Foto: Colourbox

25.03.22 Stilladssektionen Nyheder

Skiltning ved stilladser

Stilladsarbejdernes Landsklub har rejst spørgsmålet om skiltningen er tilstrækkelig ved stilladsarbejdspladser. Stilladssektionen er ikke enig i behovet for at ændre gældende praksis.

Stilladsarbejdernes Landsklub sår tvivl om de gældende regler for skiltning af stillad­ser. Klubben mener ikke, at skiltningen er tilstrækkelig. Det er følgende tre vejlednin­ger, det handler om:

  • Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 om Anvendelse af tekniske hjæl­pemidler (punkt 6.28 i bilag 1)
  • Arbejdstilsynets vejledning 45.1 om Stilladsopstillerens ansvar
  • Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlægs vejledninger om Opstilling og nedtagning af stilladser og Standardblade for systemstilladser

I alle tre vejledninger står følgende om skiltning af stillads:

Det er stilladsopstillerens ansvar at sikre, at stilladser, der er højere end 2 m, forsynes med skilte ved opgangsfelterne, der oplyser om:

  • Hvad stilladset er beregnet til, fx belastningsklasse og hvad stilladset er opsat til
  • Dato for opstilling og eftersyn
  • Dato for eventuel sidste ændring i opstillingen og eftersyn

Herudover skal skiltet være forsynet med:

  • Påtegning fra den sagkyndige, der har gennemført seneste eftersyn
  • Eventuelt navn på den virksomhed, der har foretaget opstilling eller ændring

Det fremgår også, at skiltet skal fjernes i perioder, hvor stilladset ikke er i fuldt forsvarlig stand. Samtidig skal de dele af stilladset, der ikke må bruges til færdsel og arbejde, afspærres med stilladsmateriel el­ler lignende holdbart og fastgjort materiel.

Forskellige holdninger til skiltning

Stilladsarbejdernes Landsklub ønsker at stramme de gældende regler, mens Stil­ladssektionen kalder det uforståeligt, at der skal sås tvivl om eksisterende regler og praksis, der er kendt af alle.

Klubben peger på, at der ved opstilling af stillads til tagarbejde skal fremgå flere oplysninger af skiltningen om lastklassen. Hvis fx

  • Arbejdsdækket ved tagfod er last­klasse 4
  • Stilladsopstilleren vælger en la­vere lastklasse dæk, fx lastklasse 3, i forbindelse med selve opbygningen af stilladset, og lader dækkene blive, fordi de fx er en del af opgangsfeltet

I så fald skal lastklassen af disse dæk fremgå af skiltningen, hvis det er muligt at komme ind på dem.

Skaber usikkerhed om kvalieten

Det mener Stilladssektionen i DI Byggeri er en unødvendig udfordring af systemet. Sektionen finder det uforståeligt, at Stil­ladsarbejdernes Landsklub finder anled­ning til at skabe usikkerhed om kvaliteten af den gældende skiltningspraksis.

- Stilladssektionen mener, at alle, der opstiller stilladser, bør følge de nuværende regler og praksis i forhold til skiltning på stillads, som er beskrevet i de tre vejlednin­ger, der henvises til. Det gælder også på de forskellige stilladsuddannelser, fortæller chefkonsulent Anders Svendsen i DI Ar­bejdsmiljø, og opfordrer medlemmerne af Stilladssektionen til at kontakte ham eller Henrik Stig Sørensen, hvis nogen oplever, at der bliver sået tvivl om skiltningen fra fx Stilladsarbejdernes Landsklub.

Spørgsmål til skiltning kontakt

Chefkonsulent Anders Svendsen på tlf. 61145010 eller asv@di.dk.

Chefkonsulent Henrik Stig Sørensen på tlf. 29743294 eller hss@di.dk.

Skrevet af:

Mogens Hjelm

Relateret indhold