17.01.22 DI Vand Nyheder

Eksport af vandteknologi og rådgivning 2020

Moderat fremgang i eksporten af vandteknologi i 2020

Den samlede danske eksport af vandteknologi er for 2020 opgjort til 22 mia. kr. på baggrund af de seneste data fra EUROSTAT. Heraf udgjorde vareeksporten 18,3 mia. kr. Serviceeksporten er opgjort til 3,7 mia. kr.

Af figur 1 fremgår den samlede vareeksport for vandteknologi fra 2015-2020. Af figur 2 fremgår den samlede serviceeksport for vandteknologi fra 2015-2020.

Figur 1: Den samlede vareeksport for vandteknologi fra 2015-2020, kilde: EUROSTAT

Figur 2: Den samlede serviceeksport for vandteknologi fra 2015-2020, kilde: EUROSTAT

 

De største markeder for vandteknologieksport er Tyskland og Kina
Tyskland og Kina var i 2020 Danmarks største markeder for vareeksport af vandteknologi, og de to lande er sammenlagt aftagere af 22,3 procent af den samlede danske vareeksport af vandteknologi.

Se tabel 1 for en sammenstilling af udviklingen fra 2019 til 2020 i top-10 aftagerlande for den danske vareeksport af vandteknologi og figur 3 for en grafisk fremstilling af udviklingen i landene 2015-2020. Som det fremgår af tabel 1, har der alene været fremgang i eksporten til fire af de 10 største aftagerlande fra 2019 til 2020 ifølge de senest opdaterede data fra EUROSTAT.

Tabel 1: Vareeksporten af vandteknologi til de 10 største aftagerlande samt udvikling fra 2019 til 2020, kilde: EUROSTAT

Rangering

Land

2019

2020

Udvikling 2019-2020

1

Tyskland

              2.155.707.162

              2.098.539.004

-2,7%

2

Kina

              1.421.325.854

              1.982.359.843

39,5%

3

Sverige

              1.573.425.799

              1.587.779.034

0,9%

4

USA

              1.297.392.028

              1.395.000.123

7,5%

5

Holland

              1.079.739.945

              1.051.662.433

-2,6%

6

Norge

                  987.528.351

                  953.831.218

-3,4%

7

Frankrig

                  703.455.614

                  650.871.055

-7,5%

8

Storbritannien

                  663.267.127

                  634.368.439

-4,4%

9

Polen

                  477.952.335

                  561.139.435

17,4%

10

Italien

                  519.095.798

                  515.108.264

-0,8%

Figur 3: Udviklingen 2015-2020 i de 10 største aftagerlande for vareeksporten af dansk vandteknologi, kilde: EUROSTAT

Kilde: Miljøstyrelsen

 

Relateret indhold