12.03.24 DI Pressemeddelelse

Nyt bygningsdirektiv – gamle bygninger skal udlede mindre

Europa-Parlamentet har netop stemt for en ny version af bygningsdirektivet. Dermed tages der nu et afgørende skridt i retning mod en mere energieffektiv fremtid for bygninger i hele Europa.

Dansk Industri glæder sig over, at der nu er politisk enighed om et nyt europæisk bygningsdirektiv. Dermed tager EU-landene et afgørende skridt i retningen for, hvordan boliger og bygninger skal udvikle sig i Europa frem mod 2050. Selvom DI havde håbet på mere konkrete tiltag, understreger erhvervsorganisationen vigtigheden af, at Danmark viser vejen frem.

- Bygningerne står for 40 pct. af det samlede energiforbrug i Europa, og derfor er det en bunden opgave, at vi gør dem mere energieffektive. Det gælder også i Danmark, hvor vi har en væsentlig udfordring med at energirenovere de mindst energieffektive boliger, siger Anders Stouge, vicedirektør i DI.

- De renoveringspuljer som boligejerne kan få glæde af i dag, skal blive langt mere brugervenlige for både borgere og virksomheder, så vi sikrer, at alle pengene bliver brugt effektivt. Det kan eksempelvis ske ved at se i retning af brugen af fradragsordninger, der aktivt fremmer energirenoveringer og udskiftning af energikilder - fra hulmursisolering til skift af vinduer og installation af varmepumper, siger han og tilføjer, at vi med det nye direktiv kommer til at skulle se på en række nye initiativer, der kan gøre bygninger meget mindre energiforbrugende og mere intelligente.

DI understreger, at regeringen allerede nu bør planlægge, hvordan direktivet skal implementeres i Danmark og hurtigst muligt komme med en plan for, hvordan renoveringen af bygningsmassen skal foregå.

- Tiden er inde til at handle proaktivt. De nye krav omfatter ikke kun private bygninger, men strækker sig også til offentlige bygninger som skoler, biblioteker og kontorbygninger, der har et enormt potentiale for energieffektiviseringer. Vi står altså med en kæmpemæssig opgave, så det er vigtigt, at vi hurtigst mulig kommer i gang, siger Anders Stouge.

Danmark er hjemsted for nogle af de førende virksomheder, der skal levere de produkter, der gør energieffektivisering i Europa mulig.

- Nogle af verdens bedste virksomheder indenfor isolering, lavenergivinduer og avancerede tekniske løsninger, der gør energiforbruget lavere og mere fleksibelt, bor i Danmark. De spiller en nøglerolle for, at hele Europa kommer i mål. Derfor ligger der også et særligt politisk ansvar for, at disse virksomheder har de mest optimale rammevilkår, så de kan koncentrere sig om at levere deres produkter i den skala, der er behov for, siger Anders Stouge.

Relateret indhold