Om SBA

Fair play, tak

I SBA ved vi, at kvalitet og stabilitet kræver en målrettet indsats. Derfor stiller vi krav til vores medlemmer og siger nej til useriøse virksomheder, der ikke spiller efter reglerne.

Det skal være nemmere at drive servicevirksomhed i Danmark - og det skal foregå på lige vilkår. I SBA ønsker vi at gøre op med virksomheder, der benytter sig af sort arbejde, illegal arbejdskraft, skadelige produkter, tvivlsomme underleverandører og mangelfulde serviceattester. De holder sjældent længe, men forvolder stor skade på branchens ry.

Ordentlighed går aldrig af mode
SBA går ikke på kompromis med anstændigheden. Hos vores medlemmer bliver ansatte behandlet respektfuldt og uddannet løbende - og der bliver naturligvis taget hensyn til miljøet, der hvor det kan lade sig gøre. Alle medlemmer opfylder en række klare betingelser for at være en del af SBA. Tilsammen er det kundens garanti for, at der er styr på sagerne. Og når alle spiller efter samme regler, får vi samtidig et fair afsæt for at lade den bedste mand vinde med etikken i behold. Læs mere om det på Seriøsservice.

Det arbejder vi for
Udover at løfte kvaliteten i servicebranchen arbejder vi for at understøtte vores medlemmers betingelser bedst muligt. Det gør vi blandt andet ved at sidde med til bords, når de politiske rammevilkår for branchen bliver formuleret. Vi er en branche, der tager, og fortsat skal tage, et stort samfundsansvar - til gengæld skal vi ikke belastes med unødig administration og urimelige afgifter.

"Vi betaler ikke mere i dag, end hvor vi var organiseret før, og vi er tilmed langt stærkere repræsenteret." Adm. Direktør Kurt Skydt, Yding Gruppen A/S

Vores overenskomster
Vi hjælper det enkelte medlem med rådgivning, fx om udbud, overenskomster og andre personaleforhold. For at overenskomstdække medlemmernes aktiviteter har SBA indgået aftaler med 3F, Dansk Funktionærforbund, BUPL, FOA, Dansk Sygeplejeråd og Pædagogisk Medhjælperforbund.

En del af DI 
SBA er en organisation under DI. Derfor kan alle SBA’s medlemmer trække på DI´s service inden for arbejdsmiljø og uddannelse. Samtidig er medlemmer af SBA automatisk medlemmer af DI Service, der kan rådgive medlemmerne i alle erhvervs- og branchepolitiske spørgsmål.

  1. Facility Management & Service

  2. Catering & Foodservice

  3. Skadeservice

  4. Ældreomsorg

  5. Ejendomsservice

  6. Rengøring

  7. Vinduespolering

  8. Pasning af grønne områder

  9. - og en lang række andre services

Camilla Sandfeld

Camilla Sandfeld

Seniorchefkonsulent