Branchenetværk for rengøring og vinduespolering

I netværket for virksomhedsledere eller brancheansvarlige for rengøring og vinduespolering i SBA-medlemskredsen, får du inspiration og viden om nye udviklingstendenser inden for service- og rengøringsbranchen. Fokus i netværket er ny viden, vidensdeling og fælles fodslag som branche på aktuelle emner. Kort sagt: du får en faglig og personlig dialog med andre topledere om emner og branchemæssige udfordringer, der interesserer jer.

Et netværk med udbytte og læring

I netværket tager vi udgangspunkt i at tage ting op på aktiviteterne, som medlemmerne af netværket selv synes er det vigtigste i forhold f.eks. branchens udfordringer, branchens interessevaretagelse eller at drøfte fremtidens servicebranche og arbejdsmarked. Aktiviteterne handler om at få inspiration, finde fælles løsninger og udfordre hinanden og branchen. Vi lægger vægt på at kunne gå i dybden med problemstillingerne og inviterer derfor – efter behov – eksperter, internationale såvel som danske, til vores møder. I netværket er det vigtigt, at aktiviteterne er output-baseret. 

Sådan foregår det

Branchenetværket afholder to til tre aktiviteter om året, og vi lægger vægt på, at aktiviteterne er effekti-ve og samtidig passer ind i arbejdsdagen. Netværket er landsdækkende, og vi mødes derfor enten på DI’s eget konferencecenter i Nyborg eller en anden location på Fyn eller i trekantsområdet. I netvær-ket møder du en bred kreds af direktører med både strategisk og operationelt ansvar for hele forsy-ningskæden i deres virksomhed. Netværket er det optimale sted at opbygge både professionelle og personlige relationer til lederkollegaer inden for branchefællesskabet. Og så er netværksaktiviteterne selvfølgelig også det sted, hvor vi kan dele erfaringer og engang imellem udfordre hinanden.