Mærkningsordning

Natursten med omtanke
Se hele filmen om mærkningsordningen nedenfor.

Vi er alle omgivet af forarbejdede sten i vores hverdag. I private hjem såvel som i det offentlige rum bruges sten som materiale til bl.a. køkkenbordplader, stengulve, trapper, havekunst, kunst, terrasser, belægning i gågader, på offentlige pladser mv.
Sten er et smukt materiale, der anvendes overalt.

Det kræver indsigt og viden at forarbejde sten og ikke mindst et omfattende sikkerhedsudstyr.
Sten er et hårdt og tungt materiale, det støver og larmer når det forarbejdes.

  • Det er farligt for helbredet at indånde stenstøv.
  • Det er farligt for hørelsen at arbejde i høj støj
  • Det er farligt at arbejde i stenindustrien, uden brug af sikkerhedsfodtøj og sikkerhedsbriller

Stenhuggerlauget i Danmark har udarbejdet et mærkningssystem, der hjælper forbrugerne til at sikre sig, at de stenprodukter man køber, er forarbejdet under vilkår, der ikke tilsidesætter den enkelte medarbejders sikkerhed og helbred.

Forhandleren/producenten garanterer på tro og love, at de forarbejdede materialer, som sælges i Danmark, er produceret i overensstemmelse med Stenhuggerlaugets mærkningsregelsæt.

Mærkningen består af 2 mærkater, et grønt og et blåt.

Grønt mærkat
Forhandleren garanterer, at dette produkt, som er forarbejdet i EU, er fremstillet i overensstemmelse med pågældende lands arbejdsmiljølovgivning, samt at medarbejderne har ret til at være medlem af en fagforening.

Blåt mærkat
Forhandleren garanterer, at dette produkt, som er forarbejdet udenfor EU, er fremstillet i overensstemmelse med pågældende lands arbejdsmiljølovgivning, samt at følgende minimumskrav er opfyldt:

  • Ingen brug af børnearbejde
  • Retten til at være medlem af en fagforening
  • Brug af: Sikkerhedsfodtøj, sikkerhedsbriller, høreværn og åndedrætsværn /udsugning

Det er kun medlemmer af Stenhuggerlauget i Danmark, der har ret til at benytte mærkaterne.