Medlemskab

Bliv medlem af VikarBranchen, hvis du vil:

 • Udvikle branchen 
 • Vise, at din virksomhed har orden i sagerne
 • Bruge den fælles markedsføring af foreningens medlemmer gennem godkendelsesordningen
 • Deltage i kurser og netværk, der kan udvikle din virksomhed
 • Holde dig opdateret på personalejuridiske emner med relevans for din virksomhed
 • Have en fast kontaktperson i DI

VikarBranchen er brancheforeningen for vikarbureauer i DI. Vores vigtigste mål er at højne standarden i branchen og skabe værdi for medlemmerne.

Hjørnestenen i foreningen er den obligatoriske godkendelsesordning, der sikrer, at alle medlemmer lever op til skrappe krav om at drive en ordentlig forretning. Alle medlemmer modtager et certifikat som bevis på, at de lever op til kravene.

Som medlem bliver du derfor blåstemplet via godkendelsesordningen.

Sådan bliver din virksomhed medlem

Indsend tre dokumenter

 • Udfyld og indsend indmeldelsesblanketten, som du finder her.
 • Send et eksempel på en ansættelseskontrakt for vikarer uden personoplysninger
 • Send en pletfri serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Du kan læse mere om serviceattesten her.

Få besøg af ekstern revisor og gennemgang af sager

Når du har indsendt papirerne, får du besøg af en uafhængig revisor, der foretager en stikprøvekontrol på et udvalgt antal vikarers lønsedler. Sekretariatet sætter desuden gang i en gennemgang af din virksomheds personalejuridiske sager. Du kan læse mere om godkendelsesordningen her.

Her kan du se en gennemgang af, hvordan optagelsen foregår.

Hvor lang tid tager det at blive medlem?

Der kan være kunder, som efterspørger et medlemskab af en brancheforening. Derfor bestræber vi os på at få indmeldelsen på plads hurtigst muligt. Vær opmærksom på, at indmeldelsesprocessen afhænger af, hvornår I får en tid i kalenderen med den eksterne revisor. Det tager cirka to uger at få serviceattesten.

Din virksomhed skal være medlem af DI for at være medlem af VikarBranchen.

Berivan Duman

Berivan Duman

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3717
 • Mobil +45 2666 2075
 • E-mail bedu@di.dk