Fælles veje til mindre affald, mindre spild og mere genbrug

Udspil fra Dansk Industri og Danmarks Naturfredningsforening

Download politisk udspil

Vi producerer alt for meget affald - både i Danmark og på verdensplan. Det belaster klimaet og miljøet, og så er det dårlig forretning. Vi er nødt til at nedbringe vores affaldsmængder gennem fokus på vores forbrug og produktion.

Mængden af affald i Danmark har været støt stigende de seneste år og var i 2019 helt oppe på 842 kg pr. indbygger, hvilket sætter Danmark i top, når det kommer til at producere affald. Det er bare ikke et podie, vi har lyst til at stå øverst på, og det er en udvikling, vi er nødt til at vende.

Dansk Industri (DI) og Danmarks Naturfredningsforening (DN) er derfor gået sammen om at finde veje til at mindske mængden af affald, generere mindre spild og genbruge mere.

Cirkulære forretningsmodeller kan reducere affaldsmængder og CO2-udledning

Virksomhederne er allerede i gang med at udvikle nye forretningsmodeller, hvor man skaber deleordninger, genbruger produkterne eller sælger ydelser. Det er vigtigt, fordi omkring halvdelen af de samlede globale udledninger af drivhusgasser og mere end 90 procent af tabet af biodiversitet skyldes, at vi udvinder og forarbejder naturressourcer.

Både forbrugere og virksomheder skal gøre op med gamle vaner, som skaber alt for meget affald, og vi skal sikre, at råvarer bliver udnyttet optimalt i virksomhederne.

De cirkulære løsninger skal op i skala. DI og DN peger på fem indsatser, som kan være med til at skabe de rette rammer og incitamenter til, at vi bevæger os væk fra at bruge og smide væk til i stedet at bruge produkter og materialer igen og igen i en cirkulær økonomi. Det vil nemlig reducere vores affaldsmængder.

 

Sæt tal på reduktion af affald

Udarbejd en national strategi for affaldsforebyggelse med konkrete mål og initiativer til at understøtte udviklingen. Vores bud på et konkret mål er mindst 20 pct. reduktion af affaldsmængden pr. indbygger i 2030.

Skalér genbrugsløsninger for emballage

Etablér Green Deals med fokus på genbrugsløsninger for emballage. Vi skal have gang i partnerskaber, hvor forskellige aktører – f.eks. restauranter, madportaler, affaldsindsamlere og vidensinstitutioner – kan finde nye løsninger, som fremmer genbrug af emballage.
Fritag genbrugsemballager for gebyrer i det kommende producentansvar for emballage, så der skabes incitament til genbrugsløsninger, når producenterne skal til at betale for indsamling og håndtering af emballageaffald fra 2025.

Giv produkter et længere liv

Udvid Bolig Job ordningen, så der bliver mulighed for at få skattefradrag for reparation af produkter i hjemmet. Det vil øge incitamentet til at reparere i stedet for at købe nyt.

Promovér cirkulære forretnings- og forbrugsmodeller

Flere cirkulære indkøb i det offentlige kan fremme nye forretningsmodeller, hvor virksomheder f.eks. genbruger eller sælger produkter som service, og på den måde nedbringer affaldsmængderne. Det handler om at få elementer som reparationskrav, tilbagetagningsordninger, totalomkostninger og udvidet markedsdialog bragt i spil i de offentlige indkøb, så virksomhederne i højere grad får mulighed for at byde ind med nye innovative løsninger.

Styrk det forebyggende fokus i EU´s produktpolitik

Etablér et samarbejde mellem Miljøministeriet, grønne NGO’er og erhvervslivet med fokus på dansk påvirkning af EU's bæredygtige produktpolitik. Cirkulære designkriterier, hvor der f.eks. stilles krav til, at produkter skal kunne skilles ad og repareres i EU’s såkaldte ecodesigndirektiv kan bringe os rigtig langt i forhold til at knække affaldskurven.

 • 0

  Kg. affald

  Mængden af affald i Danmark har været støt stigende de seneste år og var i 2019 helt oppe på 842 kg pr. indbygger, hvilket sætter Danmark i top, når det kommer til at producere affald.

 • 0

  Procent

  af de elektroniske husholdningsmaskiner, der ender på genbrugspladsen kan bruges igen - uden reperation.

 • 0

  Procent

  af de samlede globale udledninger af drivhusgasser skyldes udvinding og forarbejdning af naturressourcer. Altså vores produktion og forbrug.

 • 0

  Millioner

  Så mange engangskaffekopper bruger vi i Danmark - hvert år.

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi