01.05.19 Tagmalerforeningen Nyheder

Dansk Byggeri Tagmalerforening - Renover taget og skån miljøet

Branchens erfaring siger at et eternit-/betontag, der er 30-40 gammelt kan i ca. halvdelen af tilfældene renoveres og holde op til 10 år længere. Det er godt for økonomien og for samfundet. En renovering koster kun ca. 15% af hvad en udskiftning af et tag koster, og miljøbelastningen ved en udskiftning er betragtelig.

4- 500.000 tage i Danmark trænger

I Danmark er der 4-500.000 eternit- og betontage, der er 30-40 år gamle, og som trænger til en renovering eller udskiftning. Konsulent i Dansk Byggeri, Tagmalerforening, Henrik Bau udtaler: I branchen anslåer vi at ca. halvdelen af tagene er i så fin stand, at de kan renoveres og dermed få en levetid på op til 10 år yderligere. Det synes vi er meget væsentligt i forhold til både miljø og økonomi. Et eternittag forårsager ca. 3,7 tons affald, som ikke kan genbruges, og kan vi udskyde den miljøbelastning i 10 år, er det et rigtig godt regnestykke for miljøet.”

Miljørigtig renovering

Når en tagrenovering udføres af vores medlemmer fortsætter Henrik Bau udføres den i god samklang med miljøet: ”Vores medlemmer anvender kun godkendt specialudstyr og det vand, der anvendes til at rense taget med genbruges efter rensning i filtre. Dertil kommer, at der anvendes diffusionsåben og vandbaseret maling, som sammen med tagventilationen sikrer at taget kan ånde og komme af med fugten. Tage der ikke renoveres kan blive ødelagt af alger og mos, fordi rødderne ofte gror ned i tagpladerne og forårsager frostsprængninger.” Når et tag er renoveret kan der tegnes en algeservicekontrakt, som sikrer en årlig algebeskyttelse, der gør overfladen yderligere beskyttet.

Erfaringsblad fra Dansk Byggeri Tagmalerforening

Dansk Byggeri Tagmalerforening har ved hjælp af et projektsamarbejde mellem foreningen og ekstern bygningsrådgiver Jørgen Staal Pedersen, som har en fortid hos blandt andet Teknologisk Institut og AkzoNobel, opsamlet erfaringer fra medlemmerne igennem 35 år. Erfaringerne er samlet i et erfaringsblad, som både beskriver den forlængede levetid på tagene, den forskønnelse af taget, der opnås ved behandlingen og selve udførelsen af behandlingen.

Erfaringsbladet kan hentes her

 

Før
Tagmalerforeningen-hero.jpg

Efter
Tagmalerforeningen-hero-efter.jpg

Relateret indhold