UDGIVELSE: januar 2019

Model Contract for Technical Consultancy Services on a Time and Cost BasiS

Beskrivelse

Denne modelkontrakt er beregnet til inddragelse af en ekstern ekspert, der udfører en konsulentopgave, for hvilken han betales på tid og omkostningsbasis.

Konsulenten forpligter sig til at stille sin tid i det aftalte omfang samt sin viden og erfaring til disposition for kunden. I modsætning til en udviklings- eller forskningskontrakt, hvor parterne på grundlag af en kontrakt forudser et eller flere konkrete resultater, indebærer denne kontrakt ikke nødvendigvis, at konsulenten forpligter sig til at levere et specifikt resultat. Eksempelvis kan udviklingen af en bestemt produktproces eller vejledning i tilpasning af maskiner til kravene til sundhed og sikkerhed i et nyt eksportland være grundlaget for sådanne tekniske konsulentopgaver. Men hvis parterne har til hensigt at indgå aftale om leverbare resultater, anbefales det at overveje anvendelsen af en udviklingsaftale i stedet.

Denne modelkontrakt for Technical Consultancy Services er designet til konsulentopgaver på det tekniske område og kan ikke nødvendigvis bruges til generel virksomhedsrådgivning mv.

Publikationen sælges i en pakke med en hardcopy og en elektronisk version.

Pris

Medlemmer 400,00 kr.

Ikke medlemmer 600,00 kr.

Ekspeditionsgebyr 50,00 kr.

Hvis du bestiller flere produkter samme dag, vil de blive sendt samlet, og der betales kun ét ekspeditionsgebyr.

Ekspeditionsgebyr (ikke medlemmer) 50,00 kr.

Bestil
Henrik Schultz

Henrik Schultz

Chefjurist

  • Direkte +45 3377 3452
  • Mobil +45 2949 4411
  • E-mail hsz@di.dk
Lisbeth Gade

Lisbeth Gade

Chefsekretær

  • Direkte +45 3377 3564
  • Mobil +45 2129 2708
  • E-mail lgt@di.dk