Medlemsportrætter

Malersektionen har rigtig mange dygtige medlemmer. Læs portrætter af en række af dem her.

Portræt af Willi Becke – ny formand i Malersektionen

14.10.2021
Willi Becke er en særdeles erfaren malermester. Han etablerede Malermester Willi Becke ApS i 1991 og har 30 års jubilæum i år.

Willi Becke

Willi er kendt af mange og har været en del af det organisatoriske arbejde i næsten lige så mange år, som han har drevet virksomhed. Først i BYG, siden i Dansk Byggeri og nu i DI Byggeri. Han er derudover formand for Vordingborg Erhvervsforening og Vordingborg Håndværkerforening.

 

Malermester Willi Becke ApS

Malermester Willi Becke blev startet i 1991 og har i dag 20 medarbejdere, heraf 3 lærlinge. De har en Grøn smiley fra Arbejdstilsynet og anvender kun miljømærket maling. Det gør bla. at gravide malersvende kan anvende malingen under hele graviditeten. ”Det er vigtigt som virksomhed at følge de krav, der stilles fra bygherrerne og samfundet, og det er ligegyldigt, om du er enig i kravene eller ej. Det er den eneste måde at skabe en forretning på og forblive en aktiv spiller på markedet” udtaler Willi.

Willi foretrækker at udføre fagentrepriser med direkte reference til bygherren. Derudover er virksomheden både godkendt af Forsvarets Bygningstjeneste og det Danske Politi til at udføre maleropgaver. Det kræver bl.a. godkendelse af Forsvarets Efterretningstjeneste, og det har Willi det fint med. ”Når de kræver det, gør vi det. Vi løser mange vedligeholdelsesopgaver for både forsvaret og politiet, og det er en betingelse for at kunne det.”

 

Opskrift på succes

Adspurgt om Willis opskrift på succes svarer han: ”Der er tre ting – fokus på daglig drift, fokus på daglig drift og fokus på daglig drift. Hvis du ikke holder fokus på den daglige drift hele tiden skrider tingene. Vores produktionsapparat er mennesker, som dels er ustabilt men på samme tid en kæmpe styrke med mulighed for at optimere hele tiden, og derfor er det nødvendigt at være tæt på. Men selvfølgelig er det også vigtigt, at have blik for, hvor virksomheden skal hen, og hvad markedet efterspørger.”

 

Branchens udfordringer

”De største udfordringer i branchen er at få kvalificeret arbejdskraft. Det er vigtigt, at vi kan leve op til kundernes krav, og det kræver, at vi hele tiden udvikler vores folk og kan få kvalificeret arbejdskraft. Jeg tror fremtiden, kun giver plads til de virksomheder, der forstår at følge med udviklingen og hele tiden lever op til de krav, som stilles – det gælder arbejdsmiljø, rammeaftaler, entrepriseretslige ting mv. Det er en betingelse for at kunne drive malervirksomhed” udtaler Willi.

Portræt af Jesper Kokholm Kristensen – ny næstformand i Malersektionen

14.10.2021
Jesper Kokholm Kristensen er ny næstformand i Malersektionen og direktør og malermester i Malerfirmaet H. Friedmann & Søn A/S.

Jesper Kokholm

Jesper blev ansat som konduktør i Malerfirmaet H. Friedmann & Søn i 2004. Firmaet er over 100 år gammelt, og i 2016 købte han sammen med en partner virksomheden af den tidligere ejer, Kurt Enevoldsen. Efter en årrække solgte hans partner sin andel til ham, så han i dag står som eneejer af virksomheden.

Malerfirmaet H. Friedmann & Søn har 55 ansatte og udfører primært arbejde i fagentreprise for boligforeninger og ejendomsadministrationsselskaber. Jesper varetager den overordnede ledelse, men er også involveret i tilbudsgivning og har en række faste kunder, han er ansvarlig for.

Hvordan får man succes som malermester?

”Jeg mener, at en god kvalitet og service er helt essentielt ift. at få succes som malermester. Tidligere har vi malermestre kørt lidt skyttegravskrig imod vores kunder, hvor vi har gjort alt for at sikre os, at vi ikke kom til at hænge på en for sen aflevering, ekstraarbejder, vi ikke fik honorering for mv. Jeg mener, at vejen frem er at kigge indad og hæve vores egen kvalitet og service. På den måde får vi ikke alle de problemstillinger, og vi får et samarbejde med vores kunder, i stedet for at se dem som vores modpart. Det er noget vi praktiserer i Malerfirmaet H. Friedmann & Søn, og jeg synes, det virker.”

Hvorfor har du sagt ja til næstformandsposten?

”Jeg har sagt ja til at blive næstformand, fordi arbejdet i bestyrelsen er spændende, og fordi jeg dermed får medindflydelse på, hvilken retning vores fag tager i fremtiden. Jeg kunne godt tænke mig at dreje indsatsen i Malersektionen en smule, så vi også får fokus på små kurser og gå-hjem-møder til medlemmerne. På den måde kan vi hjælpe medlemmerne med de daglige problemer, som f.eks. udenlandsk arbejdskraft, juridiske spørgsmål, arbejdsmiljø mv. Jeg vil gerne arbejde for, at vi som malere gør tingene rigtigt første gang og i en god kvalitet, og min tanke er, at hvert bestyrelsesmedlem skal sidde i en lokalforening, så vi kan få bragt vores tanker ud  i hele landet og få en nærhed ift. medlemmerne” slutter Jesper.

Portræt Lena Krogh Petersen

24.08.2021
Beregner hos Frederiksberg Beregnerservice

Første kvindelige beregner i Danmark

Lena Krogh Petersen var tilbage i 1985 den første kvinde der blev beregner. Efter mange år som beregner i forskellige malervirksomheder startede hun i 2005 for sig selv, selvom hun var alene med 2 børn. Det har hun aldrig fortrudt.

”Jeg elsker min selvstændighed – det giver et højt drive, og så er det bare sjovere, også selvom der skal lægges mange timer.”

I dag servicerer Lena og 4 medarbejdere rigtig mange malervirksomheder og særligt store nybyggerisager, er der efterspørgsel på. Frederiksberg Beregnerservice har mange faste kunder, og de oplever ikke konkurrence fra de andre 8 virksomheder/beregnere, der er i Danmark. ”Vi har ligesom inddelt landet geografisk imellem os, selvom vi ikke har talt om det, og det fungerer godt. Jeg servicerer primært Storkøbenhavn.”

Uafhængige beregnere

Frederiksberg Beregnerservice er uafhængige og udfører både beregninger for virksomheder under DI Byggeri og Danske Malermestrer. Derudover sidder Lena Krogh Petersen i repræsentantskabet i Københavns Malerlaug. Lena udtaler om malerfaget fremadrettet: ”Der er mange af de unge malersvende, der efterspørger de gamle malerteknikker. Det synes jeg er dejligt, for det er vigtigt, at faget består og udvikles, og at det indeholder elementer, som kunderne ikke selv kan udføre. Og så gør det også malerfaget mere interessant for de unge.”

Hvorfor Frederiksberg Beregnerservice?

Når kunderne anvender Frederiksberg Beregnerservice får de både en nøjagtig pris på, hvad svendene skal have, en materialeliste, som kan bruges direkte til indkøb og en liste over fremmedarbejde, f.eks. rengøring. Der er ikke nogen forskel på beregningerne, hvis flere spørger på den samme opgave, men alligevel kan beregningerne ende meget forskelligt, fordi de store virksomheder bla. har store rabatordninger ved køb af materialer. Det ligger der en stor konkurrencefordel i.

Vækstmulighed

”Hvis jeg skulle udvikle virksomheden og gøre den større, skulle jeg tilbyde beregninger på tømrer- og murerarbejde også. Det har jeg dog ikke planer om, men hvis vi ser på mulighederne for at fortsætte som beregner mange år frem, så er jeg mere i tvivl. På de store EU-projekter sendes udbuddet ofte ud med mængder der skal prissættes, og det er en udvikling, jeg tror vinder indpas. Nu har jeg været beregner i 37 år, så jeg er ikke nervøs, men langt ude i fremtiden bliver det nok en udfordring at fastholde forretningsgrundlaget” udtaler Lena.

DI Byggeri Malersektionen

Lene er glad for at være medlem af både DI Byggeri Malersektionen og Danske Malermestre for på den måde holder hun sig opdateret om ny trends, produkter og metoder.

Kontakt

Lena Krogh Petersen
Tlf.: 5010 8000
Mail: lena@beregnerservice.dk

Portræt af Stefan Lützen

24.06.2021
Ejer af Flyttemaler

Stefan Lützen drømmer store drømme og med kun et år på bagen som ejer af Flyttemaler, og allerede flere ansatte, er der hold i drømmene.

Stefan er kun 22 år men har hele sit liv ønsket at blive selvstændig. Han har så at sige fået det ind med modermælken, idet hans far var selvstændig vognmand. Det optog Stefan meget i hans opvækst, og for et år siden skulle det udmøntes i en virksomhed. Idéen til Flyttemaler kom dels fra hans fars vognmandsforretning men ligeså meget fra Stefan selv. Han havde lagt mærke til, at flytninger med koordinering af diverse håndværkere var en meget stor opgave for de fleste.

Nemmere for folk at flytte

”Jeg ønsker at gøre det nemmere for folk at flytte fra f.eks. en lejlighed til et hus, selvom der samtidig skal istandsættes, og det er vi lykkes med. I starten var det kun maling og flytning, men her et år efter, tilbyder vi hele totalentrepriser med både maler, murer, tømrer og flytning, og det er folk glade for. De melder tilbage, at det er en stor lettelse ikke selv at skulle koordinere og planlægge det hele” udtaler Stefan.

Opskrift på succes

Adspurgt, hvad der efter Stefans mening skal til for at få succes som selvstændig, siger han: ”Jeg tror, det er meget vigtigt at aflæse markedet og finde en niche. Vi har sammensat nogle velkendte ydelser på en ny måde, og på den måde, har der åbnet sig et helt nyt marked. Og så er det en stor tilfredsstillelse at kunne hjælpe folk med at løse deres problemer. Det er også vigtigt at holde hovedet koldt og være tålmodig. Ting tager tid, og man kan ikke forvente, at alt bliver en succes over natten. Man skal være tålmodig og træffe mere holdbare løsninger, end dem man træffer under pres.”

 

Stor hjælp fra DI Byggeri

”Jeg var fra starten klar over, at vi skulle være organiseret, så vores medarbejdere kunne se, at der var styr på tingene, og vi fulgte overenskomster mv., men også andre ting spillede ind i valget af DI Byggeri Malersektionen. BygGaranti er en stor tryghed for vores kunder og et kvalitetsstempel, som er vigtig for os. Og så har vi fået rigtig god rådgivning – både om arbejdsmiljøspørgsmål og juridisk - ja faktisk, tror jeg ikke, at vi var nået så langt på et år uden deres hjælp, så det er jeg meget glad for” slutter Stefan.

Visionen

Visionen for Flyttemaler er at blive Danmarks førende flytteservice virksomhed. Indtil nu er der kun et par mindre konkurrenter i Københavns området, som ikke tilbyder helt så meget, så visionen lever og bliver måske til virkelighed.

Kontakt

Stefan Lützen, Flyttemaler

Adresse: Rosmarinvej 10, 5270 Odense N

Telefon: 3141 1431

Portræt Jørn Johansen a/s

20.04.2021
Malermester Jørn Johansen startede virksomheden Jørn Johansen i 1988. Som søn af en murermester, fik Jørn tidligt vækket interessen for byggeri. Han tilbragte rigtig mange timer på et stillads sammen med sin far som barn, og derfor var det en helt naturlig vej at vælge byggebranchen.

Virksomheden startede indenfor malerfaget og fik hurtigt succes. De beskæftigede sig primært med dekorationer og marmoreringer og Jørn underviste i malerfaget herunder i ”gammel malerteknik” på Teknisk Skole. Med årene voksede virksomheden, og Jørn besluttede at tage DA’s lederuddannelse. Den afsluttede han i 1993, og i 1995 ansatte han sin bror, som er bygningskonstruktør. I 1999 udvidede de forretningen med hovedentrepriser indenfor vedligeholdelse, renovering og til- og ombygning. Det er i dag deres største forretningsområde, og de har små 40 medarbejdere indenfor malere, murere, tømrere, bygningskonstruktører, en bygningsingeniør og lærlinge inden for alle fag. I 2002 omdannede han selskabet til et aktieselskab fra personlig ejet virksomhed.

Organisatorisk arbejde i 17 år

Jørn blev i 1993 valgt ind i bestyrelsen i Byggeriets Arbejdsgivere, og i 2003 var han med til at etablere Dansk Byggeri herunder Malersektionen, som han blev formand for helt frem til 2010. Jørn fortæller: ”Det har været spændende at være med hele vejen. Jeg ser det som en stor fordel at være organiseret i DI Dansk Byggeri sammen med de andre fag. Når vi afleverer et byggeri står vi jo sammen med de andre fag om resultatet. Kunden er i og for sig ligeglad med hvem, der har udført opgaven, blot slutresultatet er i orden. Derfor er det en klar fordel at være organiseret under samme tag og sammen fastlægge tolerancer ift. fagene.”

Konstant opmærksom på markedet

Jørn ser ikke vækst som et mål i sig selv og fortæller: ”Vi fokuserer ikke på vækst som et mål i sig selv, men vi agerer hele tiden ift. markedet. Forholdene ændrer sig konstant med nye tilskudsordninger, forskellige prioriteringer fra forskellige regeringer, Coruna mv., og derfor holder vi hele tiden øje med markedet og agerer efter det. Vores kunder består af en bred vifte af private, boligforeninger og virksomheder, og vi kigger mere på om kunden og kundens opgaver passer til vores kompetencer end hvilken kategori, de hører under.”

Svært at drive virksomhed i Danmark

Jørn sætter stor pris på sin virksomhed og glæder sig hver dag til at løse opgaver for kunderne, men han ser nogle vanskeligheder ift. at drive virksomhed i Danmark: ”Det er svært at drive virksomhed i Danmark. Der er et tiltagende antal administrative byrder. Iflg. CEPOS er mængden af administrative byrder, som pålægges virksomhederne steget med 50 % i de senere år, og samtidig er kompleksiteten i regelsættet højt. Når vi skal lave et tilbud, bruger vi 90 % af tiden på at sikre, at vi overholder alle regler og 10 % på at regne tilbuddet. Der er i særlig grad mange regler indenfor arbejdsmiljø, bygningsreglement, overenskomster mv., som samtidig er forskellige inden for de forskellige fag, som vi opererer under. Det er meget komplekst og svært at navigere i, og jeg tror, at et resultat af det bl.a. er, at selvstændige ejerledere er faldet med 50 % i Danmark, og det er et reelt problem.”

Gode råd til andre

Hvis Jørn skulle give nogle gode råd til andre ift. at starte virksomhed er det: ”Du skal gøre dig klart hvor meget det kræver og være indstillet på, at det både er en hobby og et job du starter. Du skal være til rådighed 24-07 de første mange år , og det er en god idé at være tro mod den kultur, du ønsker i virksomheden. Sig bl.a. nej til opgaver hvis de ikke passer ind eller nej til medarbejdere, der ikke passer ind. Det er ikke altid nemt. Man balancerer hele tiden på et knivsæg, hvor man den ene dag har for mange opgaver og den anden for få ift. antal medarbejdere.”

Medlemsportræt Steven Hilbert, Kronjyllands Tagteknik

18.02.2021
Steven Hilbert havde været ansat i Kronjyllands Tagteknik i 15 år, da de to ejere i 2016 besluttede sig for at sælge virksomheden. Det var på en lidt sørgelig baggrund, da den ene havde fået konstateret kræft. Louise Holm købte virksomheden og ansatte Steven som daglig leder

Kronjyllands Tagteknik ligger i Randers og blev i 2018 udvidet med nye forretningsområder. I dag løses der både tømreropgaver, facaderens, facademaling, vinduesmaling og fliserens ud over kerneforretningen, som er rensning og maling af tag.

Et godt råd fra Dennis Eskildsen
Faktisk var det pga. et godt råd fra Dennis Eskildsen, at den beslutning, blev truffet fortæller Steven: ”Vi deltager altid i generalforsamlingerne i Malersektionen og Tagmalersektionen. Det har vi meget ud af på alle måder. Der er altid en god snak, og folk vil gerne hjælpe hinanden. Det synes jeg er ret unikt, så da vi faldt i snak med Dennis, spurgte han, hvorfor vi gav’ tømrer- og maleropgaverne væk i stedet for selv at løse dem. Det fik os virkelig til at tænke og gå i dybden med, hvad vi ville. Vi kom frem til, at det var en god idé at udvide vores fagområder og i 2018 gik vi i gang med de første tømrer- og maleropgaver. Det er vi virkelig glade for i dag. De udligner sæsonudsvingene, og kunderne er glade for at kunne købe det hele hos os. Samtidig er det en bedre forretning.”

Autodedakt med gode folk
Steven er autodedakt håndværker og god til at bruge sine hænder. Kronjyllands Tagteknik er i dag en virksomhed på 7 medarbejdere – 4 fastansatte og 3 indlejede. Sådan har det været det seneste års tid. ”Det er svært at få gode håndværkere, og derfor vil jeg hellere betale lidt ekstra og leje dem ind, så kvaliteten er i orden. De folk vi har er virkelig gode, og det gør, at jeg kan sove roligt om natten” fortsætter Steven. Kronjyllands Tagteknik har ikke kun udvidet forretningsområderne men løser også opgaver i hele landet nu. Det giver større muligheder, og de er konkurrencedygtige overfor de Sjællandske virksomheder.

Trusler i branchen
Steven ser nogle trusler i branchen. Asbesttagene, som Kronjyllands Tagteknik sammen med små 20 andre firmaer i Danmark er godkendt til at afrense og male bliver dårligere og dårligere, så om en årrække kan de ikke rengøres og males mere, og så forsvinder et stort marked. Steven fortæller: ”Jeg synes, vi i branchen skal have promoveret, at vi med et rigtig godt resultat kan male beton- og ståltage. Der ér godt nok begyndt at komme lidt opgaver inden for beton, men det kunne blive meget mere, hvis vi fik det markedsført. Det synes jeg, vi som branche skal stå sammen om.”

Gode råd til andre
Adspurgt om nogle gode råd til andre peger Steven på flere ting. Du skal være 100% tro mod dig selv, og du skal brænde for det, du laver og være villig til at lægge mange timer i det. Hvis du laver en fejl, skal du rette den hurtigst muligt og så smidigt som muligt for kunden. På den måde kan en dårlig oplevelse blive til en god oplevelse for kunden. Og så skal du vælge dine samarbejdspartnere med omhu, og ikke nødvendigvis gå efter de billigste.

Steven ser i krystalkuglen, at Kronjyllands Tagteknik vil få flere fastansatte medarbejdere med tiden, men foreløbig har de et rigtig godt set op, der fungerer, og forretningen er sund.

Medlemsportræt Martin Skaarup Thomsen

11.12.2020
Martin Skaarup Thomsen gør tingene anderledes end de fleste. Efter 13 år som malersvend hos den samme malermester, var det nok. Martin havde lige været i Thailand med familien i 3 uger, og da han kom hjem, havde han pludselig ikke den samme glæde ved arbejdet.

Sagde op uden konen vidste det

”Jeg kom på arbejde efter ferien og kunne bare mærke, at det her skulle jeg ikke længere, så jeg sagde op og tog hjem igen. Min kone blev noget overrasket, men jeg var ikke i tvivl. Vi aftalte, at min indtægt skulle være den samme, og jeg besluttede mig for at blive selvstændig. Allerede næste dag, havde jeg mit første job, hvor jeg skulle male et helt hus. Det blev starten på en spændende rejse, som jeg stadig er på” fortæller Martin Skaarup Thomsen, som ejer Skaarup Malerfirma, der på bare 9 år er blevet et malerfirma med 80 mand, herunder 15 lærlinge.

Giv lidt ekstra til kunderne

”Jeg har aldrig brugt penge på markedsføring, men jeg har til gengæld fokus på at give kunderne noget ekstra. Jeg kan huske min første opgave med renovering af en opgang, hvor jeg besluttede at male betongulvet i kælderen også, selvom det ikke var med i entreprisen. Det blev de så glade for, at de anbefalede mig videre, og sådan er virksomheden vokset og vokset. I de første mange år, spurgte jeg altid kunderne, hvorfor de ringede til mig, så jeg vidste, hvor de kom fra. Jeg ringede også altid til dem efter 2 måneder for at høre, om de var tilfredse med malerarbejdet. Det er sværere i dag, hvor firmaet er blevet så stort, men filosofien er stadig den samme. Vi forsøger altid at give kunderne noget ekstra enten rent fysisk eller via en professionel oplevelse, fortsætter Martin. Skaarup Malerfirma er blevet Gazelle virksomhed i 2016, 2017 og 2018. I 2019 og 2020 har de været indstillet til Entrepreneur Of The Year.

Uddanner egne medarbejdere

Skaarup Malerfirma har uddannet rigtig mange af sine folk selv. Ca. 15 svende er uddannet i firmaet og ud over det, har Martin ansat mange, som han tidligere har arbejdet sammen med og kender. På den måde ved han, at de passer ind.

Det er vigtigt for Martin, at virksomheden er mangfoldig. Han har både flygtninge, udlændinge og folk med handicaps ansat. Det bidrager positivt til kulturen. ”Jeg synes, det er vigtigt at give folk en chance, og det er godt for vores kultur. Vi kan lære meget af folk med helt andre baggrunde, og samtidig er de meget dedikerede og en god forretning for os” fortæller Martin. Når der skal sættes nye hold på opgaverne, er han typisk selv indover, for det betyder meget for ham, at teamet fungerer, og den enkelte medarbejder shiner. Det giver medarbejdertilfredshed og godt arbejdsmiljø.

Fremtiden banker på

Skaarup Malerfirma er i gang med en transition fra malerfirma til malervirksomhed, og noget af det Martin ser i krystalkuglen er et større behov for service. ”Jeg ser malerfaget som et servicefag, lige så meget som et håndværksfag, og jeg tror, der bliver mere og mere behov for service i fremtiden. Jeg kunne godt forestille mig, at vores omsætning ville falde, men at dækningsbidraget ville stige, fordi vi kommer til at sælge mere service. Det har jeg det fint med. Jeg kan godt lide at give kunderne en oplevelse, og det skal være sjovt at gå på arbejde for vores folk.

Få noget erfaring først

Nogle elever ved allerede, at de ønsker at blive selvstændige, og det kan ikke gå hurtigt nok. Til det siger Martin, at han vil opfordre de unge til at få noget erfaring først. Det er noget, han selv har brugt som selvstændig, og det er bestemt ikke noget minus først at starte som selvstændig oppe i 30-erne.

Hvorfor medlem af Malersektionen

Martin kommer fra Danske Malermestre og har kun været medlem af Malersektionen i 1,5 år. ”Jeg kan godt lide at være organiseret i en organisation, der også har andre håndværksfag, og så kan jeg godt lide selv at drive mit firma uden indblanding. Jeg ser frem til at få opbygget et netværk i DI Dansk Byggeri og til at kunne bruge organisationen, når vi har behov for det” slutter Martin.

Portræt af Stefan Hansen, ansat som malermester ved Tømrermester Troels Hansen A/S

26.10.2020
Stefan Hansen har en usædvanlig baggrund som malermester. Han er uddannet i shippingbranchen og læst HD, men efter en årrække i shippingfaget i England, blev arbejdet for stillesiddende, og han søgte tilbage til rødderne.

Headhuntet af Tømrermester Troels Hansen A/S
Efter han for alvor fik fat i markedet gik det rigtig godt for Malerfirmaet S. Hansen ApS, og det var 13 gode og lærerige år fortæller Stefan. I juni 2020 blev han imidlertid kontaktet af Tømrermester Troels Hansen og spurgt, om han kunne tænke sig at blive ansat som malermester hos dem. Det krævede mange overvejelser. Jobbet skulle være selvstændigt, der skulle være løse rammer, og det var vigtigt for Stefan, at malerafdelingen stod på lige fod med tømrerafdelingen.

Det hele faldt på plads og 1. juli startede Stefan Hansen som malermester hos Tømrermester Troels Hansen A/S, og det har han ikke fortrudt: ”Jeg synes, det er en spændende udfordring kun at arbejde med ledelse og samtidig være med til at gøre afdelingen større og stærkere. Jeg har mulighed for at byde på hovedentrepriser og storentrepriser, og det er helt nyt for mig. Det er ret spændende.”

Stor synergi imellem afdelingerne
Stefan fortsætter: ”Der er stor synergi imellem afdelingerne hos Tømrermester Troels Hansen, og det gør, at håndværkerne ikke altid skal involvere byggelederne men i stedet kan klare tingene direkte med kollegerne på pladsen. Det er en klar fordel for kunderne og en stor tilfredsstillelse for medarbejderne. En anden ting er, at Tømrermester Troels Hansen har de samme værdier, som jeg havde i malerfirmaet. Kvaliteten skal være høj og tingene skal være i orden – både i forhold til kunder og svende. Det kan jeg 100% identificere mig med.”

Malerfaget fremadrettet
Adspurgt hvordan Stefan ser på malerfaget fremadrettet nævner han to ting. Det er svært at finde folk og det er et problem, at det ikke er populært at uddanne sig som maler. ”Jeg er glad for, at bestyrelsen i Malersektionen arbejder med branding og mere respekt om malerfaget. Det er der brug for. Samtidig er jeg enig med bestyrelsen i, at rådgiverne ofte foreskriver maleropgaver, hvor processer er udeladt for at presse prisen, og det bør ændres” fortsætter Stefan. Stefan værdsætter medlemsskabet af Malersektionen: ”Jeg kan godt lide fællesskabet og arrangementerne, og så er det dejligt med samarbejdet og det at kunne få hurtig juridisk-, arbejdsmiljømæssig- eller anden form for hjælp ved at ringe til Dansk Byggeri.

Råd til andre
Stefan har lært mange ting igennem årene, men en af de vigtigste i forhold til at starte som selvstændig er, at det er en god idé at starte med at beslutte, hvad man vil blive god til, og så gå hårdt efter det. Lad nogle opgaver blive løst af andre – f.eks. regnskab – så du ikke gaber over det hele selv fra starten og måske får for lidt tid til det, du egentlig brænder for.

En anden ting, der har kendetegnet Stefans tilgang til faget er at dyrke netværk, som en vigtig kilde til salg og dialog - og det at forventningsafstemme med kunderne. Han har ikke haft en eneste tvist i 13 år, og det skyldes klart, at der er forventningsafstemt i form af detaljerede tilbud og dialog, fortæller Stefan.

Portræt af Den Hollandske Malermester, Joost Zeij

24.08.2020
En varm formiddag i august lykkedes det mig at fange Joost Zeij på telefonen. Imødekommende, som han er, tog han en pause fra malerarbejdet, så vi kunne få en snak om Den Hollandske Malermester.

Det blev både en sjov, inspirerende og givende snak. Joost er et særdeles positivt menneske og håndhæver en høj kvalitet i alt, hvad han laver. Det giver respekt og kunder, der kommer igen.

Malermester siden 2016
Joost har boet i Danmark i 14 år og har været selvstændig malermester siden 2016. Virksomheden er lige nu på 4 mand, og det går godt. De har travlt. Tidligere var Joost maler i flere forskellige virksomheder, men ønsket om at blive konduktør med den ekstra uddannelse, det betød, lykkedes det ikke at få, og som Joost udtaler: ”Jeg ønskede at starte på uddannelsen til konduktør, men samtidig blev jeg far, og det kunne ikke kombineres med barsel. Samtidig har jeg i flere jobs slåsset med at få lov til at lave den kvalitet, jeg synes, arbejdet fordrer. Det skal være i orden, og vi skal gøre kunderne glade. Det skal der være tid til. Derfor er det dejligt at være selvstændig og selv sætte standarden for arbejdet.”

Mund til mund
Joost får mange opgaver ved mund til mund metoden, og firmaet løser både opgaver for private og for erhverv. Samtidig har de et godt samarbejde med MJP Entreprise og en række andre virksomheder inden for VVS, tømrer mv., som ønsker at benytte dem til maleropgaver. Det giver en afveksling i opgaverne, som motiverer Joost, og han udtaler: ”Det bedste ved faget er, at vi kan gøre en masse mennesker glade, fordi vi er de sidste på byggepladsen. Hos private er det typisk et længerevarende ønske om, at få ændret på husets fremtoning, så de bliver også glade for at se resultatet. Vi løser samtidig mange forskelligartede opgaver, som gør det sjovt og afvekslende at gå på arbejde. Min grundholdning er, at det vigtigste er kvaliteten, og hvis det tager lidt ekstra tid, må vi bruge det, så kunden bliver tilfreds. Det gør det langt mere tilfredsstillende at arbejde, og sikrer vores fremtid.”

Medarbejderne skal være glade
”Jeg går meget op i, at mine medarbejdere trives, og synes det er sjovt at gå på arbejde. Derfor går ros fra kunder også altid videre til dem. Det betyder meget, tror jeg. Samtidig laver vi forskellige ting sammen – kører gokart, laver stand up paddling, går ud at spise mv. Alt sammen noget, der styrker det sociale fællesskab, og gør at vi kender hinanden godt, og det sætter jeg pris på” fortsætter Joost.

1 million i egenkapital
Adspurgt om, hvor virksomheden er om 5 år, har Joost ikke en holdning til virksomhedens størrelse. Om de er 5 mand eller 70 mand, må tiden vise, men til gengæld har han et økonomisk mål. Han ønsker at virksomhedens egenkapital er på 1 million om 5 år, men som han siger – aldrig på bekostning af gode forhold for medarbejderne, som skal have en god løn, bil, pensionsordning og gode oplevelser.

Gode råd til andre
De gode råd til andre, som vi også kom ind på går meget interessant på det personlige. Du skal ranke ryggen, skyde brystet frem og kigge op, og du skal altid kunne se dig selv i øjnene i forhold til det arbejde, du leverer. Det at være stolt af det, du laver og stå ved dig selv, og ikke lade dig ”købe for billigt” er vigtigt udtaler Joost.

Portræt af Niels Hansen, Niels Hansen ApS

25.06.2020
Behold bare jakkesættet på…. vi tager os af virksomhedens flotte udseende.

Med disse ord bliver man ledt ind på Niels Hansens hjemmeside, og man bliver hurtigt klar over, at det er et utraditionelt malerfirma med humor og kvalitet som væsentlige pejlemærker. I middagspausen fangede jeg Niels Hansen fra Niels Hansen ApS, og det blev til en spændende snak.

Ønskede ikke at være maler
Niels blev uddannet hos Malerhuset Steen Nielsen i Hvidovre i år 1990 og var helt sikker på, at han ikke skulle være maler. I lærlingetiden havde han mest malet gamle huse og udført restaureringsarbejder, og det var ikke noget, der tændte den fremadskuende unge mand. Han prøvede derfor flere andre veje, men det lykkes ikke rigtigt, og derfor besluttede han sig alligevel for, at sige ja til at komme tilbage til Malerhuset Steen Nielsen. Han blev der i 4 år hvorefter han søgte videre til det næste malerfirma. Efter endnu 4,5 år blev han mere og mere klar over, at det der tændte ham var ledelse, salg og det at være i kontakt med mange mennesker.

Selvstændig i juli 1999
Derfor startede han som selvstændig maler den 1. juli 1999 og allerede inden for det første år, ansatte han to mand. Det gik rigtig godt, og efter 4 år var de 15 mand. Det var faktisk gået så stærkt, at det blev for meget. Efter en hård periode med stress måtte Niels indse, at han måtte sadle om og fokusere på det vigtigste – helbredet og familien. Derfor skalerede han virksomheden ned og har lige siden haft max. 9 mand ansat og indgår ikke selv i produktionen mere. Det har været en rigtig god beslutning, og i dag er der både tid til at udvikle og pleje virksomheden.

Bæredygtighed er vigtig
”Vi ønsker ikke at stå stille. Vi ønsker at udvikle os hele tiden, og derfor har vi også for nylig ændret vores logo, så vi signalerer en mere grøn linje. Vi har med baggrund i verdensmålene fokus på en række ting. Social bæredygtighed, hvor vi nu er et lige antal mænd og kvinder i virksomheden. Bæredygtighed i forhold til miljøvenlige materialer, biler der er miljøcertificerede og kan køre i byerne, og vi stiller krav til leverandørerne af arbejdstøj mv. Det betyder meget for os, og kunderne skal vide, at det får de med, når de handler med os. En anden ting, som er vigtig, er fokus på omkostningerne. Lønningerne er den absolut største post, og derfor kigger vi hele tiden på optimeringer. Vi investerede for 2 år siden i tablets til alle medarbejdere, så de i dag kan tilgå timesags styringssystemet derfra, se tegninger, tilgå personalehåndbogen, tjekke sikkerhedsblade mv. Det sparer tid for os alle.

Formand for erhvervsnetværk
Niels skiller sig ud på flere punkter. Han er formand for erhvervsnetværket LPG i Lejre og derudover medlem af to andre erhvervsnetværk - FC Roskilde og Lyngby BK. ”Jeg kan godt lide at vidensdele og møde nye mennesker, og så har det igennem årene været en kilde til nye ordrer, at være medlem af erhvervsnetværk. I dag drejer det sig mere om at få de rigtige opgaver, for jeg ønsker ikke, at virksomheden skal være større. For mig er det mere vigtigt, at mine medarbejdere trives, og vi udvikler os i den rigtige retning.”

Gode råd
Adspurgt om evt. gode råd til andre og primært til unge, der ønsker at starte selvstændig virksomhed siger Niels: ”Det vigtigste er efter min opfattelse, at lave et grundigt forarbejde. Lav en forretningsplan, så du ved, hvad du ønsker virksomheden skal udvikle sig til. Skal den være stor eller lille, hvilke typer af kunder, går du efter mv. Og så er det vigtigt at tage sig tid til at lytte til alle de gode råd, der findes f.eks. ved Væksthusene, men også blandt andre. Det er vigtigt, at det hele ikke går for stærkt, og man får tænkt sig om.”

Portræt af Henrik Møller, MG Malerne ApS

29.04.2020
Henrik Møller startede MG Malerne ApS tilbage i 1992 i Holstebro. Efter mange år og en gennemført minnesotakur flyttede Henrik virksomheden til Vesterbro i København, hvor den nu ligger på 10. år og klarer sig ganske godt.

Henrik har 12 ansatte og ønsker ikke at vækste virksomheden yderligere. Størrelsen er god, og hvis MG Malerne får større opgaver, tager de andre med på opgaven. Har de modsat perioder med færre opgaver lejes personalet ud til nogle af de store malervirksomheder. Det fungerer rigtig godt.

Jeres tilfredshed – vores fremtid
Henrik har et slogan, der hedder ”Jeres tilfredshed – vores fremtid”, og det fortæller meget om, hvordan virksomheden drives. ”Vi skal sørge for at kunderne er tilfredse, og derfor har vi altid en god dialog med dem inden, vi går i gang under projektet og efter, vi har udført arbejdet. Det er vigtigt, at de får det, de gerne vil have, og at ønsker, der måtte opstå, når vi ér gået i gang også løses. Det drejer sig jo om, at kunden skal være tilfreds. Derfor laver jeg også altid selv mangelgennemgangen, så jeg hele tiden har styr på vores kvalitet” fortæller Henrik Møller.

Laver mange butikker
”Vi maler mange butikker for både, Coop, Rema1000 og Salling Group. Det er blevet et speciale for os. Det kræver meget koordinering og samarbejde med de andre fag, og det er vi gode til. Butikkerne har korte frister, og vi skal være fleksible i samarbejdet med de andre fag” fortsætter Henrik.

MG Malerne maler ud over butikker mange lejligheder – både nybyg og renovering og af og til, får de også en udsmykningsopgave af en børnehave eller lignende. De løser opgaver på Sjælland og i Jylland.

Udfordring i faget
Det går ganske fint med at være malermester i disse coronatider. Der er nok at lave og mange nye opgaver på vej ind, men Henrik oplever alligevel en afventning fra entreprenørernes side, og det mener han er helt naturligt. ”Vi ved jo ikke, hvor dette ender hverken i Danmark eller i verden, så det er naturligt at afvente lidt.

En anden ting, som jeg vil nævne, er de muligheder, der er for at udføre malerarbejde i Danmark for f.eks. en polsk virksomhed. Virksomhedens folk kan arbejde 183 dage i Danmark på et CVR nr. uden at betale skat, og så skifter de blot til et andet CVR nr. og arbejder 183 dage på det også uden at betale skat. Det gør, at de arbejder til nogle langt lavere timepriser, og at de ikke er organiseret. Det er meget konkurrenceforvridende for danske virksomheder, og vi støder jævnligt på det. Det synes jeg skal stoppes.

En anden udfordring vi har er, at malerfaget betragtes som et servicefag frem for et håndværksfag. Det betyder, at alle i princippet kan starte en malerforretning. Det trækker faget ned. Vi burde have en autorisation som malermester ligesom så mange andre fag har. På den måde kunne vi vise vores faglighed og skille os ud. Det har de indført i Norge med stor succes, og det synes jeg også, vi burde indføre i Danmark.”

Hvorfor MG Malerne
Adspurgt, hvorfor MG Malerne generelt har succes svarer Henrik, at det handler om tillid og om evnen til at snakke med alle mennesker. Der er kun 15 sekunder til at skabe tillid, før det er for sent, og det skal man kunne, og så skal priserne og kvaliteten naturligvis være i orden.

Portræt Jan Skytte Pedersen

11.02.2020
Mere end 100 år på bagen.

Herm. Rasmussen - koncernen havde 100 års jubilæum i 2015 og er en succesvirksomhed. Koncernen består af 5 datterselskaber med aktiviteter indenfor malerforretning, autolakering og ejendomsinvestering. Koncernen er oprindeligt udsprunget af Herm. Rasmussen A/S Malerforretning. En egenkapital på 93. mio. taler sit eget sprog.

Fredag, den 31. januar havde jeg fornøjelsen af at tale med Jan Skytte Pedersen, som er en af ejerne i familievirksomheden, og der gemte sig flere spændende anekdoter i den lange virksomhedshistorie.

Det hele startede i begyndelsen af 1900 tallet
I begyndelsen af 1900 tallet var den oprindelige ejer, Herman Rasmussen taget til Schweiz og mødte ved en tilfældighed Frederik Nielsen på Valsen. De to herrer blev venner og startede, da de kom hjem hver deres malerfirma – det ene i Silkeborg: Herm. Rasmussen og det andet i Skanderborg: Fr. Nielsen & Søn, og det venskab viste sig værdifuldt mange år senere. Herman Rasmussen fik nemlig ingen børn, og Frederik Nielsen fik to sønner, så i 1952 startede Frederik Nielsens ene søn, Erik Nielsen, som malersvend i Herm. Rasmussen, og planen var fra starten, at han skulle overtage forretningen. Det gjorde han i 1976 og i dag drives Herm. Rasmussen af hans datter og hendes mand, som er Jan Skytte Pedersen. I 2014 kom deres datter, Pia Skytte Kaspersen også ind i selskabet.

Tidligere personaledirektør i Jyske Bank
Jan Skytte Pedersen, som i dag er direktør i Herm. Rasmussen - koncernen, var tidligere personaledirektør i Jyske Bank. For 22 år siden forlod han bankverdenen for at overtage ledelsen i Herm. Rasmussen, som hans kone havde købt i forbindelse med et generationsskifte. ”Jeg tror min baggrund som bankmand er et stort plus for virksomheden. Jeg har fokus på økonomien og det personalemæssige. Vi udøver værdibaseret ledelse i Herm. Rasmussen, og det giver rigtig god mening for os. Vi har ikke en masse regler, der skal overholdes, men vores værdisæt - Fokusering, fremsynethed og parathed – udøver vi hver dag” udtaler Jan Skytte Pedersen.

Lange medarbejderforhold
Jan fortsætter: ”For os er det vigtigt, at vores medarbejdere er her længe, og vi kan godt lide at kende dem godt. I ledelsen kan man sige, at vi går foran for Connie Bach, som er direktør for ejendomsselskabet har været her i 40 år, Per Olesen, som står for vores autolakering har været her i ca. 35 år, og ja jeg selv har været her i 22 år nu. Men også mange af vores folk har været her længe, og det sætter vi stor pris på. Vi er opmærksomme på at få unge folk ind også, så vi udvikler os. Vi har en del unge konduktører og driftsledere - selvom titler ikke er noget, vi går meget op i - og vi får bl.a. ny inspiration fra dem.”

Fra hestevogne til kraner
Det hele startede med malerfirmaet. Oprindeligt malede man også hestevogne, og det er i dag udviklet til autolakering, hvor man sprøjtemaler store kraner, busser og biler. I malerfirmaet er Finn Dons Sørensen malermester og direktør. Han har været i firmaet i knap 25 år og har ledelsen af ca. 25 af de 50 medarbejdere der er ansat i koncernen. Firmaet har et godt ry, og mange ordrer kommer via lange samarbejdsrelationer. Herm. Rasmussen løser alle former for maleropgaver.

Ejendomsselskabet kom til for små 50 år siden. Jans svigerfar savnede noget at lave i de perioder af året, hvor malerafdelingen ikke havde så travlt. Det er i dag blevet til en stor portefølje af udlejningsejendomme i Silkeborg.

Social ansvarlighed
Herm. Rasmussen - koncernen er så gammel i Silkeborg, at de har været med til at udvikle byen. De bidrager til en lang række ting, som f.eks. sponsorat på det nye stadium, sponsorat på Regatta hvert år mv. Det er en naturlig del af det at være en gammel virksomhed i Silkeborg for dem.

Malerfaget fremadrettet
Jan synes, at pris er kommet til at fylde alt for meget - og det kan komme i konflikt med at levere et ordentligt arbejde på entrepriserne, som er en af Herm. Rasmussens grundsten. Også det, at malerfaget i højere grad er blevet et kvindefag giver udfordringer, idet kvinder traditionelt forlader faget tidligere end mændene pga. nedslidning. Sidst men ikke mindst er det svært at tiltrække unge mennesker, som er et stort problem for branchen.

Ringen er sluttet
En pudsighed er, at fortidens venskab imellem Herm. Rasmussen og Frederik Nielsen i dag igen krydser veje for, for 15 år siden købte Herm. Rasmussen halvdelen af Fr. Nielsen & Søn i Skanderborg.

Portræt af Jørgen Olesen

18.12.2019
Hos Malermester Jørgen Olesen er det et familieprojekt, at drive forretningen. Inge Olesen er medarbejdende hustru, og hun har venligt lagt ord til artiklen.

Hos Malermester Jørgen Olesen er det et familieprojekt, at drive forretningen. Inge Olesen er medarbejdende hustru, og hun har venligt lagt ord til artiklen.

Malermester Jørgen Olesen er etableret af Jørgens far i 1982. Jørgen selv blev udlært i 1990, og i 1997 overtog han og Inge forretningen og har drevet den siden. Der er i dag fire ansatte, som alle er kvinder. Tre malersvende og en servicemedarbejder, og virksomheden har et 800 m2 stort værksted, hvor 150 m2 er udlejet til et skiltefirma.

Flyttelejligheder udgør 80%
Malermester Jørgen Olesen laver mange flyttelejligheder administreret af Boligselskabet Langeland, og det udgør ikke mindre end 80% af omsætningen. Derudover udføres der opgaver for private og erhverv, og de er lige nu i gang med at male flere børnehaver for Langeland Kommune. Inge Olesen udtaler: ”Vi er meget glade for flyttelejlighederne og det at vi er 5 mand på opgaverne gør, at vi er konkurrencedygtige i forhold til de andre malerfirmaer, der er på Langeland. Når en lejlighed fraflyttes skal den ofte laves med det samme, og det kan vi med vores bemanding. Vi har også en række gode private kunder, som altid bruger os.”

Lærlingebetingelser er et problem
Malermester Jørgen Olesen har selv uddannet sine tre malersvende, og det giver noget særligt fortæller Inge. Derfor er det også bekymrende, at det er svært for firmaet at ansætte lærlinge i fremtiden. ”Der er meget store krav til, hvad lærlinge skal gennemgå i læretiden i dag, og vi har på f.eks. sprøjtelakering, sprøjtespartel og tapetsering ikke nok opgaver til, at eleverne kan få færdigheder på området. Det er bekymrende for fremtiden, synes jeg. Derudover stiller skolerne også større og større krav til de unges boglige færdigheder, og det synes jeg er ærgerligt. Det udelukker jo nogle fra faget, og det synes jeg ikke er det rigtige grundlag, at gøre det på.”

Gode råd til andre
Adspurgt om Inge har nogle gode råd til andre, der ønsker at starte en malerforretning udtaler hun: ”Man skal gøre sig klart, at det ikke er et 37 timers job og virkelig ønske det. Derudover skal man være klar til opgangstider og nedgangstider, der jo også afspejler økonomien.

Malermester Jørgen Olesen mener at man komme længst ved at være ærlig, afholde aftaler, levere et veludført stykke malerarbejde, klar til aflevering til aftalt tid.

Portræt Carsten Trolle

11.10.2019
Carsten Trolle startede efter at have været konduktør i Danmarks største malervirksomhed V. S. Larsen A/S, Malerfirmaet Trumf for 12 år siden. Det gik stærkt dengang og allerede det første år var virksomheden oppe på 12 mand og året efter helt oppe på 30 mand. Det var nemt at få arbejde og alt så lyst ud.

Modgang har gjort os stærkere
Men så kom finanskrisen. Den ramte alle hårdt og Carsten Trolle måtte også afskedige folk. Han tilbød sine malere en lønnedgang for at kunne beholde dem, og det takkede nogle ja til, og andre valgte afskedigelse. Allerede året efter ramte en ny udfordring Malerfirmaet Trumf. De havde malet et nyt boligbyggeri, som blev ramt af skimmelsvamp, og entreprenøren gik konkurs. Malerfirmaet Trumf måtte bruge ½ mio. kr. på advokatbistand, og vandt da også sagen, men malerarbejdet fik de aldrig penge for. Carsten Trolle fortæller: ”Det var virkelig en hård tid dengang, men det lærte os at passe på pengene og være meget påpasselige med, hvem vi arbejdede for. Samtidig arbejdede vi endnu hårdere, og gjorde kvaliteten til vores varemærke. Det gavner os nu, så når jeg ser tilbage på det, er det nok en væsentlig årsag til vores succes i dag.”

Årets succesvirksomhed
I mange år er det gået rigtig godt for Malerfirmaet Trumf, og de har nu ca. 25 ansatte inkl. 2 lærlinge og 4 arbejdsmænd. De er netop blevet nomineret til ”Årets succesvirksomhed 2019,” som er en pris, der uddeles for første gang i 2019 af BDO og Spar Nord.

Prisen hylder eliten af mindre og mellemstore virksomheder i dansk erhvervsliv, som leverer et særligt bidrag til vækst og velstand i lokalområderne og til dansk økonomi som helhed. Der uddeles priser til 1.000 succesvirksomheder i hele landet i størrelsen 5-1.000 ansatte, og kriterierne er særdeles skrappe ift. resultat før skat, egenkapital og soliditet, så det er rigtig flot, at Malerfirmaet Trumf er blevet valgt. Stort tillykke med det!

Anderledes kunder
Malerfirmaet Trumf har mange anderledes kunder og omsætningen er næsten udelukkende erhverv. Den fordeler sig med 50% på renovering, 20% på nybyggeri, 17% på boligforeninger og 3% på privat. Københavns Zoo, en kirke med en helt særlig præmieret farvesætning og Hotel d’Angleterre er nogle af de særlige kunder. Derudover har firmaet specialiseret sig i at male stål og har bl.a. malet Amager Skibakke.

Adspurgt hvordan Malerfirmaet Trumf har fået så mange specielle kunder, svarer Carsten Trolle: ”Vi har aldrig markedsført os, men til gengæld laver vi altid et godt stykke arbejde, og vi har stor fokus på, at kunden skal være tilfreds – også selvom økonomien ikke holder for os. Vi laver altid arbejdet færdigt til aftalt tid og kvalitet. Det tror jeg er forklaringen på, at vi er blevet valgt til så mange særlige projekter.”

Malerfaget fremadrettet
Carsten Trolle er bekymret for malerfaget fremadrettet: ”Jeg synes, der er store udfordringer med at få arbejdskraft og lærlinge, og vi bliver presset af udenlandske malervirksomheder, der dumper priserne. De lever ikke altid op til de danske overenskomster. Det er en udfordring for branchen. Skulle jeg give de unge malere, der ønsker at blive malermester et råd, er det – klø på og bliv ved selvom, det ser sort ud og gør jer klart, at der skal masser af hårdt arbejde til at lykkes. Også arbejde, der kan gå ud over familien økonomisk og tidsmæssigt. Til gengæld er der altid plads til virksomheder, der laver et ordentligt arbejde, behandler sine kunder godt og ikke mindst behandler sine medarbejdere med respekt. Der skal være gode arbejdsforhold og god løn for at holde på sine gode medarbejdere.”

Støtter de hjemløse
Malerfirmaet Trumf støtter de hjemløse med at vedligeholde og male ”Morgencafeen”, som er de hjemløses cafe i København. Carsten Trolle fortæller: ”Vi har det godt med at kunne hjælpe og hjælper også op til jul.”

Malermester og civiløkonom– en usædvanlig kombination

27.08.2019
Peder Axelsen overtog ledelsen i Seehusen i år 2002 efter sin far. Virksomheden har altid været familieejet og i 45 år i familien Axelsens ejerskab. I 2017 fejrede Seehusen imponerende 125 års jubilæum. Læs om opskriften på succesen i dette spændende medlemsinterview med Peder Axelsen.

Det lå ikke i kortene, at Peder Axelsen skulle være malermester og overtage ledelsen i Seehusen. En uddannelse som civiløkonom var første valg, men efter lange overvejelser og muligheden for at drive en virksomhed af Seehusens størrelse herunder medarbejder- og kundeudvikling, blev det alligevel vejen, han valgte. Han gik efter civiløkonomuddannelsen i lære som maler hos sin far.

Seehusen – mere end 10 mio. maling
Seehusen fejrede i 2017 125 års jubilæum. Det er ikke mange virksomheder, der oplever det og med mere end 10 mio. maling påført og mere end 200 lærlinge uddannet, er der god grund til at spørge, hvad opskriften på det er. Peder udtaler: ”Det er vigtigt for os, at alle led i virksomheden performer, så der ikke er nogle svage led. Derfor har vi stort fokus på alle vores medarbejdere – både funktionærer og malere. De skal have gode arbejdsforhold, og vi skal ikke drive rovdrift på dem, for det holder ikke i længden. Derudover har vi altid haft kunden i fokus – vi leverer til tiden, til aftalt pris og i en god kvalitet. Kunderne skal kunne regne med os, og de skal kunne stole på, at de får det, vi har aftalt. Og så er der en sidste ting – vi har et stort fokus på vores økonomistyring, så vi sikrer virksomheden på lang sigt.”

Flere end 2000 flyttelejligheder årligt
Seehusen er en af de malervirksomheder i Danmark, der laver flest flyttelejligheder. Flere end 2000 lejligheder istandsættes årligt, og der er generelt lange kunderelationer: ”Vi går altid efter lange kunderelationer og efter at sprede vores opgavetyper, så vi favner bredt, uden at miste fagligheden. Flyttelejlighederne er et stort forretningsområde for os og vores malere er på akkord. På den måde har de mere ansvar og er herre over deres dagligdag på en god måde. Det er både tilfredsstillende for dem, for kunderne og for os.”

Organisering og samfundsansvar
Peder Axelsen ser det som en naturlig ting at være organiseret både som arbejdsgiver og arbejdstager. På den måde sikrer vi, at markedet ikke underbydes med lave lønninger og ikke ordnede forhold. Seehusen ser det også som sit ansvar at uddanne malerlærlinge. ”Vi lever og driver virksomhed i et land med mange goder, og derfor er det også vores pligt at give noget tilbage – bl.a. i form af at uddanne lærlinge,” udtaler Peder.

Mht. malerfagets fremtid synes Peder, at der er alt for meget skrivebordsarbejde i dag. Det er ikke med til at gøre kvaliteten bedre, og det flytter fokus fra det egentlige – at levere et godt malerarbejde til aftalt tid og pris. Det er en trist udvikling, og det gør hverdagen tungere og mere besværlig.

Gode råd fra Seehusen
Peder Axelsen svarer adspurgt på gode råd til nystartede malervirksomheder og unge, der går med tanker om at starte selvstændig malervirksomhed: ”Det er vigtigt at forberede sig grundigt, inden man bliver selvstændig. Der er hård konkurrence på markedet, og derfor bør de unge vælge et fokusområde, som de bliver rigtig gode til. Det er nemlig let nok at få en eller to entrepriser, men skal det holde i længden, skal de vide, hvad de står for og være tro mod det. Så er det selvfølgelig også vigtigt, at de er gode til det, de laver.”

Portræt Carsten Gehlert Jensen

19.06.2019
Carsten Gehlert Jensen er malermester og ejer af Malerfirmaet Totalentreprise ApS. Firmaet har været på markedet i 10 år og startede som en enkeltmandsvirksomhed. Siden voksede de og fik flere og flere opgaver, og i 2014 blev virksomheden omdannet til et ApS. Der blev ansat 2 malere, og malerstyrken var nu på 3 mand.

I 2017 skete det store gennembrud. Malerfirmaet Totalentreprise fik en rammeaftale med Aarhus Kommune. Det betød mange flere opgaver. I dag er de op til 10 mand i arbejde. Carsten har valgt at bibeholde den faste stab og købe 5-7 mand i underentreprise samt malervikarer. Det fungerer rigtig godt og giver en god fleksibilitet. Omsætningen er de seneste 5 år firedoblet, og indtjeningen procentvis øget endnu mere!

Spændende kunder
Foruden Aarhus Kommune har Malerfirmaet Totalentreprise mange andre spændende kunder. Carsten fortæller: ” Vi har Coop, som vi maler for i butikker og på kontorer, Bestseller i Brande, en masse private kunder, og så har vi lige givet bud på en rammeaftale med Aarhus Universitet, som vi afventer svar på. Det er vigtigt at have kunder, der løbende kommer med opgaver, så vi ikke konstant skal arbejde på at få en fyldt ordrebog.”

Brolæggerafdeling giver synergier
Da Carstens søn Tim Gehlert Jensen i 2013 blev færdig som brolægger ved Dan Jord A/S i Risskov, ønskede han også at starte som selvstændig. Tim startede Brolæggerfirmaet Totalentreprise ApS  i 2014, men da det var en stor mundfuld, blev brolægningen etableret som en afdeling i Malerfirmaet Totalentreprise. Afdelingen hedder fortsat Brolæggerfirmaet Totalentreprise, og det giver gode synergier fortæller Carsten: ”Umiddelbart kan det virke som en underlig sammenblanding, men det virker faktisk rigtig godt – særligt på privatmarkedet. Hvis vi f.eks. maler et nybygget hus spørger vi altid, om de skal have anlagt udenoms arealerne, og det skal de ofte. Så henviser vi til Brolæggerfirmaet Totalentreprise, som tit får opgaven. Og det samme sker omvendt. Det har været en god beslutning, at lægge tingene sammen, og så er det også en god indkøring for Tim, som inden for 5 år skal overtage firmaet, når jeg trækker mig tilbage.”

Hvorfor medlem af Malersektionen
Carsten er medlem af Dansk Byggeri Malersektionen af mange grunde. Han får juridisk assistance, sparring omkring specialspørgsmål, og så føler kunderne sig trygge og stiller ikke spørgsmål til kvaliteten. Byg Garanti er også en fordel ift. private kunder, selvom de heldigvis ikke har gjort brug af ordningen endnu.

Malerfaget fremadrettet
Når snakken falder på fremtiden, fortæller Carsten om Malerfirmaet Totalentreprise og malerfaget: ”Jeg synes malerfaget er i god fremgang. Vi løser mange opgaver på både nybyggeri og renovering, og ofte må vi sige nej til opgaver, fordi vi ikke har folk nok. Jeg synes ligeledes, at private i større og større omfang anvender professionelle malere til malerarbejdet,  og det er en positiv udvikling. Den udfordring, vi har er, at det er svært at få nye malere. Vi har løbende jobopslag på Jobnet, men det giver ikke rigtig noget.”

Gode råd til andre
Adspurgt om årsagen til succesen, og hvad han ønsker at give videre til andre, fortæller han: ”Jeg synes, det at have faste kunder, der løbende kommer med opgaver er meget vigtigt. At levere en høj kvalitet og ikke tage mere arbejde ind, end kvaliteten og udførelsen kan følge med, er ligeså vigtigt. Og så synes jeg, flere skulle have gå-på-modet til at blive selvstændig. Det har været godt for mig.”

Portræt af Allan Roos

22.02.2019
HRH Malerservice A/S
Allan Roos blev ansat som malersvend hos HRH Malerservice A/S i 2005. Siden er det gået stærkt. Efter bare 3 måneder blev han konduktør og året efter malermester for malerafdelingen, som er et selvstændigt firma under HRH Holding A/S. Dengang var der 11 medarbejdere - nu er der små 60.

HRH Holding A/S har 9 firmaer under sig og er ejet af Henrik Ravn Hansen. De andre firmaer er tømrer, murer, VVS & ventilation, gartner, ejendomsservice, glarmester, elektriker, smed og auto.

Vækst og atter vækst
Allan trives med at arbejde med ledelse og udvikling, og væksten ser ud til at have bidt sig fast. På 12 år har firmaet fordoblet omsætningen mange gange, og det ser ud til at fortsætte. Som forklaring på det siger Allan: ”Hårdt arbejde og gode medarbejdere er forklaringen i al sin enkelthed. Vi sætter en ære i at aflevere et godt stykke arbejde til tiden, og det kan vores kunder godt lide. Vores malersvende er på akkord, og det gør, at de er omend endnu mere ansvarlige og effektive, og det gør det nemt for os at planlægge og vækste.”

Hvem Allan?
En pudsig ting i HRH Malerservice er, at 3 i ledelsen hedder Allan. Der er en Allan Christiansen, en Allan Horstmann Jensen, Allan Roos, men så heldigvis også en Søren Gudnitz. Der kommer en del sjov ud af navneforvirringen, når kunderne adspurgt på, hvem de har talt med siger: ”Jamen jeg har talt med Allan”… Så må HRH Malerservice i gang med efterforskningen for at finde ud af: ”Hvem Allan?” De tre Allan’er og Søren er fælles om ledelsen og træffer de fleste beslutninger i fællesskab. Det har de det godt med.

Store fordele med søsterselskaber
Adspurgt på fordele og ulemper ved søsterselskaber svarer Allan: ”Det er en stor fordel for både HRH Holding og for os, at vi har søsterselskaber og en fælles ejer. Det giver os mulighed for at byde på store opgaver herunder totalentrepriser sammen. Opgaver, som vi ikke selv kunne have budt på. Og så hjælper vi hinanden selskaberne imellem med f.eks. at skaffe lærlinge og medarbejdere. Det er et absolut plus.”

HRH Malerselskabet udfører primært flyttelejligheder og arbejder for mange boligforeninger. Derudover arbejdes der i fællesskab med søsterselskaberne ofte på store hospitalsbyggerier som Rigshospitalet, Glostrup Hospital mv. og udelukkende inden for renovering.

Et godt råd
Allan Roos synes det er vigtigt, at medarbejderne har det godt og er med i beslutningerne. ”Hvis vi i en periode ikke har så meget arbejde, spørger vi medarbejderne, om nogen kunne tænke sig at tage ferie, så vi ikke blot fyrer folk hen over hovedet på dem.

Så åbenhed, synes jeg er vigtigt og samarbejde på tværs op og ned er vigtigt for at få et firma til at være velfungerende.”

Portræt af Sven Klinkert

04.12.2018
Malermester Klinkert ApS, Esbjerg

Sven Klinkert, som er malermester og ejer af Malermester Klinkert ApS, har på 38 år oplevet mere i sin karriere end de fleste. Sven er opvokset i Tyskland, og tog sin maleruddannelse hos den lokale malermester i Tarp. Det blev en succes, og selvom det var svært at få frem pga. Svens beskedne facon, blev han kåret til den bedste lærling i Nordtyskland, hvor feltet var 700 malerelever. ”Det forpligter, kan jeg huske, at jeg tænkte, uden jeg dengang havde en konkret plan for, hvad der skulle ske,” siger Sven Klinkert.

Søgte arbejde i avisen
Sven blev gift med sin kone, som var fra det danske mindretal i Tyskland, og de besluttede i år 2000 at flytte til Danmark. Han startede som maler hos Svend Åge Thomsens Efterfølger i Varnæs og blev senere ansat hos Malerfirmaet Asberg Olsen, som var et lille malerfirma lidt uden for byen. ”En dag gik det pludselig op for mig, at det her ønskede jeg ikke at lave resten af mit liv, så jeg satte en annonce i avisen og søgte job som formand eller afdelingsleder i en malervirksomhed. På det tidspunkt var der godt gang i branchen, og jeg fik job som formand hos Globe Malerfirma, hvor jeg var frem til 2009. Afdelingen voksede fra 30- til 150 mand, så det var en voldsom vækst. I 2009, hvor jeg rejste, var det imidlertid ikke så nemt at få job, så jeg besluttede sammen med min kone, at blive selvstændig.”

Danhaus blev den første kunde
Danhaus blev via en god nabo den første virksomhed, Malermester Klinkert sendte et tilbud, og det blev positivt modtaget. 14 dage efter stod Sven på en byggeplads i Hvidovre, og den dag i dag arbejder han for Danhaus. ”Min plan var, at vi skulle være et mindre malerfirma med en håndfuld medarbejdere, men jeg fandt ud af, at 5 medarbejdere er en dum størrelse. Den er ikke stor nok til en mellemleder, og jeg som ejer skulle være med i det hele, og det gav en stressende hverdag. Jeg besluttede derfor, at virksomheden skulle vækste. Da vi var 10 medarbejdere kunne jeg frigøre mig selv en dag om ugen og dyrke min personlige interesse for fiskeri, men det blev simpelthen for kedeligt, så jeg besluttede at vækste yderligere.” Da virksomheden var på 15 mand kom den første mellemleder ind – Ulla Runner, som stadig er leder hos Malermester Klinkert i dag.

Købte Gesten Malerforretning
Senere fortsatte væksten og den 010116 købte Malermester Klinkert, Gesten Malerforretning. I oktober 2017 åbnede de afdeling i Ribe, som i dag er på 5 mand. ”Jeg tror, jeg er nået min max. størrelse. Med 46 mand kan vi ikke blive større, for jeg kan ikke få velkvalificerede mellemledere. Det er en bremseklods for virksomheden, og det er i grunden lidt ærgerligt.”

Udfordringer i malerfaget
Sven Klinkert ser flere problemer i malerfaget i dag. For det første er mangelgennemgange blevet så omfattende, at det har taget overhånd. Hvis kravene sættes i forhold til pris og tid på projektet, er det iflg. Sven, som om man i dag gør alt for at finde mangler i stedet for at glæde sig over et godt malerarbejde.
Et andet problem er at få kvalificerede medarbejdere. ”Jeg har problemer med at få mellemledere med nok knowhow, og jeg synes ikke den konduktøruddannelse, der tilbydes er god nok. Det er også svært at få gode malerlærlinge, som kommer til tiden og gør et godt stykke arbejde. Jeg har flere gange desværre måttet fyre malerlærlinge, og det er en skidt udvikling.”

Nyt medlem af Malersektionen
Malermester Klinkert er nyt medlem hos Malersektionen under Dansk Byggeri og er skiftet fra Danske Malermestre, fordi størrelsen på virksomheden ikke matcher den kernekundeprofil, de har. Danske Malermestre gør en del for deres kernekunder, som er virksomheder på ca. 5 ansatte. ”Jeg kikkede nøgternt på tingene og så, at jeg ikke faldt ind i kernekundegruppen, og det var den ene grund til at flytte. Den anden er, at jeg gerne vil have et bedre netværk i lokalområdet, og det regner jeg med at få via Dansk Byggeri.”

Et godt råd
Adspurgt om et godt råd til unge malerfirmaer siger Sven: ”Hvis de kan indse, hvad de er gode til og ikke så gode til og få hjælp til det sidste, er de nået langt.” Og adspurgt om årsagen til successen siger Sven: ”Jeg har altid fulgt min mavefornemmelse, og jeg synes faktisk ikke, det er så svært. Lav et godt stykke arbejde til en fair pris og giv besked hvis planer og deadlines ændres. Det er min opskrift.”

Portræt Allan Jensen

30.10.2018
Malermester og ejer af Malerselskabet i Rødovre

Allan Jensen startede i lære i august 1985 i Malerselskabet og har aldrig fortrudt, han blev maler. ”Jeg var lidt i tvivl om, hvad jeg skulle være dengang. Min far syntes, jeg skulle være maskinarbejder ligesom ham, men det syntes jeg bestemt ikke. Jeg kom så i erhververvspraktik hos nogle af mine forældres venner. Han var malermester, og det var en succes. Jeg kunne godt lide at se, hvor jeg var kommet til i mit arbejde, og jeg kunne lide mødet med mange forskellige mennesker, og det kan jeg stadig.” siger Allan Jensen.


Leder ved en tilfældighed
Jeg har aldrig været typen, der har lagt store forkromede planer, men hvis chancen bød sig, og det var fornuftigt, slog jeg til. Det har i det hele taget præget mit liv. Oprindelig var jeg elitefodboldspiller, og det med at have et job fra 07-15.00 passede mig rigtig godt. Efter at være udlært og have arbejdet som svend nogle år, forlod jeg Malerselskabet og kom til Malermester Leif Nielsen i Ballerup. Leif var tidligere landsholdsmålmand, så jeg kendte ham godt. Der blev jeg i tre år, men valgte så at tage tilbage til Malerselskabet. Efter nogen tid kom vores direktør, Bjarne Christiansen ud på byggepladsen og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at blive konduktør. Det var jeg ikke helt sikker på var noget for mig, men han sagde: ”prøv det nogle måneder, og hvis du ikke kan lide det, bliver du svend igen”. Men det kunne jeg. Jeg lærte på den hårde måde, at der skal være en leder for, at tingene sker, men jeg fik også mulighed for at ændre nogle af de ting, jeg havde tænkt over i de år, jeg var svend, og det var rigtig godt.”

Malermester og ejer
Konduktørjobbet var fint for Allan Jensen, men efter nogle år, blev han igen tilbudt en ny udfordring. Nemlig som malermester i Malerselskabet, og det takkede han ja til i 2002. Efter kort tid kom der en ny direktør – Peter Friis – og i 2004 blev Malerselskabet, som var ejet af boligselskabet FSB sat til salg. Peter Friis og Allan Jensen blev enige om at købe det. De drev Malerselskabet sammen frem til 2008, hvor deres veje skiltes, og Allan købte Peter ud. Adspurgt hvad Malerselskabets succes skyldes, er det lidt sværere at få et svar – beskedenhed er en dyd. ”Jeg tror det, at jeg fik ansat en erfaren konduktør omkring det tidspunkt, hvor Peter forlod selskabet, er en af de store årsager. Han var tidligere entreprisechef og dygtig til at hjælpe os med at transformere selskabet fra at 90% af omsætningen kom fra boligforeningerne til i dag 15-20%. Derudover fik firmaet nogle faste og stabile kunder, som stadig bruger os løbende. Virksomheder som Novo Nordisk, Nordisk Film, Royal Arena, DTU  m.fl.”

Ejer flere selskaber
Allan Jensen er en driftig mand og adspurgt, hvordan han kan gabe over alle de firmaer, siger han:
”Jeg har jo nogle gode folk, der hjælper mig”. Allan Jensen ejer Hunters Game i Albertslund med 2 fastansatte og 15 freelance skydeinstruktører. Hunters Game er en slags skydebiograf, hvor der skydes med rigtige våben mod et lærred, hvor dyr bevæger sig. Han ejer halvdelen af AF Ejendomsservice med 20 fastansatte og 20 freelancere og halvdelen af CR Entreprise, som er et murerfirma, der drives sammen med partneren, Rene Henriksen.

Udfordringer i malerfaget
”Som jeg ser det, er de største udfordringer i malerfaget, at vi har samme ansvar for overfladerne som f.eks. en VVS-mand har. Vi er på 80-90% af alle overflader, og det betyder ofte, at når andre fag ødelægger eller sviner de overflader til, som vi har færdiglavet, opstår tvisterne. Det bliver til en masse juristeri, som ikke gavner byggeriet eller nogen som helst. Og så synes jeg, der er en udfordring med udbuddene. Der er ikke nok tid til at lave et ordentligt stykke arbejde på entrepriserne” siger Allan Jensen og tilføjer som en sidste bemærkning: ”Jeg synes, vi skal blive bedre til at stå sammen i malerbranchen i stedet for at bekæmpe hinanden – vi står langt stærkere sammen.”

Gode råd til unge malermestre
”Hvis jeg skulle give nogle gode råd, er det at klø på, men at sørge for at have fagligheden med. Det er godt at tage chancer men med omtanke. Start i det små og undgå så vidt muligt at stifte gæld. Det giver en hel anden frihed, hvis man er herre over sine egne aktiviteter” siger Allan Jensen, som ikke ser nogen grund til at ændre på noget som helst efter at være fyldt 50 år for nylig. ”Det er jo bare et tal.”

Portræt Karina Kaas

27.08.2018
Malermester hos Håndværkergården A/S i Odense

Hos Håndværkergården i Odense varetages der både maler-, tømrer, el-, vvs- og anlægsarbejde. Karina Kaas er leder og Malermester i malerafdelingen.

Karina har været hos Håndværkergården A/S i lidt over 2 år, men har været leder i malerbranchen i 16 år, så hun ved, hvad hun taler om.

Det overrasker mig, når jeg skal bevise mit værd
Adspurgt hvordan det er, at være leder i en mandeverden, er det ikke noget Karina tænker over mere – hun er det bare, som hun siger – men hvis vi graver lidt dybere, kan hun godt finde lidt at tilføje. ”Normalt tænker jeg aldrig over det, men en sjælden gang kan jeg opleve, at jeg overfor en samarbejdspartner eller kunde skal bevise mit værd lidt ekstra. Det overrasker mig altid. Derfor har jeg også bevidst valgt at kalde mig Malermester og ikke blot afdelingsleder, så de ved, at jeg har fagligheden med mig. I forhold til mine medarbejdere har der aldrig været noget. Vi arbejder sammen om opgaverne og er ligesindede, men de ved selvfølgelig godt, at jeg har ansvaret i den sidste ende.”

Maler ved en tilfældighed
Karina Kaas fortsætter: ”Jeg valgte malerfaget ved en tilfældighed for mange år siden. Jeg vidste, at jeg ville arbejde med mine hænder men ikke nøjagtigt, hvad det skulle være, da jeg en dag stødte på malerfirmaet ”Gunnar Hansens Efterfølger” på Fyn. Jeg var så frimodig at spørge, om jeg ikke skulle starte i lære hos dem, og sådan blev det. Næste morgen kl. 6.30 startede jeg, og jeg blev der faktisk i 10 år. I 2000 var jeg med til at starte en ny malerforretning op sammen med min daværende mand men efter at være blevet skilt, skiltes vi også arbejdsmæssigt, og jeg blev headhuntet til Årslev Malerforretning A/S, hvor jeg var i 13 år. Jeg har taget de chancer, der har budt sig, og skulle jeg give et godt råd til andre kvindelige malere, er det at møde mennesker i øjenhøjde, holde fast i fagligheden og gå efter de muligheder, der byder sig.”

Hvorfor kan jeg lide at være leder
”Jeg kan godt lide at finde de bedste egenskaber frem i mine ansatte. Derved skaber vi gode projekter sammen, og får løst opgaverne så gnidningsfrit som overhovedet muligt. Jeg kan også godt lide samarbejdet mellem kollegaer, andre faggrupper og kunder og arbejder altid både struktureret og med en positive vinkel på. Jeg er i det hele taget en planlægger, og er helst et skridt foran hele tiden, og det får jeg mulighed for som leder” slutter Karina Kaas.

Håndværkergården varetager serviceopgaver
Håndværkergården i Odense har ca. 75 ansatte og 25 i malerafdelingen. Malerafdelingen varetager flyttelejligheder, serviceopgaver og mindre entrepriser. De løser opgaver for både private, erhverv og samarbejdspartnere, og afdelingen samarbejder både med husets andre fag og med andre håndværkere. Malerafdelingen er et rigtig godt team, der arbejder godt sammen.