Et mere konkurrencedygtigt og handlekraftigt Europa

For DI har det været vigtigt, at regeringen forhandlede en ny europapolitisk aftale, der kan sætte kursen for Danmarks EU-politik mange år i fremtiden og for Danmarks kommende EU-formandskab ikke mindst. Aftalen landede i december 2023 og stikker i en god retning mod styrket konkurrencekraft.

I forbindelse med forhandlingerne af en ny europapolitisk aftale, lancerede DI et udspil med anbefalinger til, hvordan Danmark kan bidrage til et mere konkurrencedygtigt og handlekraftigt Europa.

Over de seneste år er der sket afgørende økonomiske og geopolitiske skift i verden, som har sat Europas konkurrenceevne under massivt pres. USA’s grønne støttepakke ”Inflation Reduction Act” (IRA), Europas relativt højere energipriser og vores voksende afhængighed af Kina har – sammen med den voksende mængde komplekse EU-regulering, langsomme bureaukratiske processer og en fragmenteret adgang til statslige investeringer i europæisk industri – igangsat en udvikling hen imod, at flere virksomheder overvejer at lægge deres investeringer uden for EU. Det bliver et samfundsproblem for Danmark, hvis vi går glip af investeringer, og fremtidens højt specialiserede job fortrinsvist kommer til at ligge i fx Nordamerika og Asien.

Derfor har det for DI været en topprioritet, at Danmark går i front for at styrke EU’s pressede konkurrenceevne. Med bred opbakning lægger den nye europapolitiske aftale op til et mere aktivt Danmark i EU, og at en række benspænd i EU-systemet aflives til gavn for Europas handlekraft, udvikling og vækst. Denne retning hilser DI velkommen. 

Læs DI’s udspil til forhandlingerne om en ny europapolitisk aftale her:

Rikke Wetendorff Nørgaard

Rikke Wetendorff Nørgaard

Underdirektør