Et samlet sundheds- og ældrevæsen

Hent udspil

Vores sundheds- og ældrevæsen er under pres. Det er tydeligt for enhver. Næsten dagligt kan man læse historier i pressen om sygehuse og plejehjem, hvor patienter og borgere ikke oplever, at de får den behandling og pleje, som de har behov for. Samtidigt oplever sundheds- og plejepersonalet, at uanset hvor stærkt de løber, så er der ikke tid nok til alle de borgere, som har et behov.

Trods de mange enkeltsager i pressen, har Danmark grundlæggende et godt sundheds- og ældrevæsen, når vi sammenligner os med resten af verden. Det skal vi fastholde.

Strukturreformen i 2007 har været med til at styrke det højt specialiserede sygehusvæsen, og i dag er flere danske sygehuse blandt verdens bedste.

Men hvor centralisering, specialisering og brug af innovativ medicin, medicinsk udstyr og sundheds-it har ført til øget produktivitet og kvalitet i sygehusvæsenet, er udviklingen af det nære sundhedsvæsen hæmmet af den strukturelle opdeling mellem regionale sygehuse, kommunal sundheds- og ældrepleje og privat lægepraksis.

Tid til at udvikle det nære sundheds- og ældrevæsen

Sundheds- og ældrevæsenet skal gentænkes med borgeren i centrum. Det skal være slut med mangel på sammenhæng og ’one size fits all’-tilgang i sundhedsvæsenet. Sundheds- og plejeydelser skal fremover være tilpasset den enkelte borger. 

Det vil kræve et langt stærkere samarbejde mellem de regionale sygehuse, den kommunale sundheds- og ældrepleje og de praktiserende læger, at sætte patienten og borgeren i centrum. Derfor foreslår DI nu, at regionerne etablerer lokale sundhedsfællesskaber, der skal sikre sammenhængende patientforløb i det nære sundhedsvæsen. 

- Vi skal have en sundhedsstruktur, der griber de patienter, der alt for ofte ender som kastebold mellem ældreplejen, den praktiserende læge og sygehuset. I dag står silotænkning og forskellige budgetkasser i vejen for et sundheds- og ældrevæsen, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og forudsætninger. Fremover skal én aktør have ansvaret for at binde hele patientrejsen sammen, siger Emil Fannikke Kiær, erhvervs- og medlemsdirektør i DI.

Hent hele udspillet her

Download
Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør