Om DI

Personoplysninger i forbindelse med rekruttering

DI indhenter oplysninger om dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

De oplysninger, vi indsamler, er ansøgning, CV, karakterudskrift, referencer og evt. andre bilag, som du sender til os. Derudover kan vi vælge at behandle oplysninger omkring dig gennem en personligheds- eller færdighedstest eller ved hjælp af en case. DI kan også indhente referencer fra f.eks. tidligere arbejdsgiver.

De nævnte oplysninger bliver behandlet fortroligt af DI.

DI’s formål med at indsamle dine oplysninger er at vurdere dig i forhold til den konkrete stilling, du har søgt, og vores behandlingsgrundlag hertil findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi ønsker ikke at behandle følsomme oplysninger om dig. Derfor beder vi dig om at slette dit CPR-nummer fra alle oplysninger, som du sender til os. DI har ikke behov for at kende dit CPR-nummer i rekrutteringsprocessen.

DI benytter en underleverandør i rekrutteringsprocessen (rekrutteringssystem). I de tilfælde, hvor det er relevant, deler DI desuden dine oplysninger med DI´s foreninger og koncernforbundne selskaber. Disse parter behandler også dine oplysninger fortroligt.

Dine oplysninger vil ikke blive opbevaret i længere tid end vi har brug for. Får du stillingen, vil dine oplysninger blive overført til vores HR-system. Får du ikke stillingen, opbevarer vi dine oplysninger i op til 6 måneder efter at du har fået afslag, og derefter slettes de. Har du givet os samtykke, til at vi må opbevare dine oplysninger i forhold til en anden stilling i DI, opbevarer vi dine oplysninger på samme måde.

Sådan beskytter DI dine personoplysninger

DI beskytter dine personoplysninger og har interne regler, processer og kontroller for informationssikkerhed. Vores informationssikkerhed er baseret på en grundig vurdering af de risici, der er forbundet med behandlingen af dine personoplysninger. Vi har både tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Derudover sikrer vi, at uvedkommende ikke får adgang til dine personoplysninger, blandt andet ved at begrænse adgangen til personoplysninger til relevante medarbejdere. For at undgå datatab tager vi endvidere løbende backup af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dig, vil vi underrette dig så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, fordi vi behandler dine personoplysninger. Disse rettigheder er beskrevet nedenfor.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst i dette dokument.

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til rettelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger inden vores generelle slettefrist.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. I givet fald må vi fremover kun behandle dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at overføre oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst i dette dokument. Hvis du vælger at trække et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke. Det får derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.
 • Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Kontakt DI

Kontakt vedrørende DI’s behandling af persondata

Generelle spørgsmål: Hvis du har generelle spørgsmål til, hvordan DI behandler persondata, kan du kontakte DI’s interne persondata-team på mailadressen persondata@di.dk.

Rettigheder

Brug af rettigheder – ønsker du at benytte dig af nogle af dine rettigheder beskrevet oven for, bedes du udfylde formularen og sende den på en mail til persondata@di.dk.

Udfyld din anmodning her.

Ulla Thøgersen

Fagleder, Persondata

 • Direkte +45 3377 3826
 • Mobil +45 2949 4440
 • E-mail ult@di.dk