08.11.19 Murersektionen Nyheder

Monteringsbeslaget Vindfast skal betales med 8,00 kr.

En faglig voldgift på grundlag af overenskomst og priskurant for murerarbejde har bestemt, at den betaling en murersvend skal have for at montere og indmurer beslaget Vindfast beløber sig til 8,00 kr. pr. beslag.

I forbindelse med et skalmuringsprojekt havde virksomheden og dets medarbejdere indgået en akkordaftale med en aftalt stenpris på 4,80 kr. pr. indmuret sten inklusive oppasnings- og stilladsarbejde.

Ved et besøg på byggepladsen af den lokale 3F-mureropmåler var opmåleren af den opfattelse, at den aftalte stenpris lå under priskuranternes niveau. På den baggrund indleverede 3F et akkordregnskab lydende på en væsentlig højere stenpris end den mellem parterne aftalte.

Virksomheden og Dansk Byggeri kritiserede det indleverede akkordregnskab, hvilket medførte en stenpris under den aftalte stenpris på 4,80 kr. pr. sten.

Herefter indledtes en fagretlig behandling, hvor der afslutningsvis henstod et uenighedspunkt tilbage, hvilket var punktet om, med hvilket beløb monteringen og indmuringen af monteringsbeslaget Vindfast skulle afregnes – dette punkt blev videreført til faglig voldgift.

3F var af den opfattelse, at arbejdet skulle betales med 28,28 kr. pr. stk., svarende til betalingen for indmuring af ”gammeldags” dør- og portstabler.

Dansk Byggeri mente på vegne af medlemsvirksomheden, at arbejdet skulle betales med 4,82 kr. pr. stk., svarende til hvad det koster at indmurer ”gammeldags” bjælkeankre.

Den faglige opmand fandt på baggrund af de afgivne forklaringer om de arbejdsdiscipliner der indgår i arbejdet med montering og indmuring af beslaget herunder en video, der kan ses i vedhæftede link, at arbejdet som sagt skal afregnes med 8,00 kr. pr. stk.

Kendelsen medførte ingen ekstrabetaling for virksomheden, da den afsagte prisfastsættelse sammen med de øvrige fagretlige behandlede punkter i det indleverede og kritiserede akkordregnskab kunne rummes indenfor den mellem parterne, aftalte stenpris på 4,80 kr. pr. sten.

Dansk Byggeri er tilfreds med sagens afgørelse.

Der kan læses mere om monteringsbeslaget Vindfast på http://vindfast.dk/

SE VIDEO (YouTube)

Hans Henrik Dahl Kristensen

Hans Henrik Dahl Kristensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0292
  • Mobil +45 2067 2112
  • E-mail hhk@di.dk