Om Vikarbranchen

Hvad er VikarBranchen?

VikarBranchen er en forening for vikarbureauer i DI. Vores vigtigste formål er at højne standarden i branchen. Vi er også talerør for DI’s vikarbureauer, og vi arbejder for gode rammevilkår for vores medlemmer.

Vores arrangmenter er skræddersyede til vikarbureauer, fordi vi vil tilføre vores medlemmer viden, der giver værdi for dem.

VikarBranchens fokusområder

Vi er talerør for DI’s vikarbureauer, og vi arbejder for gode rammevilkår for vores medlemmer. Det gør vi ved at være i dialog med relevante beslutningstagere.

Følgende områder har særlig fokus:

  • Markedsføring af VikarBranchen og dens godkendelsesordning
  • Uddannelse af ledere og medarbejdere i medlemsvirksomhederne
  • Etablering af netværk
  • Bedre adgang til ansættelse af international arbejdskraft
  • Afskaffelse af G-dage
  • Offentligt-privat samarbejde

Det trygge valg for både kunder og vikarer

VikarBranchens medlemmer er det trygge valg for både kunder og vikarer. Medlemmerne skal leve op til skrappe krav om at drive en ordentlig forretning. De underlægger sig blandt andet en stikprøvekontrol ved en ekstern revisor og etiske retningslinjer.

Vælger du som kundevirksomhed et medlem af VikarBranchen er du med til at sikre ordnede forhold for vikarer, og du undgår dårlig omtale af din virksomhed. Samtidig betyder medlemskabet af DI, at fagretslige sager under Industriens Overenskomst bliver rejst mod vikarbureauet - ikke mod dig som kunde. Det ville ellers være tilfældet.

Læs mere i VikarBranchens folder.

Berivan Duman

Berivan Duman

Chefkonsulent