine hænder men ikke nøjagtigt, hvad det skulle være, da jeg en dag stødte på malerfirmaet ”Gunnar Hansens Efterfølger” på Fyn. Jeg var så frimodig at spørge, om jeg ikke skulle starte i lære hos dem, og sådan blev det. Næste morgen kl. 6.30 startede jeg, og jeg blev der faktisk i 10 år. I 2000 var jeg med til at starte en ny malerforretning op sammen med min daværende mand men efter at være blevet skilt, skiltes vi også arbejdsmæssigt, og jeg blev headhuntet til Årslev Malerforretning A/S, hvor jeg var i 13 år. Jeg har taget de chancer, der har budt sig, og skulle jeg give et godt råd til andre kvindelige malere, er det at møde mennesker i øjenhøjde, holde fast i fagligheden og gå efter de muligheder, der byder sig.”

Hvorfor kan jeg lide at være leder
”Jeg kan godt lide at finde de bedste egenskaber frem i mine ansatte. Derved skaber vi gode projekter sammen, og får løst opgaverne så gnidningsfrit som overhovedet muligt. Jeg kan også godt lide samarbejdet mellem kollegaer, andre faggrupper og kunder og arbejder altid både struktureret og med en positive vinkel på. Jeg er i det hele taget en planlægger, og er helst et skridt foran hele tiden, og det får jeg mulighed for som leder” slutter Karina Kaas.

Håndværkergården varetager serviceopgaver
Håndværkergården i Odense har ca. 75 ansatte og 25 i malerafdelingen. Malerafdelingen varetager flyttelejligheder, serviceopgaver og mindre entrepriser. De løser opgaver for både private, erhverv og samarbejdspartnere, og afdelingen samarbejder både med husets andre fag og med andre håndværkere. Malerafdelingen er et rigtig godt team, der arbejder godt sammen.