DI's websystemer er lukket for login søndag d. 26. maj pga. vedligeholdelse. Arrangementstilmelding og øvrige loginfunktioner vil være utilgængelige.

Vejledning om procesafdækning

Beskrivelse

Som led i forberedelsen af datastrømsanalysen skal I afdække de processer i virksomheden, som indebærer behandling af personoplysninger. Dette kan gøres ved hjælp af udfyldelse af ét spørgeskema. I denne vejledning kan I læse om, hvad der skal forstås ved processer og hvordan de kan afdækkes ved brug af standardspørgeskema.

Vælg udgave

Hent