Anbefalinger til at øge hjemtaget af EU midler til danske virksomheder

Se anbefalinger

Dansk og europæisk erhvervsliv er presset fra bl.a. USA og Kina, hvor det globale kapløb for grønne og digitale teknologier for alvor er blevet skudt i gang. Det har igangsat et paradigmeskift i EU's tilgang til industripolitik, og virksomheder efterspørger konkrete initiativer, der kan løfte deres konkurrenceevne.

Mange forskellige aspekter er afgørende for at sikre den europæiske konkurrenceevne, men gennemgående for de europæiske diskussioner er adgangen til kapital. Rundt omkring i Europa vinder nationale statsstøttetiltag, indpas og vi ser desværre et begyndende statsstøtteræs i Europa, som vi i Danmark ikke kan vinde. Desto vigtigere bliver derfor adgangen til EUs konkurrenceudsatte midler – også for danske virksomheders konkurrenceevne.

Danmark og danske virksomheder har mulighed for at hjemtage og søge om midler i EU’s konkurrenceudsatte fonde, der skal støtte innovation, teknologiudvikling og vækst i EU's medlemslande. Ifølge nye tal fra Tænketanken Europa og DI, så er der et uforløst potentiale i EU's midler, hvor Danmark kan øge sit relative hjemtag af EU's konkurrenceudsatte midler.

Hvis Danmark øgede sit relative hjemtag af EU's konkurrenceudsatte midler til det svenske niveau, ville det danske hjemtag kunne øges med 1,3 milliarder kr. svarende til en stigning på knap 17 procent. Danmark har en klar interesse i at fremme dansk deltagelse i især de grønne og digitale EU-programmer. Både for at sikre kapital og finansiering, men også for at udnytte denne finansiering til at geare danske investeringer generelt og på sigt fastholde dansk erhvervslivs teknologiskalering og vækst.

Danske virksomheder og erhvervsliv bærer en vigtig del af ansvaret for at sende kvalificerede ansøgninger afsted til EU's konkurrenceudsatte fonde samt iværsksætte projekter og innovationsudvikling til  disse fondssamarbejder. Derfor sætter DI nu fokus på hjemtag af EU midler for at styrke dansk konkurrenceevne, bl.a. igennem afvikling af workshops, videndelende aktiviteter og netværksfacilitering for danske aktører. Men denne indsats kan ikke stå alene og derfor peger DI nu også på konkrete politiske anbefalinger for dansk hjemtag, der kan løftes af den danske regering, embedsværket, EU  samt det eksisterende innovationsnetværk

Læs DI's anbefalinger til at øge hjemtaget af EU midler

Læs her

Analyse fra Tænketanken Europa og Dansk Industri og hjemtaget af EU midler

Læs her
 1. Fastsætter en KPI for at øge hjemtaget på tværs af EU's konkurrenceudsatte midler

 2. Etablerer et one-point entry for danske aktører, der mindsker kompleksiteten

  Skal sikre koordinering, interessevaretagelse, navigation, samarbejde med internationale aktører og gearer støtte til innovation

 3. Prioriterer rollen som National Contact Point i relevante styrelser og ministerier, herunder interessevaretagelse i EU, målrettet kommunikation, og tidlig rådgivning

 4. Gør op med den danske modregningsmodel for bevillinger til forskning og innovation

 1. Simplificerer ansøgningsprocesserne

 2. Kommunikerer om kommende tematiske fokus ved ansøgningsrunder

 3. Optimerer tiden i Time-to-Grant

 4. Målretter specifikke bevillingsintervaller

 5. Tillader kumulering på tværs af EU programmer og statsstøtte

Charlotte Gjedde

Charlotte Gjedde

Chefkonsulent

Rikke Wetendorff Nørgaard

Rikke Wetendorff Nørgaard

Underdirektør