Strukturstatistik

Beskrivelse

Der kan være mange årsager til, at der er variation i lønninger. I den årlige StrukturStatistik fra DA er der mulighed for at sammenholde lønmodtagernes fortjeneste med en række oplysninger om lønmodtagerens, virksomhedens og jobbets karakteristika.

I StrukturStatistikken er det valgt først og fremmest at inddele efter lønmodtagergruppe og arbejdsfunktion. Herudover belyses uddannelsesforhold, regionale og branchevise lønforskelle samt betydning af erhvervserfaring.

Bemærk, at strukturstatistikken fra 2019 (datagrundlag 2018) vil være i form af et regneark, som indeholder tabeller og figurer fra de første fire kapitler, som de ser ud i den nuværende publikation. Tabellerne med detaljerede arbejdsfunktioner og uddannelser udgår, og informationerne vil fremadrettet kunne findes i NetStat.

For medlemmer

For medlemmer

Du skal være logget ind for at få adgang til siden

Log ind Opret bruger
Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter