Syn og Skøn

Foreningens sekretariat bistår med forslag til skønsmænd i sager, der vedrører sejlbåde, motorbåde og andre sager, der falder inden for foreningens virkefelt. Prisen for anvisning af skønsmand er på 1.500 kr. + moms pr. sag.

Ønskes foreningens bistand til udpegning af skønsmand kan der rettes henvendelse til sekretariatet. Henvendelsen bedes indeholde oplysninger om:

  • Hvor fartøjet er
  • Skema med de forhold, som ønskes belyst
  • Eventuelle krav til skønsmandens kvalifikationer
  • Eventuelt retssagens journalnummer

Skib & Båd skal opfordre til, at henvendelsen sker via ”sikker mail”, og at eventuelle personfølsomme oplysninger er anonymiseret. Skib & Båd opfordrer til, at du læser DI's privatlivspolitik, inden du retter henvendelse til sekretariatet på foreningsmail skibogbåd@di.dk.

Om syn og skøn

Syn og skøn er et bevis i sagen. Retten anmoder en fagperson – en skønsmand – om at besvare nogle spørgsmål. Den fagkyndige foretager en undersøgelse af det, som sagen drejer sig om. Derefter laver han/hun en skriftlig besvarelse af de spørgsmål, som retten har stillet. Man kan kun afholde syn og skøn, hvis en af parterne ønsker det.

Parterne skal selv betale udgiften til skønsmanden. Retten bestemmer skønsmandens honorar.

Den part, som ønsker syn og skøn, skal lave et forslag til de spørgsmål, som skønsmanden skal svare på. Spørgsmålene til skønsmanden skal være neutrale og relevante i forhold til sagen. Parterne skal komme med forslag til, hvem retten skal udmelde som skønsmand.

Skønsmanden skal give parterne besked om, hvor han vil undersøge det, som sagen drejer sig om. Parterne har ret til at være til stede, mens han foretager undersøgelsen. Når skønsmanden har afleveret sin erklæring til retten, har parterne som udgangspunkt mulighed for at stille supplerende spørgsmål. Skønsmanden kan blive indkaldt til domsforhandlingen for at uddybe eller supplere erklæringen.

Man kan afholde syn og skøn, uden at der er anlagt retssag. Den sagkyndige erklæring kan bruges som bevis under en senere retssag.