Vejledning om procesafdækning

Beskrivelse

Som led i forberedelsen af datastrømsanalysen skal I afdække de processer i virksomheden, som indebærer behandling af personoplysninger. Dette kan gøres ved hjælp af udfyldelse af ét spørgeskema. I denne vejledning kan I læse om, hvad der skal forstås ved processer og hvordan de kan afdækkes ved brug af standardspørgeskema.

Vælg udgave

Hent
Emil Fink-Jensen

Emil Fink-Jensen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3919
  • Mobil +45 5213 2396
  • E-mail emfj@di.dk