Stilladssektionen

Stilladssektionen er en sektion af virksomheder i DI Byggeri, som beskæftiger sig med levering og montage af stilladser og teltoverdækninger.

Om sektionen

Sektionens formål er at varetage medlemmernes særlige interesser, herunder medvirke til hensigtsmæssige regler for opsætning og brug af stilladser samt fremme det kollegiale sammenhold.

Vi afholder medlemsmøder, hvor aktuelle emner bliver behandlet og en årlig konference sidst i januar måned, hvor aktuelle emner og fremtidige mål drøftes og debatteres. På konferencen arrangeres desuden studietur for det kommende år.

Vi udbyder den 2-årige stilladsarbejderuddannelse og en række efteruddannelseskurser i stilladsopbygning. Derudover arrangeres kurser for konduktører og arbejdsgivere.

Stilladssektionen deltager aktivt i overenskomstforhandlingerne, så priskuranterne holdes tidssvarende.

Kontingent
Optagelsesgebyr 5.000 kr.
Kontingentet er fastsat til 17.000 kr.
Der bliver opkrævet 8.500 kr. halvårligt
Der kan derudover blive opkrævet bidrag til Stilladssektionens Uddannelsespulje, hvilket pt. udgør 0,15% af medarbejderlønsummen.

 
Henrik Stig Sørensen

Henrik Stig Sørensen

Chefkonsulent

Generel betjening

Anders Svendsen

Anders Svendsen

Chefkonsulent

Arbejdsmiljøforhold

Mona Kristensen

Mona Kristensen

Foreningskoordinator

Medlemsarrangementer