UDGIVELSE: marts 2019

Skabelon til større afskedigelser

22.11.19

Opdateret med særlige ændringer

Skabeloner til referater fra forhandlingsmøder

I pakken med skabeloner til at understøtte processen i forbindelse med større afskedigelser, har DI nu tilføjet skabeloner til referater fra forhandlingsmøder. Skabelonerne er tilgængelige på dansk og engelsk. 

Læs mere

Beskrivelse

DI har udarbejdet skabeloner til dokumenter, virksomheden kan benytte i forbindelse med større afskedigelser: Meddelelser til medarbejdere og regionalt arbejdsmarkedsråd, vejledning om reglerne og processen i forbindelse med større afskedigelser, en tjekliste samt et eksempel på en tidsplan.

Desuden er der udarbejdet skabeloner til breve om varsling af vilkårsændringer.

I formularerne kan du vælge, om dokumenterne skal være på dansk eller engelsk.

For varslingsbrevet uden for lov om større afskedigelser:

Dette brev må kun anvendes, hvis ansættelsesvilkårene skal ændres for 9 medarbejdere eller derunder, eller reglerne vedrørende om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang ikke skal anvendes.

Virksomheden skal være opmærksom på, at disse regler kan finde anvendelse, såfremt virksomheden inden for en periode på 30 dage opsiger mere end 9 medarbejdere.

Virksomhedens størrelse og geografiske placering er afgørende for, hvor mange medarbejdere virksomheden kan opsige, uden at reglerne finder anvendelse. Kontakt DI for yderligere rådgivning om, hvorvidt de forestående afskedigelser er omfattet af reglerne om varsling ved større afskedigelser.

Fra brevet inden for lov om større afskedigelser:

Brevet anvendes, hvis ansættelsesvilkårene skal ændres for flere end 9 medarbejdere, og hvis reglerne om varsling m.v. af afskedigelser af større omfang kan finde anvendelse, hvis mange medarbejdere ikke ønsker at acceptere de væsentlige ændringer.

Brevet kan anvendes for at finde ud af, hvor mange medarbejdere der ønsker at betragte sig som opsagt. Dermed kan virksomheden finde ud af, hvorvidt virksomheden skal følge reglerne om varsling ved større afskedigelser

For medlemmer

For medlemmer

Du skal være logget ind for at få adgang til siden

Log ind Opret bruger