Camilla Sandfeld, sekretariatsansvarlig i SBA

08.01.24 SBA Nyheder

Hvornår har du egentligt sidst talt med den kollega, der gør rent på din arbejdsplads?

De er nemlig mennesker af kød og blod og skal ikke pr. automatik gemmes væk udenfor dagtimerne. Tværtimod bør synlig rengøring i dagtimerne altid overvejes som en mulighed.

TV2 Fyn bragte i fredags et indslag og en artikel om forældre og pædagoger fra en børneinstitution i Odense Kommune, der er utilfredse med rengøringen i dagtimerne. De foreslår, at rengøringen igen skal foregå udenfor dagtimerne, da de synes, at:

 • der kommer fremmede, som kan skabe utryghed
 • det forstyrrer det pædagogiske arbejde og børnenes leg
 • der er fare for smittespredning og øget sygdom
 • det ikke er muligt for forældrene at kontrollere, om der er blevet gjort rent, når der ikke er rent, når de afleverer deres børn.

Synlig rengøring er ikke egnet til alle typer rengøring og i alle typer lokaler, og dette skal altid overvejes forud for en beslutning om at gøre rent i dagtimerne, mens brugerne af lokalerne er til stede.

Når det er sagt, så er der intet i TV2 Fyns indslag og artikel, som SBA mener giver anledning til at flytte rengøringen ud af dagtimerne. Til gengæld ville man komme langt med samarbejde og dialog, mellem dem der gør rent og pædagoger og forældre. For med gensidig forståelse – fremfor modstand og fordomme – og en smule organisatorisk snilde, så findes der masser eksempler på, at synlig rengøring kan lykkes. Til glæde og gavn for alle. Det kan du blandt andet læse om her.

Synlig rengøring er at rengøringspersonalet og brugerne – her børn, pædagoger og forældre– bliver en del af hinandens hverdag. Camilla Sandfeld, Sekretariatsansvarlig i SBA

Og det er derfor rigtig ærgerligt, at forældre og pædagoger i Odense Kommune slet ikke har øje for de mange fordele og argumenter, der er for at rengøring fortages i dagtimerne.

Det kræver som sagt dialog og velvilje mellem brugere og personale, men så får man til gengæld også mulighed for, at:

 • være en arbejdsplads der sikrer de bedst mulige arbejdsvilkår for alle sine medarbejdere
 • tage et socialt ansvar gennem synlig rengøring, der sikrer respektfulde relationer samt gode betingelser for, at rengøringsmedarbejderen, der har brug for det, lærer og bevarer dansksproglige kundskaber
 • danne børnene til at svine mindre, fordi de kender og respekterer dem, der gør rent
 • gøre det nemmere at rekruttere og fastholde medarbejdere til rengøring
 • frigive ressourcer – i dette tilfælde måske endda til bedre pædagogisk normering – da synlig rengøring ofte medfører en besparelse for ordregiver.

Der kommer i artiklen en række antagelser, som vi her gennemgår én for én.

Kan rengøringsassistenten være en fremmed, som skaber utryghed?
Måske – men i givet fald er det ikke fordi rengøringsmedarbejderen gør rent, men fordi ingen taler til og inkluderer medarbejderen. Og det er ikke meningen med synlig rengøring. Synlig rengøring er at rengøringspersonalet og brugerne – her børn, pædagoger og forældre– bliver en del af hinandens hverdag.

F.eks. har mange institutioner en medarbejder som alene kommer for at lave mad til børnene. Selvom vedkommende ikke nødvendigvis er en del af det pædagogiske arbejde, kunne ingen finde på at sige at vedkommende var en fremmed, der skaber utryghed.

Tænk også på, at for ikke så længe siden, blev rengøringspersonalet under COVID-19 bedt om at komme flere gange om dagen som et smittebegrænsende – og tryghedsskabende – tiltag.

Kan rengøring forstyrre det pædagogiske arbejde og børnenes leg?
Ja, det kan det – hvis man ikke indtænker det i tilrettelæggelse af institutionen og det pædagogiske arbejde.

Nogle løser det ved, at rengøringsmedarbejderen starter med at rengøre et lokale en time inden børn og pædagoger møder ind. Det rene lokale bliver taget i brug som det første om morgenen, hvor der alligevel ikke er så mange. Siden rengøres de næste stuer, gangarealer, køkken og toiletter, som det passer ind i institutionens rutiner.

Er der fare for smittespredning ved synlig rengøring, og er det et problem, at børnene sviner gulve til 5 min. Efter, de er rengjort?
Nej – ikke hvis vi ændrer på vores forståelse af, hvad der skaber et rent lokale. Husk på – rengøring er nemlig smittebegrænsende, uanset om det kan besigtiges som rent. Blot det ER gjort rent. Det vigtige er, at man ved, at f.eks. gulvet er blevet rengjort – ikke hvor længe det var rent, inden det blev beskidt igen.

Er det et problem af forældre ikke kan kontrollere, om der er gjort rent når de afleverer om morgenen?
Nej – det burde det ikke være. Tværtimod kunne man ønske sig, at forældre har tillid til, at deres kommune kan overlades ansvaret for, at kvaliteten af rengøringen er i orden. Det er ikke anderledes end, at de sikkert har tillid til, at børnehavens personale gør det som der skal til, for at børnene får en god dag og et godt børneliv.

Og det indbefatter mange ting, som forældrene ikke har mulighed for at kontrollere. At der bliver talt ordentligt til børnene. At der er god pædagogisk tilrettelæggelse af arbejdet. At de vasker hænder, når de har været på legepladsen og toilettet. At de har varmt tøj på, på legepladsen osv.

SBA anbefaler og arbejder derfor for mere synlig rengøring – hvor det er muligt og relevant. Og det er uanset om rengøringen udføres af ordregiver selv – f.eks. en kommune - eller om den udføres af en professionel rengøringsleverandør. For rengøringsmedarbejderen og deres arbejde er en naturlig del af samfundet, og skal ikke gemmes væk som noget skamfuldt. Børn har godt af at se, at det er rigtige mennesker med navne og ansigter der arbejder for, at de har rene lokaler at lege i. Og det har voksne i øvrigt også. Derfor giver synlig rengøring både menneskelig og økonomisk rigtig god mening, der hvor det kan lade sig gøre.

Fordele ved synlig rengøring

 • Arbejdspladsen sikrer de bedst mulige arbejdsvilkår for  alle sine medarbejdere
 • Man skaber respektfulde relationer og gode betingelser for, at rengøringsmedarbejderen, der har brug for det, lærer og bevarer dansksproglige kundskaber
 • Brugerne sviner mindre, fordi de kender og respekterer dem, der gør rent
 • Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere til rengøring gøres nemmere
 • Ressourcer frigives da synlig rengøring ofte medfører en besparelse for ordregiver.
Camilla Sandfeld

Camilla Sandfeld

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3025
 • Mobil +45 3070 2034
 • E-mail casa@di.dk

Relateret indhold